Danh sách các tài khoản trúng thưởng CTKM "Lắc lì xì cùng MobiFone Money - Nhận ngay quà khủng" từ 06/03/2023 đến 07/03/2023

Danh sách các tài khoản trúng thưởng CTKM "Lắc lì xì cùng MobiFone Money - Nhận ngay quà khủng" từ 06/03/2023 đến 07/03/2023

calander
13/03/2023
Danh sách các tài khoản Ví điện tử'Tiền di động thực hiện lắc lì xì trúng các giải cộng 3.000VNĐ, 33.000VNĐ, 6.000VNĐ, 66.000VNĐ, 9.000VNĐ, 99.000VNĐ CTKM "Lắc lì xì cùng MobiFone Money - Nhận ngay quà khủng".

STT

 Số TK

Loại tài khoản

Tên tài khoản

Giá trị

Nội dung

Thời gian trúng thưởng

1

333654xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC BỐN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:27

2

774063xxx

Ví điện tử

DƯƠNG NGỌC HẰNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:22

3

937813xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MẪN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:22

4

787278xxx

Ví điện tử

NGÔ THÚY NGA

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:19

5

774063xxx

Ví điện tử

DƯƠNG NGỌC HẰNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:19

6

375368xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THÚY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:17

7

931141xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:15

8

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:14

9

934406xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ PHƯỢNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:13

10

374713xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:12

11

349601xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:11

12

375368xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THÚY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:10

13

817449xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:10

14

768941xxx

Ví điện tử

ĐỖ HUY HÙNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:09

15

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:08

16

936898xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN VƯỢNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:07

17

902256xxx

Ví điện tử

MAI CHÍ HÙNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:04

18

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:03

19

796390xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẢI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:03

20

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:02

21

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:01

22

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:00

23

398345xxx

Ví điện tử

LÊ ANH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:00

24

777117xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 21:00

25

398345xxx

Ví điện tử

LÊ ANH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:59

26

329100xxx

Ví điện tử

ĐÀO THỊ LOAN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:59

27

902821xxx

Ví điện tử

BÙI NHẬT NGUYỆT

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:59

28

374713xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:58

29

985770xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ HUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:58

30

395143xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI ANH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:57

31

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:56

32

329100xxx

Ví điện tử

ĐÀO THỊ LOAN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:55

33

909573xxx

Ví điện tử

LÊ ANH ĐÀO

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:55

34

902821xxx

Ví điện tử

BÙI NHẬT NGUYỆT

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:54

35

902821xxx

Ví điện tử

BÙI NHẬT NGUYỆT

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:54

36

909573xxx

Ví điện tử

LÊ ANH ĐÀO

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:53

37

786524xxx

Ví điện tử

NGÔ CÔNG TẤN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:53

38

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:51

39

934406xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ PHƯỢNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:49

40

777287xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN HIẾU

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:49

41

967887xxx

Ví điện tử

ĐÀO HOÀNG TIẾN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:49

42

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:49

43

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:48

44

369586xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:48

45

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:48

46

385384xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:47

47

934406xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ PHƯỢNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:47

48

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:47

49

767670xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:45

50

397789xxx

Ví điện tử

HỒ THỦY TIÊN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:43

51

775632xxx

Ví điện tử

MAI XUÂN KHANH

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:42

52

774324xxx

Ví điện tử

HOÀNG SƠN ĐÔNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:41

53

774324xxx

Ví điện tử

HOÀNG SƠN ĐÔNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:40

54

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:40

55

786524xxx

Ví điện tử

NGÔ CÔNG TẤN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:39

56

775632xxx

Ví điện tử

MAI XUÂN KHANH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:39

57

938079xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ NGỌC

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:39

58

777117xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:39

59

774324xxx

Ví điện tử

HOÀNG SƠN ĐÔNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:39

60

777117xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:38

61

775632xxx

Ví điện tử

MAI XUÂN KHANH

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:38

62

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:38

63

888921xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC NAM

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:37

64

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:36

65

938079xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ NGỌC

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:35

66

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:35

67

902821xxx

Ví điện tử

BÙI NHẬT NGUYỆT

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:35

68

938079xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ NGỌC

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:34

69

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:34

70

888921xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC NAM

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:34

71

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:33

72

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:33

73

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:31

74

767670xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:29

75

967887xxx

Ví điện tử

ĐÀO HOÀNG TIẾN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:28

76

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:27

77

964448xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRANG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:24

78

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:21

79

964448xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRANG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:20

