Chuyển và nhận tiền dễ dàng hơn với Alias tài khoản trên MobiFone Money

Chuyển và nhận tiền dễ dàng hơn với Alias tài khoản trên MobiFone Money

calander
15/04/2024
Từ ngày 15/04/2024, MobiFone ra mắt tính năng Alias tài khoản trên MobiFone Money, hỗ trợ khách hàng tạo nickname riêng, giúp việc chuyển - nhận tiền diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Hướng dẫn sử dụng Alias tài khoản trên MobiFone Money:

1. Tạo Alias trên ứng dụng MobiFone Money:

2. Thay đổi trạng thái Alias:

3. Chuyển tiền qua Alias:

4. Gửi tiền mừng qua Alias: