Điều khoản và điều kiện sử dụng ứng dụng MobiFone Money

Điều khoản và điều kiện sử dụng ứng dụng MobiFone Money

30/03/2022

comment 31 vote 31

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Ví điện tử và Tiền di động (Mobile Money) (dưới đây được gọi tắt là “Thỏa thuận”) là thỏa thuận giữa Khách hàng và Tổng công ty Viễn thông MobiFone (dưới đây gọi tắt là “MobiFone”) khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ví điện tử và Tiền di động (Mobile Money). Thỏa thuận này được công bố công khai trên ứng dụng Ví điện tử và Tiền di động (Mobile Money) và trang thông tin điện tử (website) https://mobifonemoney.vn.  

Trước khi đăng ký, sử dụng dịch vụ Ví điện tử và/hoặc Tiền di động (Mobile Money), Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định tại Thỏa thuận này. Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với nội dung của Thỏa thuận này, Khách hàng có quyền đóng và ngừng sử dụng dịch vụ Ví điện tử và/hoặc Tiền di động (Mobile Money) ngay lập tức. Khi Khách hàng đăng ký và sử dụng Ví điện tử và/hoặc Tiền di động (Mobile Money) của MobiFone, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã đọc kỹ, hiểu rõ và chấp nhận tất cả các điều kiện của Thỏa thuận này cũng như đồng ý với các nội dung cập nhật, sửa đổi của MobiFone tùy từng thời điểm.

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHUNG

 1. Bằng việc truy cập, tải về ứng dụng MobiFone Money, sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng Ví điện tử & Tiền di động (Mobile Money), Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách được quy định trong Thỏa thuận này cũng như bất cứ sửa đổi, bổ sung được MobiFone thực hiện trong từng thời kỳ liên quan tới các điều khoản, điều kiện của Thỏa thuận và các văn bản liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: Chính sách quyền riêng tư, Biểu phí dịch vụ, Hạn mức sử dụng… được MobiFone áp dụng từng thời kỳ. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
 2. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý cho MobiFone thu thập, sử dụng, cung cấp cho các bên có liên quan và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng như được mô tả trong Thỏa thuận này.
 3. Khách hàng được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này và việc Khách hàng sử dụng một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm/dịch vụ trên ứng dụng MobiFone Money được xem là giữa Khách hàng và MobiFone đã ký kết và thực hiện một hợp đồng dịch vụ.
 4. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng MobiFone có quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước cho Khách hàng và không cần sự chấp thuận của Khách hàng. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi MobiFone công bố tại ứng dụng MobiFone Money và trên website https://mobifonemoney.vn.  
 5. Khách hàng đồng ý định kỳ tự đánh giá lại những nội dung của Thỏa thuận này để đảm bảo rằng Khách hàng đã được cập nhật đối với bất kỳ các thay đổi hoặc sửa đổi (nếu có) của Thỏa thuận này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ được xem là Khách hàng chấp nhận hoàn toàn các nội dung Thỏa thuận được thay đổi.
 6. Khách hàng cam kết thông tin được sử dụng để đăng ký Ví điện tử & Tiền di động (Mobile Money) là của Khách hàng và hoàn toàn chính xác, minh bạch, không gian lận, giả mạo.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Thỏa thuận này, trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể có thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. MobiFone:là Tổng công ty Viễn thông MobiFone, trụ sở chính tại số 01 phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686209, đăng thay đổi lần thứ 9 ngày 27/07/2018 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 09/GP-NHNN ngày 09/03/2021 và Quyết định số 1818/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021 chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
 2. Dịch vụ trung gian thanh toán và Mobile Money (Dịch vụ): là dịch vụ do MobiFone cung cấp và phổ cập cho khách hàng, bao gồm: Dịch vụ Ví điện tử; Dịch vụ Tiền di động (Mobile Money); Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; các dịch vụ tài chính hợp tác với ngân hàng và tổ chức tín dụng (cho vay, hạn mức bảo hiểm…) và các dịch vụ tài chính khác do MobiFone cung cấp hoặc hợp tác với ngân hàng, đối tác cung cấp cho khách hàng, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch như chuyển, nạp, rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông qua các phương thức: số dư Ví điện tử; Mobile Money; tài khoản ngân hàng; thẻ thanh toán nội địa và các phương thức khác được MobiFone hỗ trợ theo từng thời kỳ.

        Trong đó:

        - Dịch vụ Ví điện tử là dịch vụ MobiFone cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định danh trên Ví điện tử, cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của Khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán dành cho Ví điện tử của MobiFone theo tỷ lệ 1:1 và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

        - Dịch vụ Tiền di động (Mobile Money) là dịch vụ MobiFone cung cấp cho khách hàng, cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (“Mobile Money”) theo Quyết định số 316/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 09/03/2021.

 1. Tài khoản Mobile Money là tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.
 2. Khách hàng:

      a. Khách hàng Mobile Money là Khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money với thông tin Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di động của khách hàng và được MobiFone định danh, xác thực theo các quy định của Chính phủ về đăng ký thuê bao di động; và số thuê bao di động có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề tính đến thời điểm đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile Money. Mỗi khách hàng chỉ được mở 01 tài khoản Mobile Money tại MobiFone.

      b. Khách hàng Ví điện tử là bất kỳ cá nhân/tổ chức sử dụng Dịch vụ Ví điện tử.

    5. Ứng dụng MobiFone Money:Là ứng dụng cài đặt trên thiết bị, điện thoại thông minh được xây dựng, phát triển bởi Tổng công ty Viễn thông MobiFone, dùng để cung ứng dịch vụ Ví điện tử và Mobile Money.

    6. Chủ Ví điện tử: là cá nhân/tổ chức sở hữu Ví điện tử.

    7. Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT):là tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chấp nhận cho khách hàng thanh toán thông qua Ví điện tử và Tiền di động (Mobile Money).

    8. Điểm kinh doanh: là các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định do MobiFone thiết lập hoặc các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông khác là pháp nhân được MobiFone ký hợp đồng ủy quyền. Danh sách các điểm kinh doanh được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử https://mobifonemoney.vn, ứng dụng MobiFone Money của MobiFone và tại các điểm kinh doanh nơi khách hàng có thể tiếp cận và thực hiện giao dịch.

    9. Giao dịch:là bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng Ví điện tử và Mobile Money bằng ứng dụng MobiFone Money của MobiFone.

    10. Ngày làm việc:là bất kỳ ngày nào trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ tại Việt Nam và ngày mà MobiFone được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

    11. Ngày tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại:là ngày MobiFone nhận được thông tin yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng theo các trường hợp được quy định tại Thỏa thuận này.

    12. Sự kiện bất khả kháng và trở ngại khách quan

 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép.
 • Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình
 1. OTP là mã khóa bí mật dùng một lần (One Time Password), được gửi qua tin nhắn vào số điện thoại đăng ký sử dụng Tiền di động.
 2. Phí dịch vụ là các khoản phí Khách hàng phải thanh toán khi sử dụng Dịch vụ do MobiFone cung cấp và phí Khách hàng phải trả khi sử dụng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng (nếu có).
 3. Tạm khóa Ví điện tử là việc MobiFone tạm khóa (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trong Ví điện tử khi Chủ Ví điện tử yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trước giữa Chủ Ví điện tử và MobiFone.
 4. Phong tỏa Ví điện tử là việc MobiFone phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Ví điện tử của Khách hàng trong các trường hợp sau: a) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; b) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về giao dịch. Số tiền bị phong tỏa trên Ví điện tử không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót; c) Khi có tranh chấp giữa các Chủ Ví điện tử chung và các trường hợp khác theo quyết định của MobiFone từng thời kỳ.

Việc chấm dứt phong tỏa Ví điện tử được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các tranh chấp nêu trên đã được giải quyết.

 1. Đóng tài khoản: việc đóng Ví điện tử được thực hiện khi:
 • Chủ Ví điện tử có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Ví điện tử;
 • Chủ Ví điện tử là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Chủ Ví điện tử vi phạm hợp đồng mở và sử dụng Ví điện tử với MobiFone; vi phạm Các hành vi bị cấm.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và quyết định của MobiFone từng thời kỳ.

    Xử lý số dư khi đóng Ví điện tử:

 • Chi trả theo yêu cầu của Chủ Ví điện tử hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế hợp pháp trong trường hợp Chủ Ví điện tử là cá nhân chết, mất tích hoặc theo yêu cầu của người giám hộ hợp pháp trong trường hợp Chủ Ví điện tử là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự;
 • Chi trả theo quyết định của tòa án;
 • Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận.
 • Số tiền Chủ Ví điện tử nhận được sẽ là số tiền sau khi trừ đi khác khoản thuế, phí (nếu có).

ĐIỀU 3: TIỀN DI ĐỘNG (MOBILE MONEY)

 1. Cách mở tài khoản:
 • Khách hàng đến Điểm kinh doanh của MobiFone. Danh sách địa chỉ Điểm kinh doanh được cung cấp tại https://mobifonemoney.vn và trên ứng dụng MobiFone Money.
 • Tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng MobiFone Money để đăng ký tài khoản Mobile Money.
 1. Cách sử dụng

Qua ứng dụng MobiFone Money tải từ App Store/Google Play.

 1. Hạn mức sử dụng

Hạn mức giao dịch không quá 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile Money cho tổng các giao dịch: rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

 1. Dịch vụ Mobile Money được MobiFone cung cấp để sử dụng cho:
 • Nạp tiền mặt vào tài khoản Mobile Money tại các điểm kinh doanh; nạp tiền vào tài khoản Mobile Money từ tài khoản thanh toán của khách hàng (chủ tài khoản Mobile Money) tại ngân hàng hoặc từ Ví điện tử của khách hàng (chủ tài khoản Mobile Money) tại MobiFone.
 • Rút tiền mặt từ tài khoản Mobile Money tại các điểm kinh doanh; rút tiền từ tài khoản Mobile Money về tài khoản thanh toán của khách hàng (chủ tài khoản Mobile Money) tại ngân hàng hoặc rút về Ví điện tử của khách hàng (chủ tài khoản Mobile Money) tại MobiFone;
 • Thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tài khoản Mobile Money;
 • Chuyển tiền giữa các tài khoản Mobile Money của khách hàng trong cùng hệ thống của MobiFone, giữa tài khoản Mobile Money của khách hàng với tài khoản thanh toán tại ngân hàng, giữa tài khoản Mobile Money với Ví điện tử do MobiFone cung ứng.
 1. Phạm vi sử dụng

        Dịch vụ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

 1. Phạm vi hàng hóa, dịch vụ

        Dịch vụ Mobile Money được sử dụng để chuyển tiền, thanh toán các hàng hóa, dịch vụ không bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và chỉ áp dụng với các giao dịch trong lãnh thổ Việt Nam.

