CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ & TIỀN DI ĐỘNG TRÊN HỆ SINH THÁI MOBIFONE MONEY

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ & TIỀN DI ĐỘNG TRÊN HỆ SINH THÁI MOBIFONE MONEY

17-08-2023

comment 44 vote 44

(Cập nhật ngày 17/08/2023)

 

Dịch vụ Ví điện tử MobiFone Pay và Dịch vụ Tiền di động Mobile Money (“Dịch vụ”) là sản phẩm của Tổng công ty Viễn thông MobiFone (“MobiFone”), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 09/GP-NHNN ngày 09/3/2021 và Quyết định số 1818/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021 về việc chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

MobiFone luôn cam kết bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật. Vì vậy, MobiFone xây dựng chính sách Quyền riêng tư này để Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà MobiFone xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp MobiFone áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền lợi của Khách hàng đối với các hoạt động này.

Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của MobiFone, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này. MobiFone có thể điều chỉnh chính sách quyền riêng tư vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời đăng tải chính sách được điều chỉnh trên website, ứng dụng MobiFone Money của MobiFone.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này được dẫn chiếu đến Điều kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ.

 

 • ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
  1. Đối tượng áp dụng

   Là tất cả các khách hàng cá nhân, tổ chức (gọi chung là “Khách hàng”) sử dụng Dịch vụ do MobiFone cung cấp.

  2. Phạm vi áp dụng

   Chính sách này quy định về cách thức mà MobiFone xử lý dữ liệu, bảo mật thông tin áp dụng đối với các dữ liệu cá nhân được Khách hàng cung cấp khi mở, sử dụng Dịch vụ.

 • MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  Khách hàng đồng ý cho phép MobiFone Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ kết quả Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng với (các) bên thứ ba (nếu phù hợp) với các mục đích như sau::

  1. Cung cấp và đảm bảo hoạt động của Dịch vụ Ví điện tử MobiFone Pay và dịch vụ Tiền di động Mobile Money
  • Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng/thỏa thuận với Khách hàng và cung cấp sản phẩm/dịch vụ của MobiFone và các sản phẩm/dịch vụ MobiFone hợp tác với đối tác cho Khách hàng;
  • Đánh giá, xác định, thẩm định, cân nhắc và phê duyệt việc cung cấp hoặc tiếp tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đăng ký, yêu cầu của Khách hàng và/hoặc người có liên quan của Khách hàng;
  • Nhận biết, kiểm tra, xác thực/cập nhật, xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin Khách hàng cung cấp; đánh giá, phân loại mức độ rủi ro của Khách hàng theo quy định pháp luật Việt Nam;
  • Để phục vụ cho hoạt động hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng, điều tra và giải quyết các thắc mắc/khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ do MobiFone hoặc do đối tác của MobiFone cung cấp;
  • Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới;
  • Đánh giá để cải thiện, tối ưu, cá nhân hóa, cá biệt hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của MobiFone cung cấp cho Khách hàng;
  • Để tiến hành nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của MobiFone cung cấp tới Khách hàng;
  • Để phục vụ cho mục đích liên hệ với Khách hàng; quảng cáo/tiếp thị/xúc tiến thương mại/truyền thông các sản phẩm, dịch vụ tới Khách hàng nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ phù hợp cho Khách hàng; thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng. Dựa trên sở thích, thói quen sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, MobiFone quảng bá về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của MobiFone và các dịch vụ của các đối tác có hợp tác với MobiFone;
  • Xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ, gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Khách hàng;
  • Bảo vệ quyền lợi của Khách hàng đối với các hoạt động sử dụng dịch vụ;
  • Xác thực thông tin, quyền truy cập của Khách hàng trong suốt quá trình tạo lập, sử dụng dịch vụ, hợp tác giữa MobiFone và Khách hàng;
  • Tạo kết nối Dịch vụ giữa Ví điện tử MobiFone Pay, tài khoản Tiền di động Mobile Money của Khách hàng và tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba (như các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bên thứ ba khác theo sự đồng ý của Khách hàng trong từng trường hợp);
  • Kiểm tra, đánh giá mức độ uy tín của Khách hàng, phát hiện và/hoặc khắc phục gian lận, giả mạo hoặc các hành vi có thể bị cấm hoặc vi phạm pháp luật;
  • Bảo vệ Khách hàng khỏi những hành vi gian lận sử dụng sai mục đích các thông tin của Khách hàng;
  • Thực hiện các nghĩa vụ về thống kê, báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;
  • Thực hiện các hoạt động có mục đích kiểm toán, quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận;
  • Bảo vệ hoặc thực thi các quyền lợi hợp pháp của MobiFone như quyền thu các khoản phí, các khoản nợ của Khách hàng đối với MobiFone;
  • Phát hiện, ngăn chặn và điều tra các hành vi gian lận, lừa đảo, tấn công, xâm nhập, chiếm đoạt trái phép, hành vi mang tính chất tội phạm và các hành vi bất hợp pháp khác;
  • Thực hiện tuân thủ với các thỏa thuận, hợp đồng giữa MobiFone và các bên khác.
  1. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ

  Các thông tin, dữ liệu của Khách hàng mà MobiFone nêu tại Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là những dữ liệu có liên quan đến quyền riêng tư của Khách hàng. MobiFone cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

  Khi đăng ký mở và sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng MobiFone được phép xử lý dữ liệu đối với các loại dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn:           

  1. Dữ liệu cá nhân được thu thập tự động
  • Khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ, MobiFone xử lý những thông tin nhận được từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Khách hàng sử dụng để truy cập dịch vụ. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
   1. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng (như thông tin địa chỉ IP, cookies, beacon, plug-in, pixel tag, mã thiết bị…); dữ liệu về các trang web Khách hàng truy cập;
   2. Các dữ liệu về hành vi tiêu dùng phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động viễn thông của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên mạng viễn thông MobiFone;
   3. Điểm tín nhiệm viễn thông của Khách hàng: được thể hiện dưới dạng điểm số, là kết quả của quá trình MobiFone xử lý, phân tích dữ liệu của Khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông;
   4. Thông tin qua việc sử dụng thiết bị di động: cấu hình điện thoại, thông tin phiên bản của các ứng dụng trên điện thoại, danh bạ điện thoại của khách hàng;
   5. Thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
   6. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
   7. Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết;
   8. Các dữ liệu cá nhân khác của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của MobiFone và phù hợp với quy định của pháp luật.
  • MobiFone cam kết ứng dụng MobiFone Money chỉ đọc nội dung tin nhắn do hệ thống gửi đến Khách hàng và không đọc, sử dụng các thông tin khác của Khách hàng.
  • MobiFone xử lý dữ liệu này với mục đích nhận diện Khách hàng như một người dùng Dịch vụ, phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ, gửi thông báo, quảng cáo tương ứng cho từng đối tượng Khách hàng khác nhau, hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật Ví điện tử và Tiền di động Mobile Money của Khách hàng, ngăn ngừa gian lận, rủi ro, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong hoạt động kết nối giữa Khách hàng với Ví điện tử MobiFone Pay và Tiền di động Mobile Money.
  1. Dữ liệu cá nhân do Khách hàng chủ động cung cấp khai báo
  • MobiFone xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Khách hàng chủ động cung cấp, khai báo khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông tin Khách hàng cung cấp trên biểu mẫu đăng ký (từ ứng dụng, website, hoặc các kênh tương tác khác) và được cập nhật trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn:
   1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
   2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
   3. Giới tính;
   4. Nghề nghiệp;
   5. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh; nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; vị trí;
   6. Quốc tịch;
   7. Hình ảnh cá nhân, bao gồm cả hình ảnh Khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ như ảnh chụp chân dung, hình ảnh và thông tin giấy tờ định danh CMND, CCCD, Hộ chiếu, hình ảnh Khách hàng đăng tải trên các Ứng dụng/Website của MobiFone trong quá trình sử dụng dịch vụ;
   8. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu; số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
   9. Tình trạng hôn nhân;
   10. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
   11. Thông tin về các giao dịch và hoạt động của Khách hàng; thông tin tài chính như các tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà Khách hàng sử dụng hoặc liên kết với Dịch vụ.

