Biểu phí sử dụng dịch vụ trên Hệ sinh thái MobiFone Money

Biểu phí sử dụng dịch vụ trên Hệ sinh thái MobiFone Money

12/04/2022

comment 11 vote 11

BIỂU PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN HỆ SINH THÁI MOBIFONE MONEY

(Áp dụng từ ngày 29/07/2022)

 

 

STT

Loại phí/giao dịch

Thu từ khách hàng

1

Mở tài khoản

Miễn phí

2

Phí dịch vụ hàng tháng

Miễn phí

3

Nạp tiền

3.1

Nạp tiền mặt tại điểm kinh doanh của MobiFone vào tài khoản Tiền di động

Miễn phí

3.2

Nạp tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng (đã liên kết với tài khoản MobiFone Money) vào tài khoản Ví điện tử, tài khoản Tiền di động

3.3

Nạp tiền từ Ví điện tử vào tài khoản Tiền di động (chủ tài khoản MobiFone Money)

3.4

Nạp tiền từ Tiền di động vào tài khoản Ví điện tử (chủ tài khoản MobiFone Money)

4

Rút tiền

4.1

Rút tiền mặt từ tài khoản Tiền di động tại các điểm kinh doanh của MobiFone

Miễn phí

4.2

Rút tiền từ tài khoản Ví điện tử, tài khoản Tiền di động về tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng (ngân hàng liên kết trực tiếp)

Miễn phí

4.3

Rút tiền từ tài khoản Ví điện tử, tài khoản Tiền di động về tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng (ngân hàng chưa liên kết trực tiếp)

2.200đ/giao dịch

4.4

Rút tiền từ tài khoản Tiền di động về tài khoản Ví điện tử (chủ tài khoản MobiFone Money)

Miễn phí

4.5

Rút tiền từ tài khoản Ví điện tử về tài khoản Tiền di động (chủ tài khoản MobiFone Money)

Miễn phí

5

Chuyển tiền

5.1

Chuyển tiền từ tài khoản Ví điện tử, tài khoản Tiền di động sang tài khoản Ví điện tử, tài khoản Tiền di động của người khác

Miễn phí

5.2

Chuyển tiền từ tài khoản Tiền di động của khách hàng tới tài khoản thanh toán tại ngân hàng của người khác   

2.200đ/giao dịch

6

Thanh toán

6.1

Thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tài khoản Ví điện tử, tài khoản Tiền di động

Miễn phí

6.2

Thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tài khoản ngân hàng Sacombank

Miễn phí

6.3

Thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận thanh toán bằng tài khoản ngân hàng khác

1.100đ/giao dịch

7

Thẻ quốc tế

7.1

Phí lưu thông tin thẻ

Miễn phí

7.2

Thanh toán bằng thẻ quốc tế      

2.200đ + 2% giá trị giao dịch