 1. Số dư tài khoản Mobile Money
 • Là khoản tiền được hiển thị trên tài khoản Mobile Money của Khách hàng, được ghi nhận bằng Việt Nam Đồng.
 • Khách hàng có thể sử dụng số dư tài khoản Mobile Money của mình để thanh toán cho các dịch vụ/hàng hóa của các ĐVCNTT và chuyển tiền sang Mobile Money của Khách hàng khác.
 1. Cách đóng tài khoản
 • Để đóng Tài khoản Mobile Money, Khách hàng liên hệ tới Tổng đài chăm sóc khách hàng của MobiFone (Hotline: 18001090) hoặc đến các cửa hàng MobiFone gần nhất để được hỗ trợ đóng Tài khoản Mobile Money của mình.
 • MobiFone khuyến nghị Khách hàng rằng không nên đóng Tài khoản Mobile Money trong trường hợp Tài khoản của Khách hàng đang trong quá trình điều tra/ xử lý khiếu nại hoặc đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận.
 • Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ liên quan đến đóng, khóa, phong tỏa tài khoản Mobile Money.

ĐIỀU 4: VÍ ĐIỆN TỬ

 1. Hướng dẫn đăng ký mở Ví điện tử

        Để đăng ký mở Ví điện tử, Khách hàng phải là có tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nội địa mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam, tải và cài đặt Ứng dụng MobiFone Money. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Khách hàng cần cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin định danh theo hồ sơ dưới đây để hoàn tất thủ tục đăng ký Ví điện tử:

     a. Đối với Ví điện tử của cá nhân:

 • Thông tin của cá nhân mở tài khoản Ví điện tử theo yêu cầu của MobiFone và phù hợp với các quy định của pháp luật;
 • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn; ngày cấp, nơi cấp.
 • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có);

      b. Đối với Ví điện tử của tổ chức:

 • Thông tin của tổ chức mở Ví điện tử theo yêu cầu của MobiFone và phù hợp với các quy định của Pháp luật.;
 • Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại. Một trong các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở Ví điện tử được thành lập và hoạt động hợp pháp như: quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
 • Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Ví điện tử theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở Ví điện tử kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó.

   2. Hướng dẫn đóng Ví điện tử

     a. Để đóng Ví điện tử, Khách hàng liên hệ tới Tổng đài chăm sóc khách hàng của MobiFone (Hotline: 18001090) hoặc đến các cửa hàng MobiFone gần nhất để được hỗ trợ đóng Tài khoản Ví điện tử của mình.

     b. MobiFone khuyến nghị Khách hàng rằng không nên đóng Ví điện tử trong trường hợp Ví điện tử của Khách hàng đang trong quá trình điều tra/ xử lý khiếu nại hoặc đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận.

     c. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ liên quan đến Ví điện tử của mình ngay cả sau khi Khách hàng đã hoàn tất các thủ tục đóng, khóa, phong tỏa Ví điện tử.

   3. Liên kết tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nội địa của Khách hàng

      Trước khi sử dụng dịch vụ Ví điện tử, Khách hàng phải hoàn thành việc liên kết Ví điện tử của mình với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nội địa của Khách hàng mở tại ngân hàng liên kết mà MobiFone hỗ trợ.

      Khi Khách hàng thực hiện liên kết tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nội địa mở tại ngân hàng liên kết mà MobiFone hỗ trợ, Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng sử dụng thông tin tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nội địa của chính mình và Khách hàng có quyền sở hữu hợp pháp tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nội địa này. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nội địa không phải sở hữu hợp pháp Khách hàng, Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với các tổn thất phát sinh do Khách hàng gây ra.

   4. Hạn mức và giới hạn

      Hạn mức thanh toán và số lần thanh toán hàng hóa/ dịch vụ của Khách hàng sẽ được công bố công khai trên website https://mobifonemoney.vn

      Tùy từng thời điểm, MobiFone có quyền quy định các chính sách liên quan đến hạn mức thanh toán/ số lần thanh toán hàng hóa/ dịch vụ của Khách hàng và sẽ được công bố công khai trên website https://mobifonemoney.vn

   5. Số dư Ví điện tử

      Là khoản tiền được hiển thị trên Ví điện tử của Khách hàng, được ghi nhận bằng Việt Nam Đồng.

      Khách hàng có thể sử dụng số dư Ví điện tử của mình để thanh toán cho các dịch vụ/hàng hóa của các ĐVCNTT và chuyển tiền sang Ví điện tử của Khách hàng khác.

 1. Từ chối và hoàn trả giao dịch

      Mọi khoản thanh toán không có người nhận hoặc bị từ chối sẽ được trả lại vào số dư Ví điện tử của Khách hàng trong vòng 24 (hai mươi tư) tiếng kể từ thời điểm phát sinh giao dịch.

      Các trường hợp hoàn trả giao dịch sẽ được thực hiện theo quy trình quy định tại Chính sách hoàn tiền của MobiFone.

 1. Lưu trữ thông tin thẻ dưới dạng mã hóa (Token)

      MobiFone áp dụng giải pháp mã hóa Tokenization (viết tắt là Token) cho phép Khách hàng lưu lại thông tin thẻ dưới dạng mã hóa để phục vụ cho những lần nạp tiền/rút tiền/thanh toán kế tiếp mà không cần nhập lại thông tin thẻ khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Ví điện tử. Khách hàng có thể chủ động hủy bỏ Token trên Ví điện tử.

ĐIỀU 5: CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

 1. Cung ứng hoặc sử dụng các kênh, hình thức khác (ngoài các kênh, hình thức nạp tiền, rút tiền đã được quy định tại mục III Quyết định 316/QĐ-TTg) để nạp tiền vào/rút tiền ra từ tài khoản Mobile-Money.
 2. Cung ứng hoặc sử dụng tài khoản Mobile-Money cho các nghiệp vụ khác ngoài việc nạp tiền, rút tiền, thanh toán, chuyển tiền đã được quy định tại mục III Quyết định 316/QĐ-TTg.
 3. Trả lãi trên số dư tài khoản Mobile Money hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên tài khoản Mobile Money so với giá trị tiền khách hàng đã nạp vào tài khoản Mobile Money.
 4. Thực hiện hoạt động ngân hàng (cho vay, huy động vốn).
 5. Cung ứng hoặc sử dụng tài khoản Ví điện tử và/hoặc Mobile-Money để thực hiện các giao dịch cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, trao đổi, tặng, cho hoặc mua, bán tài khoản Ví điện tử và/hoặc Mobile Money; mua, bán thông tin Ví điện tử và/hoặc Mobile Money.
 6. Sử dụng nguồn tiền từ tài khoản Mobile Money của khách hàng cho các mục đích khác của Doanh nghiệp thực hiện thí điểm.

ĐIỀU 6: PHÍ DỊCH VỤ

 1. Mức phí dịch vụ sẽ được quy định theo Chính sách phí của MobiFone ban hành từng thời kỳ và được thể hiện trên Biểu phí dịch vụ đăng tải công khai trên trang web:https://mobifonemoney.vn và ứng dụng MobiFone Money.
 2. Tùy từng thời kỳ, MobiFone quy định và thay đổi mức phí dịch vụ và thông báo công khai đến Khách hàng trên website https://mobifonemoney.vn, ứng dụng MobiFone Money và/hoặc các ứng dụng liên quan khác. Biểu phí thay đổi sẽ có giá trị (ràng buộc) nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi biểu phí mới có hiệu lực (ngày biểu phí mới có hiệu lực).
 3. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng các khoản phí và các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ theo thỏa thuận có thể được tự động khấu trừ trực tiếp từ số dư Ví điện tử hoặc tài khoản Mobile Money hoặc ghi nợ tài khoản ngân hàng/thẻ ghi nợ nội địa của Khách hàng tại ngân hàng theo yêu cầu của Khách hàng.
 4. Bảng kê chi tiết Giao dịch, thông báo số dư sẽ được MobiFone cung cấp cho Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu.
 5. Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho ngân hàng hợp tác với MobiFone được quyền chủ động khấu trừ trực tiếp từ số dư Ví điện tử/số dư tài khoản Mobile Money/tài khoản ngân hàng/thẻ ghi nợ nội địa để thanh toán các khoản phí và các khoản thanh toán liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ theo thỏa thuận đến khi Khách hàng chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với MobiFone về việc phối hợp với ngân hàng chủ động trích/ghi nợ tài khoản của Khách hàng ở Ngân hàng.
 6. Nếu Khách hàng không đồng ý với mức phí đưa ra, Khách hàng có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ theo các hình thức được MobiFone chấp thuận.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Quyền của Khách hàng

     a. Được quyền yêu cầu MobiFone tư vấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

     b. Được quyền yêu cầu MobiFone cấp lại mật khẩu Ví điện tử hoặc Tài khoản Mobile Money đã đăng ký.

     c. Được thay đổi các thông tin định danh đã đăng ký Ví điện tử của Khách hàng; được quyền yêu cầu MobiFone cấp lại mật khẩu Tài khoản Ví điện tử đã đăng ký.

     d. Được quyền ngừng sử dụng dịch vụ trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận hoặc biểu phí sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ. Việc ngừng sử dụng dịch vụ được thực hiện theo các hình thức được MobiFone chấp thuận.

     e. Được quyền yêu cầu MobiFone giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại.

     f. Được quyền thỏa thuận với MobiFone về các quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia sử dụng dịch vụ do MobiFone cung cấp trên cơ sở quy định pháp luật.

     g. Được quyền thừa kế (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tục thừa kế được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

     h. Được quyền thực hiện các giao dịch của Dịch vụ.

     i. Được quyền đồng ý hoặc từ chối nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi điện thoại quảng cáo từ MobiFone và các nhà quảng cáo hợp tác với MobiFone kể từ thời điểm đăng ký, sử dụng Dịch vụ.

     j. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

    2. Nghĩa vụ của Khách hàng

    a. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của MobiFone liên quan đến việc đăng ký, sử dụng Dịch vụ.

    b. Việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc Khách hàng cam kết có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

    c. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của MobiFone trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

    d. Cung cấp/bổ sung kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của MobiFone khi đăng ký dịch vụ và trong quá trình sử dụng dịch vụ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà mình cung cấp; MobiFone sẽ không chịu trách nhiệm nếu quyền lợi của Khách hàng bị ảnh hưởng hoặc bị hạn chế do sự sai lệch thông tin đăng ký trên.

    e. Tự bảo vệ, bảo mật đối với các dữ liệu định danh như: tên truy cập, mật khẩu truy cập và các thông tin liên quan khác mà Khách hàng đã đăng ký và được MobiFone cung cấp cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi, đối chiếu số dư trên Ví điện tử và/hoặc Tài khoản Mobile Money với lịch sử giao dịch được ghi nhận trên Ví điện tử và/hoặc Tài khoản Mobile Money của mình. Trong trường hợp phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch bị lợi dụng, Khách hàng phải thông báo ngay cho MobiFone để có biện pháp phối hợp xử lý.

    f. Không được sử dụng dịch vụ cho các mục đích trái với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: tài trợ khủng bố, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

    g. Không được trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với dịch vụ hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Website và/hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ hành động can thiệp nào khác ảnh hưởng đến việc sử dụng và trải nghiệm dịch vụ của Khách hàng khác.

    h. Thanh toán đầy đủ các khoản phí dịch vụ theo biểu phí được MobiFone quy định trong từng thời kỳ, phù hợp quy định pháp luật.

     i. Hoàn trả hoặc phối hợp với MobiFone, Ngân hàng hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do MobiFone, Ngân hàng chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống).

     k. Chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ Ví điện tử và/hoặc Tài khoản Mobile Money của mình. Theo đó, Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho MobiFone và/hoặc Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan trong trường hợp Khách hàng vi phạm pháp luật và/hoặc các cam kết theo Thỏa thuận này và việc vi phạm đó gây tổn thất, thiệt hại cho MobiFone, cho Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

 1. Chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh do việc Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của Khách hàng bị lợi dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch gian lận và/hoặc giả mạo bởi bất cứ người nào khác nếu Khách hàng không thông báo cho MobiFone về việc mất cắp, thất lạc, thông tin tài khoản Ví điện tử và/hoặc Mobile Money bị lộ hoặc bị lợi dụng để MobiFone có thể hỗ trợ Khách hàng thực hiện các biện pháp tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản kịp thời.

        Để đảm bảo an toàn, khách hàng nên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật khi đăng ký mở, sử dụng Dịch vụ, bao gồm:

        + Thiết đặt mã khóa bí mật bao gồm cả chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt. Định kỳ thay đổi mã khóa bí mật.

        + Không lưu lại tên đăng nhập và mã khóa bí mật trên điện thoại. Đăng xuất khỏi các thiết bị này khi không có nhu cầu sử dụng.

        + Nên cài đặt các phần mềm diệt virut trên điện thoại, tránh truy cập vào các trang web, đường link không an toàn để đảm bảo không bị mất thông tin cá nhân.

        + Nên sử dụng các điện thoại có phần mềm do chính hãng cung cấp, chưa bị bẻ khóa.

        + Kiểm tra kỹ các thông tin giao dịch, tránh nhập sai thông tin khiến giao dịch không thành công hoặc chuyển nhầm người thụ hưởng.

        + Thông báo ngay cho MobiFone khi bị thất lạc, mất, bị lừa đảo hoặc nghi ngờ lừa đảo, phát hiện hoặc nghi ngờ gian lận… để được MobiFone hỗ trợ.

     l. Không được vi phạm các Hành vi bị cấm khi đăng ký, sử dụng Dịch vụ.

     m. Khi Khách hàng không còn sở hữu số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản Mobile Money và Ví điện tử, khách hàng có trách nhiệm phải thông báo cho MobiFone về sự thay đổi này.

     n. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MOBIFONE

 1. Quyền của MobiFone

    a. Yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết để đăng ký Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money. Trong trường hợp qua tra soát MobiFone phát hiện các thông tin Khách hàng cung cấp không đầy đủ, chính xác, không khớp giữa giấy tờ tùy thân đăng ký thông tin sim di động và thông tin giấy tờ tùy thân mở Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money; giấy tờ tùy thân bị tẩy xóa, không toàn vẹn, hết hạn sử dụng; ảnh chụp giấy tờ tùy thân và ảnh cá nhân bị nhòe, mờ, MobiFone có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp lại giấy tờ tùy thân và/hoặc thực hiện xác thực lại. Nếu Khách hàng không hợp tác, không cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ bổ sung hoặc cố tình làm sai lệch thông tin, giấy tờ, MobiFone có quyền tạm khóa, phong tỏa hoặc đơn phương chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, ngăn ngừa các hành động vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác (nếu có).

    b. Thu phí Dịch vụ của Khách hàng theo quy định của MobiFone áp dụng trong từng thời kỳ, phù hợp quy định pháp luật.

    c. MobiFone có quyền nâng cấp, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung nội dung các điều khoản, điều kiện, tính năng của Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải công khai trên website và/hoặc tất cả các phương tiện của MobiFone trong hoạt động cung ứng Dịch vụ. Các nội dung được thay đổi, sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi công bố. Việc xác nhận và tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Khách hàng đồng nghĩa với việc Khách hàng hoàn toàn chấp nhận những thay đổi, sửa đổi, bổ sung của MobiFone. Việc bổ sung, sửa đổi, thay đổi các nội dung trọng yếu sẽ được thông báo công khai trên website và/hoặc các phương tiện, ứng dụng của MobiFone.

    d. Nâng cấp, thay đổi, điều chỉnh Dịch vụ để đảm bảo khách hàng được sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất. Những thay đổi này được thông báo qua các kênh: tin nhắn Notify, trang thông tin điện tử Dịch vụ, tổng đài hỗ trợ Khách hàng, ứng dụng trên di động, Điểm kinh doanh và các kênh khác. Do đó, khi đăng ký mở và sử dụng Dịch vụ có nghĩa rằng Khách hàng đồng ý chủ động cập nhật thông tin về sự thay đổi của dịch vụ qua các kênh trên và đồng ý rằng, MobiFone được quyền sử dụng thông tin Khách hàng đã cung cấp trong quá trình đăng ký mở và sử dụng Dịch vụ; bổ sung, cập nhật thông tin đã đăng ký Dịch vụ theo quy định. Khách hàng đồng ý để MobiFone cung cấp các thông tin giao dịch cho Ngân hàng hợp tác với MobiFone và ngược lại, đồng ý cho ngân hàng hợp tác với MobiFone cung cấp các thông tin giao dịch liên quan đến tải khoản cho MobiFone để cung cấp Dịch vụ.

    e. Trường hợp MobiFone có cơ sở, bằng chứng cho rằng Khách hàng vi phạm quy định của pháp luật khi sử dụng Dịch vụ hoặc các quy tắc được quy định tại các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc các trường hợp có dấu hiệu cho thấy Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của Khách hàng bị lợi dụng hoặc nghi ngờ thực hiện các giao dịch gian lận, giả mạo hoặc gây ra những thiệt hại theo quy định của pháp luật, MobiFone có quyền thực hiện những biện pháp cần thiết trên cơ sở được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của MobiFone và/hoặc Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan mà không cần thông báo trước đến Khách hàng, bao gồm:

 • Tạm khóa Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money, phong tỏa/thu hồi số dư Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của Khách hàng hoặc thực hiện các biện pháp giới hạn truy cập, giao dịch của Khách hàng vào tài khoản Mobile Money và/hoặc một số các dịch vụ khác do MobiFone cung cấp.
 • Cung cấp thông tin, cảnh báo với bên thứ ba có liên quan bao gồm: ngân hàng của Khách hàng, Khách hàng khác… và đưa vào danh sách đen của MobiFone các giao dịch đáng ngờ của Khách hàng.
 • Có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện dịch vụ đối với các Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money mà MobiFone nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, trục lợi. Đồng thời, MobiFone phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

    f. MobiFone có quyền tạm dừng, đóng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng nếu số điện thoại Khách hàng sử dụng để đăng ký dịch vụ đã bị hủy, bị chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông và bị thu hồi về kho số và đã được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Đối với Khách hàng đã được xác thực hồ sơ đăng ký Dịch vụ, Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của MobiFone để yêu cầu hoàn trả số dư Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money sang tài khoản ngân hàng của Khách hàng.

    g. Được quyền sử dụng các thông tin liên quan đến Khách hàng và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép khác trong những trường hợp theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Khách hàng liên quan đến Dịch vụ và đối tác của MobiFone để nâng cao chất lượng và cung cấp Dịch vụ phù hợp nhất tới Khách hàng.

    h. MobiFone có quyền ngăn chặn hoặc kéo dài thời gian xử lý rút tiền/nạp tiền/chuyển tiền của Khách hàng trong các trường hợp:

 • Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của Khách hàng thuộc các trường hợp tại Điều 5 Thỏa thuận này; hoặc
 • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Khách hàng khai báo sai thông tin tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ ngân hàng.

    i. MobiFone có quyền thực hiện tra soát các giao dịch của Khách hàng sau khi giao dịch được hoàn tất. Khách hàng đồng ý và thừa nhận kết quả tra soát này.

    j. MobiFone có quyền truy cập, thu thập, sử dụng thông tin của Khách hàng cho các mục đích như được quy định tại Chính sách quyền riêng tư đính kèm Thỏa thuận này.

    k. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

    2. Nghĩa vụ của MobiFone

    a. Tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp Dịch vụ.

    b. Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ;

    c. Thực hiện bảo mật thông tin theo thỏa thuận với Khách hàng và các quy định của pháp luật;

    d. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ; giải quyết các sự cố liên quan đến hệ thống của MobiFone;

    e. Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại đó phát sinh do lỗi của MobiFone.

    f. Công bố cho Khách hàng các loại phí, mức phí đối với từng loại hình dịch vụ do MobiFone cung cấp;

    g. Kiểm tra, xác thực, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ;

    h. Xây dựng phương án xử lý đối với trường hợp Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của khách hàng vẫn còn tiền nhưng số thuê bao di động đã bị thu hồi và cấp cho người khác sử dụng hoặc thuê bao di động đã chuyển sang sử dụng dịch vụ thông tin di động của Doanh nghiệp viễn thông khác theo thủ tục chuyển mạng giữ số thuê bao.

     i. Xây dựng quy định về việc mã hóa và kiểm soát truy cập thông tin khách hàng, thông tin giao dịch để đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu khách hàng do MobiFone thu thập; lưu trữ trên hệ thống dữ liệu về các thông tin liên quan đến tài khoản, số dư Ví điện tử và tài khoản Mobile Money của khách hàng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

     j. Giải quyết các sự cố xảy ra liên quan đến lỗi hệ thống. Khi hệ thống lỗi dẫn đến thanh toán không thành công, MobiFone trừ tiền sai trong tài khoản của Khách hàng, MobiFone sẽ gửi thông báo lại cho Khách hàng về phần trừ sai này (hệ thống chuyển trả lại tiền vào tài khoản cho Khách hàng).

     k. Phối hợp với Khách hàng và các đối tác thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn, bảo mật khi sử dụng, cung ứng dịch vụ;

     l. Phối hợp với Khách hàng thực hiện kiểm tra, đối soát dữ liệu giao dịch hàng ngày;

     m. Cung cấp đầy đủ thông tin định kỳ, đột xuất về các giao dịch thông qua hệ thống của MobiFone khi có yêu cầu của Khách hàng.

     n. Cung cấp chính sách hoàn trả tiền bao gồm điều kiện, thủ tục, thời gian và chi phí hoàn trả.

     o. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. MobiFone cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng, chi tiết về cách thức MobiFone thu thập và sử dụng thông tin Khách hàng sẽ được quy định tại chính sách bảo mật của MobiFone.
 2. Tất cả các nhãn hiệu, thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn liên quan và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Ứng dụng MobiFone Money ("Tài Sản Trí Tuệ") đều là tài sản và luôn là tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của MobiFone, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa.
 3. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng:
 • Khách hàng sẽ không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài Sản Trí Tuệ.
 • Khách hàng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài Sản Trí Tuệ mà không được MobiFone chấp thuận trước bằng văn bản.