80

777287xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN HIẾU

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:19

81

777117xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:17

82

967887xxx

Ví điện tử

ĐÀO HOÀNG TIẾN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:15

83

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:05

84

328036xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THÚY VÂN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:04

85

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:03

86

334728xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU CƯỜNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:03

87

983523xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN HIẾU

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 20:01

88

866949xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:59

89

936906xxx

Ví điện tử

PHÙNG THỊ THÚY LINH

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:59

90

867070xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦM

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:58

91

866949xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:58

92

396202xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ HƯỜNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:57

93

866949xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:57

94

979383xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU MINH THÁI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:55

95

793336xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:55

96

376804xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH TIẾN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:53

97

867070xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦM

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:53

98

979383xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU MINH THÁI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:51

99

398345xxx

Ví điện tử

LÊ ANH

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:51

100

973828xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:49

101

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:48

102

376958xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ LIÊN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:47

103

983523xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN HIẾU

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:46

104

397260xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:41

105

962042xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THU HUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:41

106

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:40

107

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:39

108

786524xxx

Ví điện tử

NGÔ CÔNG TẤN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:38

109

906008xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC HÀ

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:37

110

772880xxx

Ví điện tử

TRẦN THẢO DUY

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:36

111

376958xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ LIÊN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:36

112

854718xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HUY

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:35

113

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:35

114

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:34

115

767670xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:33

116

901633xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ THÚY HẠNH

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:33

117

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:32

118

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:31

119

964448xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRANG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:29

120

778566xxx

Ví điện tử

HỒ VĂN BẢO

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:29

121

778566xxx

Ví điện tử

HỒ VĂN BẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:26

122

939868xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THÀNH LUÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:19

123

762752xxx

Ví điện tử

NGUYỄN PHAN PHƯƠNG HẠNH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:18

124

963325xxx

Ví điện tử

HOÀNG VĂN DUẨN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:17

125

909093xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:16

126

901633xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ THÚY HẠNH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:15

127

905282xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ANH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:11

128

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:09

129

767670xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:08

130

704135xxx

Ví điện tử

VŨ MẠNH CHUNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:07

131

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:06

132

905282xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ANH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:03

133

906008xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC HÀ

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:03

134

962042xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THU HUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 19:00

135

378263xxx

Ví điện tử

TRẦN TIẾN ANH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:59

136

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:55

137

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:52

138

374713xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:50

139

339550xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC KHẢI

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:47

140

962042xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THU HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:42

141

772505xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG THÀNH VĂN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:41

142

962042xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THU HUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:40

143

374713xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:36

144

827551xxx

Ví điện tử

HUỲNH CHÍ THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:36

145

344827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:33

146

827551xxx

Ví điện tử

HUỲNH CHÍ THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:33

147

325466xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC SƠN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:29

148

979343xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN LƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:28

149

369586xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:27

150

935524xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HÀ

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:22

151

769684xxx

Tiền di động

NGUYỄN DUY HÙNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:20

152

975811xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ MINH THU

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:18

153

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:07

154

909093xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:06

155

326391xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:03

156

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 18:00

157

962553xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ HẢI YẾN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:50

158

333654xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC BỐN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:49

159

774042xxx

Ví điện tử

ĐIÊU KIM PHỤNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:47

160

348585xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI THY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:36

161

909298xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG THẢI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:36

162

769684xxx

Tiền di động

NGUYỄN DUY HÙNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:34

163

979343xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN LƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:24

164

866949xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:24

165

369069xxx

Ví điện tử

PHẠM THANH TÙNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:22

166

862943xxx

Ví điện tử

LÊ HUỲNH QUỐC KHÁNH

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:22

167

765047xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ KIM HỒNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:20

168

774042xxx

Ví điện tử

ĐIÊU KIM PHỤNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:18

169

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:18

170

339550xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC KHẢI

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:18

171

909573xxx

Ví điện tử

LÊ ANH ĐÀO

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:15

172

968545xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:15

173

907035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:14

174

396178xxx

Ví điện tử

LÊ THANH HUYỀN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:11

175

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:02

176

862943xxx

Ví điện tử

LÊ HUỲNH QUỐC KHÁNH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 17:00

177

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:52

178

937328xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH HẢI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:51

179

989523xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:50

180

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:49

181

939716xxx

Ví điện tử

TRẦN VĨ KIỆT

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:47

182

981031xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN TÙNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:47

183

976474xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:44

184

385384xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:42

185

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:42

186

939716xxx

Ví điện tử

TRẦN VĨ KIỆT

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:42

187

343062xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN TRƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:41

