Chương trình khuyến mại "Thanh toán ngày hè - Nhận quà nóng hổi"

Chương trình khuyến mại "Thanh toán ngày hè - Nhận quà nóng hổi"

calander
03/06/2024
Từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024, MobiFone triển khai chương trình khuyến mại "Thanh toán ngày hè - Nhận quà nóng hổi" dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn qua MobiFone Money.

MobiFone Money triển khai chương trình khuyến mại "Thanh toán ngày hè - Nhận quà nóng hổi" dành cho khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán qua MobiFone Money, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Dự kiến từ 00:00:00 ngày 01/06/2024 đến 23h:59:59 ngày 30/06/2024 (30 ngày)

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Cộng tiền vào tài khoản Ví điện tử, tài khoản Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money và hiện vật.

3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:

 • Cộng tiền các mệnh giá 5.000VNĐ, 10.000VNĐ, 15.000VNĐ, 20.000VNĐ, 50.000VNĐ, 100.000VNĐ vào tài khoản Ví điện tử hoặc tài khoản Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money.
 • Quay số ngẫu nhiên trúng thưởng 1 Iphone 15 Promax 512 GB.

4. Phạm vi khuyến mại: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

5. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi).

6. Đối tượng được hưởng khuyến mại:

 • Tất cả các khách hàng đã kích hoạt tài khoản Tiền di động (đã duyệt xác thực và so khớp thông tin thuê bao di động) hoặc kích hoạt Ví điện tử (đã xác thực và liên kết ngân hàng) trên ứng dụng MobiFone Money thực hiện thanh toán thanh toán thành công giá trị ≥ 5.000 VNĐ (chưa bao gồm chiết khấu, phí, voucher, giảm giá,..) từ nguồn tiền Ví điện tử/Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money (Không bao gồm thanh toán qua VNPAY QR, thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua VietQR, MobiFone Money QR) và các giao dịch theo luồng tối ưu mới (số dư của Ví điện tử/Tiền di động không đủ).
 • CBCNV Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các đơn vị tham gia triển khai chương trình không được tham gia.

7. Tổng giá trị giải thưởng: 475.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT)

TT

Loại giải

Giá trị/ giải thưởng

Giới hạn số lượng giải 1 ngày

Giá trị 1 ngày

Tổng số lượng

Giá trị trong 30 ngày

Chú ý

(VNĐ)

(VNĐ)

(VNĐ)

1

Cộng 5.000 VNĐ

5.000

1.000

5.000.000

30.000

150.000.000

 

2

Cộng 10.000 VNĐ

10.000

500

5.000.000

15.000

150.000.000

 

3

Cộng 15.000 VNĐ

15.000

100

1.500.000

3.000

45.000.000

 

4

Cộng 20.000 VNĐ

20.000

50

1.000.000

1.500

30.000.000

 

5

Cộng 50.000 VNĐ

50.000

20

1.000.000

600

30.000.000

 

6

Cộng 100.000 VNĐ

100.000

10

1.000.000

300

30.000.000

 

7

Lời chúc may mắn lần sau

-

-

-

-

-

“Chúc bạn may mắn lần sau”

Giải đặc biệt

8

Điện thoại Iphone 15 Promax 512 GB

40.000.000

 

 

1

40.000.000

 

TỔNG

50.401

475.000.000

 

Chi tiết

7.1. Giải thưởng ngày:

TT

Loại giải

Giá trị/ giải thưởng

Giới hạn số lượng giải

1 ngày

Giá trị

1 ngày

Giá trị trong 30 ngày

(VNĐ)

(VNĐ)

(VNĐ)

1

Cộng 5.000 VNĐ

5.000

1.000

5.000.000

30.000

2

Cộng 10.000 VNĐ

10.000

500

5.000.000

15.000

3

Cộng 15.000 VNĐ

15.000

100

1.500.000

3.000

4

Cộng 20.000 VNĐ

20.000

50

1.000.000

1.500

5

Cộng 50.000 VNĐ

50.000

20

1.000.000

600

6

Cộng 100.000 VNĐ

100.000

10

1.000.000

300

7

Lời chúc may mắn mắn lần sau

-

-

-

-

TỔNG CỘNG

 

1.680

14.500.000

435.000.000

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng./.)