ĐIỀU 10: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

MobiFone không chịu trách nhiệm trong những trường hợp sau:

 1. Giao dịch của Khách hàng không thể thực hiện được do hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin gặp sự cố hoặc vì bất kỳ lí do nào khác không phải lỗi của MobiFone.
 2. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Thỏa thuận này và theo các quy định khác của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, địch họa, chiến tranh... hoặc trở ngại khách quan.
 3. Số dư trong Ví điện tử và tài khoản Mobile Money của Khách hàng không đủ để thực hiện giao dịch hoặc đã bị phong tỏa/đảm bảo thanh toán cho các nghĩa vụ đã xác lập/đăng ký trước.
 4. Được miễn trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán thông qua Dịch vụ giữa Khách hàng và Đơn vị chấp nhận thanh toán khi thực hiện Dịch vụ.
 5. Việc thông tin cá nhân, thông tin giao dịch và các thông tin có liên quan đến Dịch vụ bị công bố/công khai cho bất kỳ bên nào trong các trường hợp khách quan ngoài tầm kiểm soát của MobiFone (bị thâm nhập trái phép,...).
 6. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin của MobiFone bị trục trặc hoặc trong trường hợp vì lý do để đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro cho Khách hàng khi MobiFone không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các thỏa thuận với Khách hàng liên quan đến việc quản lý và sử dụng Dịch vụ hoặc vì bất cứ lý do nào ngoài khả năng kiểm soát của MobiFone.
 7. MobiFone được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu; thiết bị sử dụng Dịch vụ của Khách hàng gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công, virus, mã độc,... hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của MobiFone.
 8. Về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào mà không do lỗi của MobiFone liên quan đến việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ của Khách hàng.

ĐIỀU 11: GIAO DỊCH KHÔNG HỦY NGANG

 1. Khách hàng không thể hủy ngang, thay đổi bất kỳ giao dịch nào của Dịch vụ đã được thực hiện thành công qua được ngân hàng ghi nhận đầy đủ thông tin của Khách hàng cùng với các chi tiết nghiệp vụ được thực hiện.
 2. Bất kỳ giao dịch nào của Dịch vụ đã được xử lý thành công được ngân hàng coi là có giá trị và không được hủy ngang và Khách hàng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với Ngân hàng đối với các giao dịch đó.

ĐIỀU 12. TRA SOÁT VÀ KHIẾU NẠI

 1. Khách hàng có quyền kiểm tra lịch sử giao dịch của mình tại bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào Ví điện tử và tài khoản Mobile Money của MobiFone.
 2. Khách hàng có quyền gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại đến MobiFone trong các trường hợp lỗi hệ thống hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác sau:
 • Có thông báo từ MobiFone về giao dịch không chính xác;
 • Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của Khách hàng;
 • Có sự truy cập không hợp lệ vào Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của Khách hàng;
 • Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mật khẩu thanh toán bị lộ hoặc Khách hàng bị mất số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mật khẩu từ MobiFone;
 • Ai đó đã/đang chuyển tiền bằng Ví điện tử và/hoặc Mobile Money của Khách hàng hoặc sử dụng tài khoản Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money của Khách hàng để thanh toán mà không được phép từ Khách hàng.
 1. MobiFone sẽ áp dụng các hình thức sau đây để tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm: (i) qua tổng đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần), các phương tiện, ứng dụng bao gồm: fanpage, email của MobiFone và (ii) tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở của MobiFone tại tầng 15 tòa nhà MobiFone, số 5 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội để đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà Khách hàng đã cung cấp cho MobiFone.
 2. Thời hạn Khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.
 3. Thời hạn hoàn thành xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: trong thời hạn 45 Ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Khách hàng.
 4. Với bất kỳ nguyên nhân nào, sau khi tra soát, MobiFone phát hiện do lỗi của hệ thống mà:
 • Có sai lệch số liệu tiền trong Ví điện tử và/hoặc tài khoản Mobile Money với số tiền Khách hàng thực nộp;
 • Giao dịch bị lặp lại;
 • Khách hàng không đủ tiền trong ví nhưng giao dịch vẫn được thực hiện;

MobiFone có quyền phong tỏa/yêu cầu phong tỏa giao dịch để:

 • Hiệu chỉnh sai lệch số liệu;
 • Hủy bỏ giao dịch bị lặp lại;
 • Yêu cầu Khách hàng nộp thêm tiền vào tài khoản Mobile Money để đảm bảo thanh toán đủ số tiền cần có cho giao dịch.
 1. Trong mọi trường hợp, nếu Khách hàng được hưởng lợi trái phép, Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả các khoản hưởng lợi trái phép đó theo yêu cầu của MobiFone.
 2. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:

     a. Trong thời hạn 05 Ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Khách hàng, MobiFone sẽ thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp được xem là Sự kiện bất khả kháng.

     b. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định trên mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc Bên nào thì trong vòng 15 Ngày làm việc tiếp theo, MobiFone thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các Bên.

     c. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, MobiFone sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 Ngày Làm Việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, MobiFone thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

     d. Trường hợp Khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 13. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG VÀ TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN

 1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục, nằm ngoài tầm kiểm soát mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép làm ngăn cản toàn bộ hay một phần, gây trì hoãn cho một hoặc cả hai Bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận, bao gồm: các hiện tượng tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất; các hiện tượng xã hội như: chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, đảo chính, cấm vận.
 2. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid được xem là một trở ngại khách quan.
 3. MobiFone và Khách hàng có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Thỏa thuận trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi Sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát theo quy định của pháp luật.
 4. Nếu MobiFone không thể thực hiện nghĩa vụ với Khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự như: hỏng hóc kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của MobiFone và/hoặc do lỗi của hệ thống ngân hàng, MobiFone sẽ cố gắng gửi thông báo cho Khách hàng về sự kiện đã xảy ra và áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

ĐIỀU 14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Thỏa thuận này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác chưa được quy định tại Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc các văn bản có liên quan khác đến thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng sự nỗ lực hòa giải giữa các bên. Trong trường hợp không thể giải quyết trên cơ sở hòa giải thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu theo phán quyết của Tòa án.