188

328544xxx

Ví điện tử

VÕ LÊ THỊ THU THẢO

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:40

189

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:40

190

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:37

191

904691xxx

Ví điện tử

PHAN TẤN THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:35

192

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:35

193

794102xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:33

194

939446xxx

Ví điện tử

LƯU MINH NHIỀU

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:33

195

398305xxx

Ví điện tử

NGUYỄN KHẮC ĐỨC

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:33

196

904691xxx

Ví điện tử

PHAN TẤN THÀNH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:33

197

981031xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN TÙNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:32

198

348585xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI THY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:32

199

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:32

200

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:30

201

398305xxx

Ví điện tử

NGUYỄN KHẮC ĐỨC

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:30

202

963899xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VÂN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:30

203

347432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:29

204

979343xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN LƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:27

205

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:27

206

327710xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆP

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:26

207

787278xxx

Ví điện tử

NGÔ THÚY NGA

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:26

208

901717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC CHUNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:25

209

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:24

210

939053xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HUỲNH KHÁNH DUY

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:23

211

976474xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:23

212

869814xxx

Ví điện tử

NÔNG THÁI HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:23

213

909093xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:20

214

973599xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ BÌNH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:19

215

981544xxx

Ví điện tử

HOÀNG QUANG HUY

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:16

216

979383xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU MINH THÁI

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:16

217

963792xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THANH TRÚC

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:13

218

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:10

219

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 16:09

220

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:57

221

976474xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:54

222

936898xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN VƯỢNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:51

223

372613xxx

Ví điện tử

ĐỖ HÀ NAM

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:42

224

344827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:33

225

976474xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:31

226

354286xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:25

227

902476xxx

Ví điện tử

PHẠM VŨ HÀO

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:23

228

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:23

229

977774xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:21

230

964448xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRANG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:19

231

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:16

232

937279xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:15

233

933826xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:13

234

905273xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG NHÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:04

235

898090xxx

Ví điện tử

NÔNG TÙNG LONG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:04

236

973295xxx

Ví điện tử

DƯƠNG DOÃN THĂNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:01

237

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:01

238

345657xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THỦY

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 15:01

239

396178xxx

Ví điện tử

LÊ THANH HUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:59

240

374035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:55

241

364494xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG THỊ THỦY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:55

242

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:55

243

374035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:54

244

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:51

245

933048xxx

Ví điện tử

LÂM KIM ĐÀI

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:49

246

325466xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC SƠN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:48

247

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:48

248

326391xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:46

249

379428xxx

Ví điện tử

NGUYỄN GIA NHẬT

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:45

250

333654xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC BỐN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:45

251

333573xxx

Ví điện tử

THẾ THỊ THAO

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:45

252

974083xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG ANH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:43

253

388765xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:42

254

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:42

255

355990xxx

Ví điện tử

ĐẶNG VĂN HÙNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:41

256

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:36

257

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:36

258

933048xxx

Ví điện tử

LÂM KIM ĐÀI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:35

259

962297xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ THANH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:35

260

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:35

261

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:28

262

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:27

263

395878xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:25

264

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:20

265

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:19

266

793336xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:18

267

912329xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ QUỲNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:15

268

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:15

269

975073xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:09

270

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:07

271

396178xxx

Ví điện tử

LÊ THANH HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:07

272

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:05

273

793336xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:03

274

972154xxx

Ví điện tử

LÊ MINH SĨ

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:02

275

981682xxx

Ví điện tử

LÊ HỮU HOÀN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:02

276

338257xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:02

277

972154xxx

Ví điện tử

LÊ MINH SĨ

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:00

278

349580xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIỀU OANH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 14:00

279

939737xxx

Ví điện tử

ĐINH CÔNG HẬU

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:59

280

974083xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG ANH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:57

281

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:56

282

972154xxx

Ví điện tử

LÊ MINH SĨ

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:54

283

964448xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRANG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:53

284

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:53

285

769787xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:51

286

768941xxx

Ví điện tử

ĐỖ HUY HÙNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:51

287

962553xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ HẢI YẾN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:50

288

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:48

289

964448xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRANG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:48

290

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:48

291

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:47

292

964448xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRANG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:46

293

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:46

294

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:45

295

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:45

296

768941xxx

Ví điện tử

ĐỖ HUY HÙNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:43

297

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:43

298

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:42

299

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:42

300

962885xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ PHƯƠNG LINH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:40