Tổng giá trị giải thưởng Quay thưởng thưởng chiếm khoảng 91,5% so với tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ được khuyến mại.

Lưu ý:

 • Giải thưởng đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng.
 • Đối với giải thưởng Cộng tiền vào TK: sẽ được trao cho khách hàng trúng giải dưới hình thức Cộng tiền vào tài khoản Ví điện tử/Tiền di động của thuê bao trúng thưởng và KHÔNG được quy đổi tiền mặt. Nguồn chi phí giải thưởng là chi phí của Trung tâm Dịch vụ số MobiFone.

7.2. Giải thưởng hiện vật:

TT

Sản phẩm

Giá trị

Số lượng

Tổng giá trị

1

Điện thoại Iphone 15 Pro Max 512 GB

40.000.000

1

40.000.000

 • Giải thưởng hiện vật: Điện thoại Iphone 15 Pro Max 512 GB
 • Thực hiện quay mã trúng thưởng vào cuối kì CTKM, các mã trong lúc quay sẽ là mã khách hàng nhận được khi thực hiện thanh toán giao dịch.

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:

 • Bước 1: khách hàng tải và cài đặt ứng dụng MobiFone Money

(Nếu khách hàng đã tải và cài đặt ứng dụng MobiFone Money thì chuyển sang Bước 2)

 • Bước 2:

i) Với khách hàng đã kích hoạt thành công tài khoản Tiền di động hoặc đã đăng ký, xác thực và liên kết ngân hàng với tài khoản Ví điện tử: Cần đăng nhập ứng dụng và thực hiện giao dịch thanh toán thành công giá trị ≥ 5.000 VNĐ (chưa bao gồm chiết khấu, voucher, giảm giá …) từ nguồn tiền Ví điện tử hoặc Tiền di động (VD: Nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, mua gói data, thanh toán hoá đơn điện, nước, internet, truyền hình…không bao gồm thanh toán qua VNPAY QR, thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua VietQR, MobiFone Money QR). Trong trường hợp tài khoản Ví điện tử/Tiền di động của khách hàng không đủ số dư thanh toán, khách hàng chuyển qua luồng nạp tiền vào Ví điện tử/Tiền di động để thực hiện top-up và quay lại thực hiện thanh toán thì vẫn sẽ được tính đủ điều kiện nhận giải của CTKM.

ii) Với khách hàng chưa kích hoạt tài khoản Tiền di động (không gồm tập khách hàng ở mục i) nêu trên)

 • Cần kích hoạt tài khoản Tiền di động (xác thực tài khoản và so khớp thông tin thuê bao di động)
 • Đăng nhập ứng dụng và thực hiện giao dịch thanh toán thanh công giá trị ≥ 5.000 VNĐ (chưa bao gồm chiết khấu, voucher, giảm giá, phí …) từ nguồn tiền tài khoản Tiền di động (VD: Nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, mua gói data, thanh toán hoá đơn điện, nước, internet, truyền hình… không bao gồm thanh toán qua VNPAY QR, thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua VietQR, MobiFone Money QR). Trong trường hợp tài khoản Ví điện tử/Tiền di động của khách hàng không đủ số dư thanh toán, khách hàng chuyển qua luồng nạp tiền vào Ví điện tử/Tiền di động để thực hiện top-up và quay lại thực hiện thanh toán thì vẫn sẽ được tính đủ điều kiện nhận giải của CTKM.

iii) Với khách hàng chưa xác thực và liên kết ngân hàng với tài khoản Ví điện tử (không gồm tập khách hàng ở mục i) nêu trên)

 • Cần thực hiện xác thực và liên kết ngân hàng trên Ví điện tử
 • Đăng nhập ứng dụng và thực hiện giao dịch thanh toán thanh công giá trị ≥ 5.000 VNĐ (chưa bao gồm chiết khấu, voucher, giảm giá …) từ nguồn tiền tài khoản Ví điện tử (VD: Nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, mua gói data, thanh toán hoá đơn điện, nước, internet, truyền hình… không bao gồm thanh toán qua VNPAY QR, thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua VietQR, MobiFone Money QR). Trong trường hợp tài khoản Ví điện tử/Tiền di động của khách hàng không đủ số dư thanh toán, khách hàng chuyển qua luồng nạp tiền vào Ví điện tử/Tiền di động để thực hiện top-up và quay lại thực hiện thanh toán thì vẫn sẽ được tính đủ điều kiện nhận giải của CTKM.

Lưu ý: khách hàng chỉ cần kích hoạt thành công với chỉ 01 tài khoản Tiền di động hoặc xác thực và liên kết ngân hàng thành công với 01 tài khoản Ví điện tử là đã có thể tham gia chương trình khuyến mại.

 • Bước 3: Khách hàng đăng nhập ứng dụng MobiFone Money
 • Bước 4: Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán thành công giá trị ≥ 5.000 VNĐ (chưa bao gồm chiết khấu, voucher, giảm giá …) từ nguồn tiền tài khoản Ví điện tử/Tiền di động (VD: Nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, mua gói data, thanh toán hoá đơn điện, nước, internet, truyền hình… không bao gồm thanh toán qua VNPAY QR, thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua VietQR, MobiFone Money QR).
 • Bước 5: Sau khi giao dịch thanh toán được ghi nhận thành công (nhận được thông báo từ ứng dụng MobiFone Money), khách hàng nhận được thông báo trúng giải trên ứng dụng MobiFone Money qua hình thức “Notification”.

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

* Với Giải thưởng Ngày

 • Trong vòng tối đa 01 phút sau khi khách hàng thực hiện giao dịch tại mục 8.1, hệ thống sẽ tự động xác định giải thưởng từ cơ cấu giải thưởng còn lại tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch và thông báo trúng thưởng cho khách hàng, cụ thể: Các giải thưởng cộng tiền vào tài khoản Ví điện tử hoặc tài khoản Tiền di động được xác định ngẫu nhiên qua việc khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán để có cơ hội trúng thưởng một trong tổng số các giải thưởng cộng tiền còn lại sau mỗi lần giao dịch thanh toán thành công.

* Với Giải thưởng hiện vật:

 • Mỗi một giao dịch thanh toán khách hàng thực hiện, sẽ nhận được một mã có cơ hội trúng thưởng giải hiện vật, mã dự thưởng có cấu trúc bao gồm 12 chữ số ngẫu nhiên.
 • Cuối kì CTKM, Ban tổ chức sẽ thực hiện quay số may mắn bằng công cụ quay số của Tổng công ty và chọn ra ngẫu nhiên 1 mã trúng thưởng để trao giải hiện vật.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - MDS

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Với giải thưởng Ngày:

        Bằng chứng xác định trúng giải Ngày là kết quả mà khách hàng nhận được khi thực hiện Quay thưởng và ngẫu nhiên trúng.

8.4. Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

 • Với giải thưởng Ngày:

Giải thưởng Ngày của chương trình khuyến mại sẽ được trao cho khách hàng đáp ứng được các điều kiện cụ thể sau:

