Chương trình khuyến mại: "Mở MobiFone Money - Cộng tiền may mắn"

Chương trình khuyến mại: "Mở MobiFone Money - Cộng tiền may mắn"

calander
15/12/2023
Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023, MobiFone Money triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng đăng ký mới tài khoản MobiFone Money với cơ hội trúng thưởng lên tới 30.000VNĐ vào tài khoản MobiFone Money.

MobiFone Money triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mở tài khoản Ví điện tử và Tiền di động với thể lệ cụ thể như sau:

1. Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng đăng ký mới tài khoản Tiền di động

 • Tên chương trình khuyến mại: Mở Tiền di động – Cộng tiền may mắn
 • Nội dung chương trình:
  • Khách hàng hoàn thiện xác thực, đăng ký tài khoản Tiền di động của MobiFone thành công và phát sinh giao dịch theo quy định trong thời gian triển khai chương trình.
  • Tặng 10.000đ vào tài khoản Tiền di động khi khách hàng đăng kí mới, định danh và kích hoạt thành công tài khoản Tiền di động trong thời gian diễn ra chương trình và phát sinh 01 hoặc nhiều giao dịch thanh toán thành công có tổng giá trị tối thiểu 50.000đ bằng nguồn Tiền di động.
 • Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.
 • Đối tượng được hưởng khuyến mại:
  • Tất cả khách hàng đăng kí mới tài khoản Tiền di động và phát sinh giao dịch theo quy định trong thời gian triển khai chương trình.

Lưu ý:

 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 lần trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại.
 • Trong thời điểm nhận khuyến mại, tài khoản Tiền di động của khách hàng phải ở trạng thái Đang hoạt động
 • Giải thưởng: Tặng tiền vào tài khoản Tiền di động cho khách hàng đủ điều kiện:

STT

Khuyến mại

Số lượng dự kiến

1

Tặng 10.000 VNĐ vào tài khoản Tiền di động của khách hàng

70.000 khách hàng

 • Số lượng giải thưởng có thể thay đổi căn cứ vào tình hình thực tế triển khai chương trình. 
 • Quy trình triển khai
  • Bước 1: Khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản Tiền di động, định danh và kích hoạt thành công tài khoản Tiền di động.
  • Bước 2: Định kỳ ngày T (thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trong thời gian diễn ra chương trình), Trung tâm MDS xuất tập danh sách thuê bao đủ điều kiện hưởng khuyến mại đến hết ngày T-1 (đảm bảo mỗi thuê bao chỉ được hưởng KM một lần duy nhất).
  • Bước 3: Trung tâm MDS thực hiện cộng tiền vào tài khoản Tiền di động cho Khách hàng bằng nguồn Ví Doanh nghiệp của trung tâm MDS theo kịch bản trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận danh sách.
  • Bước 4: Trung tâm MDS sử dụng hệ thống CMS admin gửi thông báo cho khách hàng.
 • Lưu ý: Việc cộng thưởng thực hiện trong các ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết). Với các ngày nghỉ, thuê bao đủ điều kiện sẽ được tổng hợp và cộng khuyến mại vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Thời gian triển khai chính thức: Từ 00:00:00 ngày 15/12/2023 đến 23:59:59 ngày 31/12/2023.

 2. Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng đăng ký mới tài khoản Ví điện tử

 • Tên chương trình khuyến mại: Mở Ví điện tử – Cộng tiền may mắn
 • Nội dung chương trình:
  • Khách hàng hoàn thiện xác thực, đăng ký Ví điện tử của MobiFone thành công và phát sinh giao dịch theo quy định trong thời gian triển khai chương trình.
  • Khuyến mại tặng 20.000đ vào tài khoản Ví điện tử khi mở mới tài khoản Ví điện tử trong thời gian diễn ra chương trình và phát sinh 01 hoặc nhiều giao dịch thanh toán thành công có tổng giá trị tối thiểu 50.000đ bằng nguồn tiền Ví điện tử.
 • Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.
 • Đối tượng được hưởng khuyến mại:
  • Tất cả khách hàng đăng kí mới tài khoản Ví điện tử và phát sinh giao dịch theo quy định trong thời gian triển khai chương trình.

Lưu ý:

 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng duy nhất 01 lần trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại
 • Trong thời điểm nhận khuyến mại, tài khoản Ví điện tử của khách hàng phải ở trạng thái Đang hoạt động
  • Giải thưởng: Tặng tiền vào tài khoản Ví điện tử cho khách hàng đủ điều kiện:

STT

Khuyến mại

Số lượng dự kiến

1

Tặng 20.000 VNĐ vào tài khoản Tiền di động của khách hàng

5.500 khách hàng

 • Số lượng giải thưởng có thể thay đổi căn cứ vào tình hình thực tế triển khai chương trình.
 • Quy trình triển khai
  • Bước 1: Khách hàng thực hiện đăng ký tài khoản Ví điện tử, định danh và liên kết thành công tài khoản Ví với tối thiểu 01 ngân hàng (mà MobiFone hỗ trợ)
  • Bước 2: Định kỳ ngày T (thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trong thời gian diễn ra chương trình), Trung tâm MDS xuất tập danh sách thuê bao đủ điều kiện hưởng khuyến mại đến hết ngày T-1 (đảm bảo mỗi thuê bao chỉ được hưởng KM một lần duy nhất).
  • Bước 3: Trung tâm MDS thực hiện cộng tiền vào tài khoản Ví điện tử cho Khách hàng bằng nguồn Ví Doanh nghiệp của trung tâm MDS theo kịch bản trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận danh sách.
  • Bước 4: Trung tâm MDS sử dụng hệ thống CMS admin gửi thông báo cho khách hàng.:
  • Lưu ý: Việc cộng thưởng thực hiện trong các ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết). Với các ngày nghỉ, thuê bao đủ điều kiện sẽ được tổng hợp và cộng khuyến mại vào ngày làm việc tiếp theo.
 • Thời gian triển khai chính thức: Từ 00:00:00 ngày 15/12/2023 đến 23:59:59 ngày 31/12/2023.