  MobiFone xử lý dữ liệu cá nhân về Khách hàng thông qua nhiều nguồn khác nhau, như thông qua các liên lạc giữa Khách hàng và đội ngũ hỗ trợ khách hàng của MobiFone, thông qua những Ví điện tử/tài khoản Tiền di động khác mà MobiFone có thể khẳng định liên quan đến Khách hàng; các thông tin Khách hàng phản hồi trong các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình Khách hàng tham gia trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Khách hàng cung cấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Khách hàng có thể thay đổi một sdữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng trên ứng dụng MobiFone Money. Tuy nhiên, MobiFone sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống lại các hành vi gian lận hoặc xóa dấu vết gian lận.

  1. Dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác

  Khách hàng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của mình thông qua việc truy cập dữ liệu cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội,... Thông qua đó, MobiFone có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này, và Khách hàng cho phép MobiFone có thể xử lý dữ liệu cá nhân này căn cứ theo Chính sách này. MobiFone sử dụng các thông tin này để theo dõi và cải thiện hoạt động của Dịch vụ, nhằm tạo sự thuận tiện và sử dụng dễ dàng hơn cho Khách hàng và các Khách hàng truy cập khác.

  1. Dữ liệu cá nhân qua việc sử dụng thiết bị di động và xác thực người dùng
  • Để hỗ trợ việc bảo vệ Khách hàng khỏi những hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích dữ liệu cá nhân của Khách hàng, MobiFone có thể xử lý dữ liệu cá nhân như các tương tác của Khách hàng đối với Dịch vụ. MobiFone có thể đánh giá các thiết bị mà Khách hàng dùng như máy tính, điện thoại và các thiết bị khác khi truy cập sử dụng dịch vụ nhằm nhận dạng bất kỳ hoạt động xâm phạm nào hoặc các phần mềm độc hại.
  • MobiFone có thể thu thập các thông tin được ghi nhận khi Khách hàng sử dụng ứng dụng MobiFone Money bao gồm và không giới hạn thông tin giao dịch, thói quen sử dụng, các lỗi thường gặp, thông tin thiết bị cài đặt ứng dụng, hệ điều hành của thiết bị cài đặt ứng dụng… để MobiFone có thể cập nhật, điều chỉnh ứng dụng đảm bảo phục vụ Khách hàng tốt nhất.
  • Khi Khách hàng truy cập vào các ứng dụng, website của Dịch vụ, MobiFone có thể nhận được các thông tin về định vị, về thiết bị của Khách hàng. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân này để cung cấp Dịch vụ đến Khách hàng. Các thiết bị di động đều có chức năng cho phép Khách hàng tắt chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, Khách hàng có thể liên hệ với nhà cung cấp thiết bị để kiểm soát các thông tin này.
  1. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

  MobiFone có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo các cách thức, hình thức như sau:

  • Tùy vào mục đích xử lý dữ liệu cá nhân Khách hàng trong từng trường hợp cụ thể, MobiFone có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động (thông qua cookies và/hoặc công nghệ có liên quan khác), không tự động hoặc các phương thức khác bảo đảm được yêu cầu về bảo vệ dữ liệu.
  • Trong quá trình xử lý dữ liệu, MobiFone áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu, cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
  • MobiFone có thể trực tiếp hoặc thông qua Bên xử lý dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu của Khách hàng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
  • Nhằm thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân Khách hàng, MobiFone có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Khách hàng ra nước ngoài và/hoặc địa điểm nằm ngoài lãnh thổ nước Việt Nam. MobiFone sẽ thực hiện theo các yêu cầu của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ mà dữ liệu được chuyển đến cũng như áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  1. Thời gian bắt đầu và kết thúc Xử lý dữ liệu
  • Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu: Kể từ thời điểm Khách hàng chấp thuận với Chính sách này hoặc khi dữ liệu được cung cấp, thu thập phù hợp với quy định của Chính sách này và quy định pháp luật.
  • Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: Cho tới thời điểm Khách hàng yêu cầu MobiFone chấm dứt việc xử lý dữ liệu hoặc thời điểm MobiFone hoàn thành quá trình Xử lý dữ liệu phù hợp với mục đích xử lý và quy định của pháp luật.
 • PHẠM VI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

  MobiFone sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ:

  • Xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ, gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Khách hàng;
  • Xác thực thông tin Khách hàng;
  • Hỗ trợ, hướng dẫn Khách hàng sử dụng Dịch vụ;
  • Cải tiến, nâng cao chất lượng Dịch vụ thông qua tương tác sử dụng Dịch vụ của Khách hàng;
  • Đánh giá hiệu ứng, hiệu quả của Dịch vụ;
  • Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng Dịch vụ của Khách hàng;
  • Giải quyết sự cố, khiếu nại của Khách hàng;
  • Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp;
  • Kiểm tra, đối chiếu tính chuẩn xác của thông tin, khả năng thanh toán và xác thực thông tin với bên thứ ba;
  • Chia sẻ thông tin của Khách hàng với bên thứ ba là các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, đại lý với MobiFone để thực hiện các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với Khách hàng. Trong trường hợp này, MobiFone và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiêm ngặt các yêu cầu đối với việc các bên thứ ba phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Khách hàng dựa trên các điều khoản và điều kiện mà MobiFone cam kết với Khách hàng theo quy định của Chính sách này.
 • QUYỀN TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG
  1. Khách hàng có quyền yêu cầu MobiFone thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của Khách hàng. MobiFone có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin của Khách hàng khi có yêu cầu hoặc cung cấp các công cụ để Khách hàng tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin của Khách hàng.
  2. Khách hàng có quyền nhận hoặc không nhận các thông tin tiếp thị được MobiFone gửi tới Khách hàng bằng cách hủy đăng ký hoặc tùy chỉnh các quyền trong thiết bị truy cập của mình.
 • BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

  MobiFone lưu giữ và bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật Việt Nam. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) của MobiFone đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật quốc tế khác.

 • CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
  • MobiFone có thể cung cấp cho các bên tham gia giao dịch các thông tin cần thiết của Khách hàng, ví dụ như tên, số Ví điện tử, số tài khoản Tiền di động, chi tiết liên lạc, địa chỉ giao hàng, giá trị giao dịch, hoặc các thông tin cần thiết khác để xác thực thông tin, nâng cao độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Bên nhận được thông tin không được phép sử dụng thông tin nhận được cho những mục đích không liên quan đến việc thực hiện giao dịch, trừ khi có sự đồng ý của MobiFone và/ hoặc Khách hàng.
  • MobiFone cho phép bên thứ ba, bao gồm bên cung cấp hàng hóa, có quyền chấp nhận thanh toán của Khách hàng hoặc gửi yêu cầu thanh toán đến Khách hàng thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Theo đó, bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng cho MobiFone để MobiFone thông báo yêu cầu thanh toán cho Khách hàng hoặc thông báo khi Khách hàng thanh toán cho bên thứ ba. MobiFone sử dụng các thông tin này để xác nhận Khách hàng là người dùng và được phép sử dụng Dịch vụ hoặc để gửi đến Khách hàng thông báo về tình trạng giao dịch.
  • Việc truy cập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, vì vậy Khách hàng cam kết và thừa nhận đã đồng ý và cấp quyền cho MobiFone được quyền sử dụng các thông tin thu thập vào các mục đích được cho là cần thiết, bao gồm cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cung cấp theo yêu cầu của pháp luật hoặc các hoạt động khác liên quan đến các dịch vụ của MobiFone và đối tác tùy từng thời điểm.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG:
  1. Quyền của khách hàng

  Theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quý Khách là chủ thể dữ liệu cá nhân của mình và có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình. Phương thức thực hiện quyền: bằng văn bản gửi đến MobiFone. Khách hàng truy cập vào website https://mobifone.vn hoặc gọi tới Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 18001090 hoặc 9090 (miễn phí) để được hướng dẫn.

  • Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Khách hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Khách hàng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi văn bản gửi đến MobiFone, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi văn bản gửi đến MobiFone, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Khách hàng đồng ý với MobiFone trước khi rút lại sự đồng ý.

  • Khách hàng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi văn bản gửi đến MobiFone, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Khách hàng được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi văn bản gửi đến MobiFone, trừ trường hợp luật có quy định khác.

   Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được MobiFone thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách hàng, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  • Khách hàng được quyền yêu cầu MobiFone cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi văn bản gửi đến MobiFone, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  • Khách hàng được quyền phản đối MobiFone xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi văn bản gửi đến MobiFone nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác.

   MobiFone sẽ thực hiện yêu cầu của Khách hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

  • Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
  • Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu MobiFone có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
  • Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định 13/2023/NĐ-CP, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.
  1. Nghĩa vụ của Khách hàng:

  Theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quý Khách là chủ thể dữ liệu cá nhân của mình và có nghĩa vụ đối với dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm:

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của MobiFone liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của MobiFone khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của MobiFone và cập nhật đầy đủ, chính xác, trung thực khi có thay đổi về các thông tin này. MobiFone sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào MobiFone sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
  • Phối hợp với MobiFone, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của MobiFone; thông báo kịp thời cho MobiFone khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
  • Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
  • Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách về xử lý Dữ liệu cá nhân của MobiFone trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên Kênh truyền thông của MobiFone. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của MobiFone để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà MobiFone thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.

  Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MOBIFONE
  1. Quyền của MobiFone:
  • Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Khách hàng và/hoặc được Khách hàng đồng ý.
  • Sửa đổi Chính sách này theo từng thời kỳ và bảo đảm Khách hàng được thông báo thông qua các Kênh truyền thông MobiFone trước khi áp dụng.
  • Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Khách hàng.
  • Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Trong phạm vi pháp luật cho phép, trường hợp Khách hàng có yêu cầu rút lại sự đồng ý và/hoặc đề nghị MobiFone xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng thì MobiFone có quyền hạn chế, ngừng, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng do không có đầy đủ các thông tin, dữ liệu để thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng; Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra và MobiFone không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Khách hàng trong trường hợp này.
  • Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.
  1. Nghĩa vụ của MobiFone:
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Bảo đảm có cơ chế cho phép Khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình.
  • Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  • Chịu trách nhiệm trước Khách hàng đối với những thiệt hại phát sinh do lỗi của MobiFone thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về xử lý dữ liệu hoặc không đúng theo phạm vi, mục đích đã thỏa thuận với Khách hàng.
  • Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.
 • LUẬT ĐIỀU CHỈNH
  1. Chính sách này được giải thích và thi hành theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải và chỉ đưa ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết khi các bên không thống nhất giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hòa giải.
  2. MobiFone không có bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tranh chấp của Khách hàng với bên thứ ba. MobiFone chỉ cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và bên thứ ba liên quan cùng giải quyết.
  3. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền hoặc khi MobiFone có căn cứ để nghi ngờ về giao dịch mà Khách hàng thực hiện, MobiFone có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong Ví điện tử/Tiền di động của Khách hàng có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
  1. MobiFone cam kết luôn sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, MobiFone cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
   • Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng;
   • Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của MobiFone, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu;
   • Khách hàng tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại...
  2. MobiFone khuyến cáo Khách hàng bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác.
  3. Khách hàng nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Khách hàng nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc Ứng dụng của MobiFone khi không có nhu cầu sử dụng nữa.
  4. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, MobiFone sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
  5. MobiFone có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần các quy định của Chính sách này. Điều đó không có nghĩa là MobiFone từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đối với các quy định còn lại, và MobiFone bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào MobiFone nhận thấy thích hợp.
  6. MobiFone có quyền thay đổi Chính sách này trong bất cứ trường hợp nào mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng nếu những thay đổi đó vẫn tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện, tính bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được của quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành.
  7. Khách hàng hiểu và xác nhận rằng, MobiFone có thể không thực hiện đúng các các quy định của Chính sách này trong trường hợp phải thưc hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc theo quy định của pháp luật. Về vấn đề này, Khách hàng đồng ý không yêu cầu MobiFone phải chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện đó.
  8. Khách hàng tuyệt đối không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Chính sách này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của MobiFone. MobiFone có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Chính sách này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Khách hàng.
  9. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý Chính sách này là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân của MobiFone thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ.
  10. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.