 • Giải Cộng tiền 5.000VNĐ được trao cho khách hàng Quay thưởng trúng giải thưởng có nội dung “Cộng 5.000 VNĐ”.
 • Giải Cộng tiền 10.000VNĐ được trao cho khách hàng Quay thưởng trúng giải thưởng có nội dung “Cộng 10.000 VNĐ”.
 • Giải Cộng tiền 15.000VNĐ được trao cho khách hàng Quay thưởng trúng giải thưởng có nội dung “Cộng 15.000 VNĐ”.
 • Giải Cộng tiền 20.000VNĐ được trao cho khách hàng Quay thưởng trúng giải thưởng có nội dung “Cộng 20.000 VNĐ”.
 • Giải Cộng tiền 50.000VNĐ được trao cho khách hàng Quay thưởng trúng giải thưởng có nội dung “Cộng 50.000 VNĐ”.
 • Giải Cộng tiền 100.000VNĐ được trao cho khách hàng Quay thưởng trúng giải thưởng có nội dung “Cộng 100.000 VNĐ”
 • Giải Lời chúc may mắn lần sau sẽ hiển thị lời chúc khi khách hàng thực hiện thanh toán là các mẫu lời chúc may mắn trong mỗi giờ hàng ngày
 • Giải thưởng sẽ gửi cho khách hàng trong bản tin thông báo Notification trên ứng dụng MobiFone Money hoặc tin nhắn SMS khi khách hàng giao dịch thành công.
 • Với giải thưởng hiện vật:
 • Khách hàng nhận được iPhone 15 Promax 512GB khi thực hiện quay số trúng thưởng cuối kì.

8.5. Thông báo trúng thưởng:

Sau khi có kết quả trúng thưởng, Trung tâm Dịch vụ số MobiFone sẽ thông báo cho khách hàng trúng thưởng theo các phương thức sau:

 • Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được đăng tải trên website https://mobifonemoney.vn/ ứng dụng MobiFone Khách hàng có thể chủ động truy cập vào các địa chỉ trên để biết thông tin trúng thưởng.
 • Nhắn tin SMS từ Brandname (MOBIFONE_MM hoặc MBF_MONEY) hoặc gửi Notification từ ứng dụng MobiFone Money để thông báo khách hàng.

8.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Đối với giải thưởng cộng tiền vào tài khoản Ví điện tử hoặc tài khoản Tiền di động: Giải thưởng sẽ được chuyển tới khách hàng thông qua hình thức cộng tiền trực tuyến vào tài khoản Ví điện tử hoặc tài khoản Tiền di động. Thứ tự ưu tiên cộng tiền trên ứng dụng MobiFone Money:
 • Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán bằng nguồn tiền nào mà trúng giải thưởng, sẽ được cộng tiền vào tài khoản đó. (VD: khách hàng có 2 nguồn tài khoản Ví điện tử và Tiền di động trên ứng dụng MobiFone Money. Khách hàng thực hiện thanh toán bằng nguồn tiền tài khoản Tiền di động, giao dịch đó trúng giải cộng tiền 20.000 VNĐ, thì hệ thống sẽ cộng 20.000 VNĐ vào tài khoản Tiền di động đó)
 • Tại thời điểm cộng thưởng các giải tặng tiền vào tài khoản Ví điện tử/Tiền di động thì tài khoản Ví điện tử/Tiền di động của khách hàng phải đang ở trạng thái hoạt động (không ở trạng thái khóa/đóng …).
 • Nếu khách hàng có đồng thời 02 tài khoản Tiền di động/Ví điện tử. Tuy nhiên tài khoản được cộng tiền trúng giải đang ở trạng thái (khóa/đóng) thì hệ thống sẽ cộng vào tài khoản hoạt động còn lại (nếu có)
 • Thời gian trả thưởng dự kiến: trong vòng 07 ngày làm việc sau khi thông tin khách hàng trúng thưởng được đăng tải trên website/ ứng dụng MobiFone Money và không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, nếu khách hàng trúng thưởng không ở trạng thái sẵn sàng cộng thưởng vào tài khoản Tiền di động/Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money với bất cứ lý do nào, thì khách hàng đó sẽ không được nhận thưởng. Giải thưởng khi đó được coi là giải thưởng tồn đọng.
 • Thời gian trao thưởng: 07 ngày làm việc sau khi tổng hợp danh sách khách hàng trúng thưởng giải Ngày và thông tin khách hàng trúng thưởng được đăng tải trên website/ ứng dụng MobiFone Money
 • Thời hạn kết thúc trao thưởng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, nếu khách hàng trúng thưởng không ở trạng thái sẵn sàng cộng thưởng vào tài khoản Tiền di động/Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money với bất cứ lý do nào, thì khách hàng đó sẽ không được nhận thưởng. Giải thưởng khi đó được coi là giải thưởng tồn đọng.
 • Với giải thưởng hiện vật: MobiFone Money sẽ tổ chức quay số trúng thưởng trực tiếp tại địa điểm offline được thông báo trên website và ứng dụng để khách hàng nắm được.
 • Thời gian trao thưởng: trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc chương trình khuyến mãi

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại:

Khách hàng liên hệ đến một trong các số điện thoại sau để

 • Tổng đài 18001090 (miễn phí)
 • Tổng đài 9090 (200đ/phút)

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

 • Thể lệ của chương trình khuyến mại Thanh toán ngày hè – Nhận quà nóng hổi sẽ được công bố trên ứng dụng của dịch vụ MobiFone Money trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được đăng tải trên ứng dụng dịch vụ MobiFone Money 01 ngày sau khi có kết quả trúng thưởng. Khách hàng có thể chủ động truy cập vào các địa chỉ trên để biết thông tin trúng thưởng.
 • Nhắn tin SMS từ Brandname (MobiFone Money) hoặc gửi Notification từ ứng dụng MobiFone Money để thông báo khách hàng.

11. Các quy định khác

11.1. Quy định nhận thưởng khác: 

 • Các khách hàng trúng thưởng được trả thưởng theo các quy định do MobiFone đề ra.
 • Giải thưởng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hay chuyển nhượng.
 • MobiFone được sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trúng giải (họ tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh, giọng nói...) cho mục đích quảng cáo thương mại mà không phải trả chi phí nếu được sự đồng ý của khách hàng.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, MobiFone và đối tác triển khai có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

11.2. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức:

 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các lỗi chương trình do sự cố kỹ thuật, thiết bị điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đầu cuối khách hàng.
 • MobiFone chỉ coi các thao tác tham gia chương trình là hợp lệ khi được ghi nhận bởi hệ thống MobiFone Money, không phải các thao tác tham gia chương trình được gửi đi, được thực hiện từ điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đầu cuối của thuê bao tham gia.
 • Thuê bao tham gia thừa nhận và chấp nhận rằng các tệp lưu dữ liệu thao tác chương trình của hệ thống MobiFone là bằng chứng xác nhận tính hợp lệ của thao tác thực hiện.
 • Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Trung tâm Dịch vụ số MobiFone phải có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 điều 96 Luật Thương mại.

11.3. Quy định loại bỏ thuê bao tham gia:

 • Thuê bao tham gia không được phép sử dụng thiết bị truy cập Website/ứng dụng ngoài điện thoại di động, máy tính bảng để tham gia chương trình. MobiFone có quyền loại bỏ bất kỳ thuê bao nào nếu có cơ sở, bằng chứng chứng minh vi phạm quy định này.

11.4. Qui định bảo vệ dữ liệu cá nhân:

 • Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện đúng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.
 • MobiFone tôn trọng sự riêng tư của thuê bao tham dự chương trình và cam kết sử dụng thông tin một cách minh bạch và tuân thủ chặt chẽ quyền tự do của công dân, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cho gia đình của thuê bao tham gia. Các thông tin cá nhân được thu thập trong phạm vi của chương trình sẽ được xem là tài sản cá nhân và bảo mật. Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho các cá nhân, tổ chức khác, ngoại trừ trong trường hợp của pháp luật quy định khác hoặc trong trường hợp được ủy quyền của thuê bao tham gia. Các thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên các máy chủ với việc kiểm soát truy cập trên cơ sở cần được biết và được giới hạn bằng mật khẩu.