ĐIỀU 15. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

 1. Thỏa thuận giữa MobiFone và Khách hàng sẽ chấm dứt trong trường hợp sau:

     a. Các Bên đồng ý chấm dứt Thỏa thuận này và sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt;

     b. Khi Khách hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hoặc là người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự/dân sự/hành chính/lao động và tất cả các sự kiện khác làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, tài sản và khả năng trả nợ của Khách hàng theo đánh giá của MobiFone, ngân hàng thì trong những trường hợp này Thỏa thuận sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

    2. Đơn phương chấm dứt Thỏa thuận

    a. MobiFone được quyền đơn phương chấm dứt cung cấp Dịch vụ khi:

 • Khách hàng liên quan đến các vụ án, vụ việc, các sự kiện làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, tài sản và khả năng trả nợ của Khách hàng theo đánh giá của MobiFone.
 • Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ, trách nhiệm đã quy định trong Thỏa thuận và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của MobiFone;
 • Nếu Thỏa thuận bị đơn phương chấm dứt theo quy định trên thì ngoài việc bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế và trực tiếp cho MobiFone, Khách hàng còn phải chịu phạt theo quy định của pháp luật hiện hành;

    b. Khi chấm dứt Thỏa thuận, các Bên có nghĩa vụ:

 • Thực hiện các nghĩa vụ thanh toán còn lại (nếu có) liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ theo quy định tại nội dung Thỏa thuận được các Bên ký kết trong quá trình thực hiện Thỏa thuận;
 • Giải quyết các tra soát, khiếu nại có liên quan đến việc thực hiện dịch vụ của hai Bên.
 1. Dừng cung cấp dịch vụ Ví điện tử và/hoặc Mobile Money

    a. MobiFone có thể chấm dứt/từ chối/tạm dừng cung cấp dịch vụ Ví điện tử và/hoặc Mobile Money mà không cần báo trước cho Khách hàng khi:

 • Khách hàng không tuân thủ các điều kiện, điều khoản của Thỏa thuận này hoặc biểu mẫu khác trong từng thời kỳ; quy định của MobiFone và/hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận;
 • Có căn cứ/nghi ngờ về hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố;
 • Khi lợi ích của MobiFone/Khách hàng/bên thứ ba có thể bị phương hại;
 • Khi có các sự cố do Sự kiện bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của MobiFone.

    b. Thông báo do MobiFone gửi cho Khách hàng được xem là Khách hàng đã nhận trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày gửi (tính theo dấu bưu điện nơi gửi) nếu gửi bằng thư; hoặc vào ngày gửi đi nếu gửi bằng các phương thức có ghi nhận thông tin ngày gửi như fax, email mà Khách hàng đã đăng ký với MobiFone; hoặc vào ngày công bố trên trang thông tin điện tử hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hay ngày niêm yết tại địa chỉ giao dịch của MobiFone.

    c. Khách hàng đồng ý rằng MobiFone có thể gửi thông báo tới Khách hàng bằng bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi tin nhắn SMS/MMS/USSD/Email.

    d. Khách hàng có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua việc liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng của dịch vụ Ví điện tử và Mobile Money.

    e. Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc cố định) và/hoặc email khi sử dụng dịch vụ Ví điện tử và/hoặc Mobile Money, Khách hàng đã đồng ý cho phép MobiFone được gửi tin nhắn SMS/MMS/USSD/Email hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của Khách hàng để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của MobiFone và dịch vụ hợp tác với đối tác.

ĐIỀU 16: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 1. Khách hàng đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản, điều kiện nêu tại Thỏa thuận này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các Bên.
 2. Tất cả các tài liệu đính kèm theo Thỏa thuận này, bao gồm: các Phụ lục và/ hoặc các thỏa thuận, bổ sung (nếu có) phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận, được xem là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận và các Bên phải có nghĩa vụ chấp hành. Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện giữa Thỏa thuận và Phụ lục, các điều khoản và điều kiện của Phụ lục sẽ được ưu tiên áp dụng.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vướng mắc, hai Bên sẽ cùng thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Nếu thương lượng không đạt kết quả, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Nếu một hoặc một số quy định của Thỏa thuận này bị tuyên bố là vô hiệu hoặc không thể thi hành theo quy định pháp luật thì các điều khoản khác vẫn giữ nguyên hiệu lực và có giá trị thi hành, trừ khi: (a) sự vô hiệu và/hoặc không thể thực thi đó dẫn đến sự vô hiệu và không thực thi toàn bộ Thỏa thuận theo quy định pháp luật hoặc (b) các Bên đã cố gắng thay thế điều khoản này bằng điều khoản khác hợp pháp phù hợp với mục đích của các Bên nhưng các Bên đã không thống nhất được nội dung thay thế. Trong trường hợp đó, một Bên bất kì có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận.