CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ & TIỀN DI ĐỘNG

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ & TIỀN DI ĐỘNG

30-03-2022

comment 34 vote 34

Dịch vụ Ví điện tử và Dịch vụ Tiền di động (“Dịch vụ”) là sản phẩm của Tổng công ty Viễn thông MobiFone (“MobiFone”), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 09/GP-NHNN ngày 09/3/2021 và Quyết định số 1818/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021 chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Chính sách Quyền riêng tư của MobiFone được xây dựng để thực thi những cam kết và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng, tuân thủ các quy định pháp luật trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do MobiFone cung ứng.

Chính sách Quyền riêng tư của MobiFone nhằm giúp Khách hàng hiểu loại thông tin mà MobiFone thu thập liên quan tới Khách hàng, mục đích MobiFone thu thập dữ liệu đó. Khách hàng đã tin tưởng sử dụng Dịch vụ của MobiFone và chia sẻ thông tin với MobiFone, vì vậy MobiFone cam kết chỉ sử dụng thông tin của Khách hàng để tạo ra Dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của MobiFone, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó. MobiFone có thể điều chỉnh chính sách quyền riêng tư vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời đăng tải chính sách được điều chỉnh trên website, ứng dụng MobiFone Money của MobiFone. Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ được hiểu là Khách hàng đồng ý và chấp thuận các điều chỉnh đó.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này được dẫn chiếu đến Điều kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 2. Đối tượng áp dụng

Là tất cả các khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là “Khách hàng) sử dụng Dịch vụ do MobiFone cung cấp.

 1. Phạm vi áp dụng

Chính sách này quy định về cách thức mà MobiFone thu thập, sử dụng, bảo mật thông tin áp dụng đối với các thông tin được Khách hàng cung cấp khi mở, sử dụng Dịch vụ.

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Khách hàng đồng ý rằng MobiFone có quyền thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ và trao đổi các thông tin về Khách hàng, thông tin liên quan đến Khách hàng và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến giao dịch của Khách hàng thông qua Ví điện tử và tài khoản Tiền di động cho các mục đích sau:

 1. Cung cấp và đảm bảo hoạt động của Dịch vụ Ví điện tử và dịch vụ Tiền di động 
 • Cung cấp các dịch vụ và tính năng cho Khách hàng đồng thời duy trì và cải thiện dịch vụ.
 • Xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ, gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Khách hàng.
 • Kiểm tra, xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin Khách hàng cung cấp; đánh giá, phân loại mức độ rủi ro của Khách hàng theo quy định pháp luật Việt Nam;
 • Bảo vệ quyền lợi của Khách hàng đối với các hoạt động sử dụng dịch vụ.
 • Xác thực thông tin, quyền truy cập của Khách hàng trong suốt quá trình tạo lập, sử dụng dịch vụ, hợp tác giữa MobiFone và Khách hàng.
 • Hỗ trợ để Khách hàng truy cập Dịch vụ được tốt hơn.
 • Dựa trên sở thích, thói quen sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, MobiFone quảng bá về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của MobiFone và các dịch vụ của các đối tác có hợp tác với MobiFone.
 • Giải quyết sự cố, khiếu nại của Khách hàng.
 • Tạo kết nối Dịch vụ giữa Ví điện tử, tài khoản Tiền di động của Khách hàng và tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba (như các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bên thứ ba khác theo sự đồng ý của Khách hàng trong từng trường hợp);
 • Kiểm tra, đánh giá mức độ uy tín của Khách hàng, phát hiện và/hoặc khắc phục gian lận, giả mạo hoặc các hành vi có thể bị cấm hoặc vi phạm pháp luật.
 • Bảo vệ Khách hàng khỏi những hành vi gian lận sử dụng sai mục đích các thông tin của Khách hàng.
 • Quảng bá với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện và các nội dung có liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của MobiFone và các đối tác của MobiFone tùy từng thời kỳ.
  1. Cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động kinh doanh của MobiFone.
 • CÁC LOẠI THÔNG TIN THU THẬP

Tất cả các truy cập, thông tin thu thập này đều được MobiFone thực hiện sau khi có sự đồng ý của Khách hàng. Bằng việc đồng ý với Chính sách này, Khách hàng cam kết và thừa nhận rằng, Khách hàng xác nhận đã đồng ý và cấp quyền cho MobiFone được toàn quyền sử dụng các thông tin thu thập vào các mục đích được cho là cần thiết, bao gồm cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cung cấp theo yêu cầu của pháp luật hoặc các hoạt động khác liên quan đến các dịch vụ của MobiFone và đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của Trung tâm chăm sóc khách hàng MobiFone Money: 18001090 (Miễn phí); các hoạt động như phân tích nhu cầu, thói quen sử dụng, từ đó đánh giá và cung cấp các dịch vụ phù hợp nhất tới Khách hàng. Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với MobiFone về việc truy cập, thu thập, sử dụng thông tin này.

Khi đăng ký mở và sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng MobiFone được phép truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Khách hàng như sau: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Ghi dữ liệu của Ví điện tử và tài khoản Tiền di động lên thẻ nhớ, (3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Khách hàng

 1. Thông tin được thu thập tự động
 • MobiFone cam kết ứng dụng MobiFone Money chỉ đọc nội dung tin nhắn do hệ thống gửi đến Khách hàng và không đọc, sử dụng các thông tin khác của Khách hàng.
 • Khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ, MobiFone thu thập những thông tin nhận được từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Khách hàng sử dụng để truy cập dịch vụ. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang web Khách hàng truy cập, địa chỉ IP của máy tính, định danh thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, ghi dữ liệu của Dịch vụ lên thẻ nhớ điện thoại và các dữ liệu cơ bản khác.
 • Khi Khách hàng truy cập và sử dụng Dịch vụ, MobiFone sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị khác của Khách hàng. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho Khách hàng trong quá trình sử dụng, ví dụ: lưu tên tài khoản của Khách hàng trong trang đăng nhập để Khách hàng không phải nhập lại v.v... Thông qua việc sử dụng Cookies, MobiFone thu thập và phân tích địa chỉ IP được sử dụng để kết nối máy tính của Khách hàng với Internet; máy tính và thông tin kết nối như trình duyệt và phiên bản trình duyệt; hệ điều hành; ngày giờ và các URL đưa đến với website của MobiFone. Cookies không thể truy cập hoặc thao tác dữ liệu trong ổ cứng máy tính của Khách hàng. Thông thường Khách hàng có thể thiết lập trình duyệt để vô hiệu hóa Cookies hay thông báo cho Khách hàng biết khi được gửi Cookies. Nếu Khách hàng vô hiệu hóa Cookies, MobiFone sẽ không thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với Khách hàng và MobiFone cũng có quyền từ chối các yêu cầu của Khách hàng khi có nghi ngờ vi phạm bảo mật của MobiFone.
 • MobiFone sử dụng những kỹ thuật nói trên với mục đích nhận diện Khách hàng như một người dùng Dịch vụ, phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ, gửi thông báo, quảng cáo tương ứng cho từng đối tượng Khách hàng khác nhau, hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật Ví điện tử và Tiền di động của Khách hàng, ngăn ngừa gian lận, rủi ro, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong hoạt động kết nối giữa Khách hàng với Ví điện tử và Tiền di động.
 1. Thông tin Khách hàng khai báo
 • MobiFone thu thập và lưu trữ thông tin nhận được từ Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông tin Khách hàng cung cấp trên biểu mẫu đăng ký (từ ứng dụng, website, hoặc các kênh tương tác khác) và được cập nhật trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn như tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ…; thông tin về các giao dịch và hoạt động của Khách hàng; thông tin tài chính như các tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà Khách hàng sử dụng hoặc liên kết với Dịch vụ. Khách hàng hiểu và chấp thuận với các điều kiện sử dụng Dịch vụ do MobiFone quy định.
 • MobiFone thu thập những thông tin về Khách hàng thông qua nhiều nguồn khác nhau, như thông qua các liên lạc giữa Khách hàng và đội ngũ hỗ trợ khách hàng của MobiFone, thông qua những Ví điện tử/tài khoản Tiền di động khác mà MobiFone có thể khẳng định liên quan đến Khách hàng; các thông tin Khách hàng phản hồi trong các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình Khách hàng tham gia trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Khách hàng cung cấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Khách hàng có thể thay đổi thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng trên ứng dụng MobiFone Money. Tuy nhiên, MobiFone sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống lại các hành vi gian lận hoặc xóa dấu vết gian lận.
 1. Thông tin từ các nguồn khác

Khách hàng có thể cung cấp thông tin cá nhân của mình thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội,... Thông qua đó, MobiFone có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này, và Khách hàng đồng ý rằng MobiFone có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này căn cứ theo Chính sách này. MobiFone sử dụng các thông tin này để theo dõi và cải thiện hoạt động của Dịch vụ, nhằm tạo sự thuận tiện và sử dụng dễ dàng hơn cho Khách hàng và các Khách hàng truy cập khác.

 1. Thông tin qua việc sử dụng thiết bị di động và xác thực người dùng
 • Để hỗ trợ việc bảo vệ Khách hàng khỏi những hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích các thông tin của Khách hàng, MobiFone có thể thu thập thông tin về các tương tác của Khách hàng đối với Dịch vụ. MobiFone có thể đánh giá các thiết bị mà Khách hàng dùng như máy tính, điện thoại và các thiết bị khác khi truy cập sử dụng dịch vụ nhằm nhận dạng bất kỳ hoạt động xâm phạm nào hoặc các phần mềm độc hại.
 • MobiFone có thể thu thập các thông tin được ghi nhận khi Khách hàng sử dụng ứng dụng MobiFone Pay bao gồm và không giới hạn thông tin giao dịch, thói quen sử dụng, các lỗi thường gặp, thông tin thiết bị cài đặt ứng dụng, hệ điều hành của thiết bị cài đặt ứng dụng…để MobiFone có thể cập nhật, điều chỉnh ứng dụng đảm bảo phục vụ Khách hàng tốt nhất.
 • Khi Khách hàng truy cập vào các ứng dụng, website của Dịch vụ, MobiFone có thể nhận được các thông tin về định vị, về thiết bị của Khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp Dịch vụ đến Khách hàng. Các thiết bị di động đều có chức năng cho phép Khách hàng tắt chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, Khách hàng có thể liên hệ với nhà cung cấp thiết bị để kiểm soát các thông tin này.
 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

MobiFone sử dụng thông tin của Khách hàng nhằm phục vụ:

 • Xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ, gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Khách hàng;
 • Xác thực thông tin Khách hàng;
 • Hỗ trợ, hướng dẫn Khách hàng sử dụng Dịch vụ;
 • Cải tiến, nâng cao chất lượng Dịch vụ thông qua tương tác sử dụng Dịch vụ của Khách hàng;
 • Đánh giá hiệu ứng, hiệu quả của Dịch vụ;
 • Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng Dịch vụ của Khách hàng;
 • Giải quyết sự cố, khiếu nại của Khách hàng;
 • Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp;
 • Kiểm tra, đối chiếu tính chuẩn xác của thông tin, khả năng thanh toán và xác thực thông tin với bên thứ ba;
 • Chia sẻ thông tin của Khách hàng với bên thứ ba là các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, đại lý với MobiFone để thực hiện các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với Khách hàng. Trong trường hợp này, MobiFone và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiêm ngặt các yêu cầu đối với việc các bên thứ ba phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Khách hàng dựa trên các điều khoản và điều kiện mà MobiFone cam kết với Khách hàng theo quy định của Chính sách này.
 1. QUYỀN TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG
  1. Khách hàng có quyền yêu cầu MobiFone thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của Khách hàng. MobiFone có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin của Khách hàng khi có yêu cầu hoặc cung cấp các công cụ để Khách hàng tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin của Khách hàng.
  2. Khách hàng có quyền nhận hoặc không nhận các thông tin tiếp thị được MobiFone gửi tới Khách hàng bằng cách hủy đăng ký hoặc tùy chỉnh các quyền trong thiết bị truy cập của mình.
 2. BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

MobiFone lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật Việt Nam. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) của MobiFone đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật quốc tế khác.

 • CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
 • MobiFone có thể cung cấp cho các bên tham gia giao dịch các thông tin cần thiết của Khách hàng, ví dụ như tên, số Ví điện tử, số tài khoản Tiền di động, chi tiết liên lạc, địa chỉ giao hàng, giá trị giao dịch, hoặc các thông tin cần thiết khác để xác thực thông tin, nâng cao độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Bên nhận được thông tin không được phép sử dụng thông tin nhận được cho những mục đích không liên quan đến việc thực hiện giao dịch, trừ khi có sự đồng ý của MobiFone và/ hoặc Khách hàng.
 • MobiFone cho phép bên thứ ba, bao gồm bên cung cấp hàng hóa, có quyền chấp nhận thanh toán của Khách hàng hoặc gửi yêu cầu thanh toán đến Khách hàng thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Theo đó, bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng cho MobiFone để MobiFone thông báo yêu cầu thanh toán cho Khách hàng hoặc thông báo khi Khách hàng thanh toán cho bên thứ ba. MobiFone sử dụng các thông tin này để xác nhận Khách hàng là người dùng và được phép sử dụng Dịch vụ hoặc để gửi đến Khách hàng thông báo về tình trạng giao dịch.
 • Việc truy cập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, vì vậy Khách hàng cam kết và thừa nhận đã đồng ý và cấp quyền cho MobiFone được quyền sử dụng các thông tin thu thập vào các mục đích được cho là cần thiết, bao gồm cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cung cấp theo yêu cầu của pháp luật hoặc các hoạt động khác liên quan đến các dịch vụ của MobiFone và đối tác tùy từng thời điểm.
 • LUẬT ĐIỀU CHỈNH
  1. Chính sách này được giải thích và thi hành theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải và chỉ đưa ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết khi các bên không thống nhất giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hòa giải.
  2. MobiFone không có bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tranh chấp của Khách hàng với bên thứ ba. MobiFone chỉ cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và bên thứ ba liên quan cùng giải quyết.
  3. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền hoặc khi MobiFone có căn cứ để nghi ngờ về giao dịch mà Khách hàng thực hiện, MobiFone có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong Ví điện tử/Tiền di động của Khách hàng có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
  1. MobiFone có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần các quy định của Chính sách này. Điều đó không có nghĩa là MobiFone từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đối với các quy định còn lại, và MobiFone bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào MobiFone nhận thấy thích hợp.
  2. MobiFone có quyền thay đổi Chính sách này trong bất cứ trường hợp nào mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng nếu những thay đổi đó vẫn tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện, tính bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được của quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành.
  3. Khách hàng hiểu và xác nhận rằng, MobiFone có thể không thực hiện đúng các các quy định của Chính sách này trong trường hợp phải thưc hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc theo quy định của pháp luật. Về vấn đề này, Khách hàng đồng ý không yêu cầu MobiFone phải chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện đó.

Khách hàng tuyệt đối không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Chính sách này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của MobiFone. MobiFone có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Chính sách này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Khách hàng.