301

827551xxx

Ví điện tử

HUỲNH CHÍ THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:39

302

937017xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:39

303

827551xxx

Ví điện tử

HUỲNH CHÍ THÀNH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:38

304

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:38

305

937017xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:37

306

962553xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ HẢI YẾN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:36

307

349601xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:35

308

772880xxx

Ví điện tử

TRẦN THẢO DUY

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:32

309

349601xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:28

310

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:26

311

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:26

312

379428xxx

Ví điện tử

NGUYỄN GIA NHẬT

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:24

313

962553xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ HẢI YẾN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:10

314

349601xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:09

315

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:08

316

326391xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:08

317

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:07

318

349580xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIỀU OANH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:05

319

374035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:02

320

363184xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THÚY

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:02

321

967402xxx

Ví điện tử

VÕ VĂN HƯNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 13:01

322

867695xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC QUÂN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:59

323

969735xxx

Ví điện tử

LẠI THỊ NỤ

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:56

324

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:42

325

768941xxx

Ví điện tử

ĐỖ HUY HÙNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:40

326

328544xxx

Ví điện tử

VÕ LÊ THỊ THU THẢO

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:36

327

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:33

328

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:25

329

866002xxx

Ví điện tử

TRẦN MINH SANG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:22

330

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:18

331

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:16

332

798136xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẢI MINH

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:12

333

328544xxx

Ví điện tử

VÕ LÊ THỊ THU THẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:09

334

398282xxx

Ví điện tử

TRẦN MẠNH TÙNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:04

335

352373xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC HẢI

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:03

336

355052xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHONG LAN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:01

337

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 12:01

338

903669xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:56

339

344643xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUỆ

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:55

340

387500xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HIẾU

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:51

341

395878xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:46

342

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:46

343

909093xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:45

344

969735xxx

Ví điện tử

LẠI THỊ NỤ

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:42

345

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:42

346

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:41

347

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:41

348

374713xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:38

349

369586xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:36

350

388848xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG PHỤNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:32

351

908118xxx

Ví điện tử

HUỲNH THỊ HOA

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:31

352

931585xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ NGÁT

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:29

353

931585xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ NGÁT

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:27

354

972154xxx

Ví điện tử

LÊ MINH SĨ

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:27

355

972154xxx

Ví điện tử

LÊ MINH SĨ

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:26

356

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:25

357

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:24

358

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:23

359

397392xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:21

360

397392xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:19

361

931585xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ NGÁT

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:19

362

337010xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:19

363

931539xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CAO CƯỜNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:18

364

334728xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU CƯỜNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:17

365

972154xxx

Ví điện tử

LÊ MINH SĨ

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:17

366

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:14

367

369069xxx

Ví điện tử

PHẠM THANH TÙNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:12

368

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 11:07

369

374713xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MINH THU

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:57

370

905535xxx

Ví điện tử

PHẠM TRƯỜNG THIÊN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:48

371

989523xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:46

372

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:33

373

903416xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:32

374

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:29

375

987047xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:29

376

961047xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THÙY

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:28

377

937353xxx

Ví điện tử

TRẦN NHỰT PHONG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:28

378

902350xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:25

379

981544xxx

Ví điện tử

HOÀNG QUANG HUY

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:23

380

765047xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ KIM HỒNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:22

381

987047xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:22

382

338257xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:22

383

398305xxx

Ví điện tử

NGUYỄN KHẮC ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:22

384

902350xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:21

385

918282xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỒNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:19

386

765047xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ KIM HỒNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:17

387

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:17

388

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:16

389

918133xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ DUYÊN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:16

390

788988xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ HỒNG TRANG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:15

391

395709xxx

Ví điện tử

HOÀNG HẢI LY

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:14

392

903100xxx

Ví điện tử

HOÀNG THẢO NGUYÊN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:12

393

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:11

394

936898xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN VƯỢNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:09

395

829107xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG NHUNG

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:09

396

369586xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:08

397

334728xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU CƯỜNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:03

398

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:03

399

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:02

400

349580xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIỀU OANH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 10:01

401

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:55

402

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:51

403

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:50

404

833601xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:49

405

778791xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:49

406

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:44

407

796390xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẢI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:44

408

918282xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỒNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:42

409

333495xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:38

410

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:36

411

369586xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:33

412

797457xxx

Ví điện tử

BÙI NHƯ HOÀI

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:30

413

369069xxx

Ví điện tử

PHẠM THANH TÙNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:30

414

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:29

415

797457xxx

Ví điện tử

BÙI NHƯ HOÀI

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:29

416

369069xxx

Ví điện tử

PHẠM THANH TÙNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:28

417

375368xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THÚY

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:27

418

333495xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:21

419

385298xxx

Ví điện tử

TĂNG VĂN TOÀN

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:20

420

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:19

421

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:18

422

347432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:15

423

336089xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THỨC

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:15

424

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:15

425

937367xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:14

426

933048xxx

Ví điện tử

LÂM KIM ĐÀI

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:13

427

398305xxx

Ví điện tử

NGUYỄN KHẮC ĐỨC

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:13

428

372613xxx

Ví điện tử

ĐỖ HÀ NAM

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:12

429

349601xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:12

430

376066xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CỬU ANH DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:10

431

347432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:09

432

775319xxx

Ví điện tử

ĐẶNG QUỐC CƯỜNG

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:06

433

347432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:06

434

336089xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THỨC

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:06

435

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:05

436

336089xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THỨC

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:05

437

772880xxx

Ví điện tử

TRẦN THẢO DUY

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:04

438

336089xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THỨC

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:04

439

935524xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HÀ

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:03

440

769000xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TÀI

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:02

441

374668xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐẠT CƯỜNG

3.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:02

442

376066xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CỬU ANH DŨNG

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:02

443

981031xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN TÙNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:01

444

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:01

445

355990xxx

Ví điện tử

ĐẶNG VĂN HÙNG

99.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:01

446

862582xxx

Ví điện tử

TRẦN MINH SANG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 9:01

447

375368xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THÚY

9.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 8:58

448

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

66.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 8:57

449

327710xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆP

33.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 8:57

450

932794xxx

Ví điện tử

LAI HUYỀN LINH

6.000

CTKM TET 2023

7/3/2023 8:56

451

977774xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:59

452

975073xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:59

453

973599xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ BÌNH

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:58

454

927928xxx

Ví điện tử

CHU DUY HÀ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:56

455

904535xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH HƯNG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:52

456

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:52

457

355052xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHONG LAN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:51

458

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:49

459

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:49

460

398282xxx

Ví điện tử

TRẦN MẠNH TÙNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:45

461

336089xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THỨC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:45

462

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:45

463

815345xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN MINH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:44

464

817449xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:44

465

903100xxx

Ví điện tử

HOÀNG THẢO NGUYÊN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:44

466

794894xxx

Ví điện tử

MAI THỊ NGỌC DIỆP

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:43

467

398282xxx

Ví điện tử

TRẦN MẠNH TÙNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:43

468

396178xxx

Ví điện tử

LÊ THANH HUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:43

469

979383xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU MINH THÁI

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:42

470

708237xxx

Ví điện tử

MAI TRÍ THANH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:41

471

905324xxx

Ví điện tử

LÊ HUỲNH QUỐC KHÁNH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:41

472

786524xxx

Ví điện tử

NGÔ CÔNG TẤN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:40

473

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:40

474

888921xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC NAM

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:39

475

354891xxx

Ví điện tử

TRẦN LÊ THÀNH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:39

476

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:38

477

975073xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:32

478

708237xxx

Ví điện tử

MAI TRÍ THANH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:31

479

769684xxx

Tiền di động

NGUYỄN DUY HÙNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:30

480

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:29

481

817449xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:29

482

774200xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÙI HỒNG THẮM

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:26

483

967887xxx

Ví điện tử

ĐÀO HOÀNG TIẾN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:26

484

333495xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:25

485

354286xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:23

486

352615xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THU YÊN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:21

487

327710xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆP

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:20

488

708237xxx

Ví điện tử

MAI TRÍ THANH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:15

489

772505xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG THÀNH VĂN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:15

490

901399xxx

Ví điện tử

TRẦN NGỌC ĐỨC

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:14

491

907250xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BÉ SÁU

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:11

492

938218xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÀN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:08

493

903100xxx

Ví điện tử

HOÀNG THẢO NGUYÊN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:06

494

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 22:04

495

815345xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN MINH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:58

496

774042xxx

Ví điện tử

ĐIÊU KIM PHỤNG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:58

497

938218xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÀN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:56

498

907250xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BÉ SÁU

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:56

499

708237xxx

Ví điện tử

MAI TRÍ THANH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:47

500

933328xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MAI TRANG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:44

501

765047xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ KIM HỒNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:41

502

772880xxx

Ví điện tử

TRẦN THẢO DUY

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:39

503

888921xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC NAM

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:38

504

936898xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN VƯỢNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:35

505

774042xxx

Ví điện tử

ĐIÊU KIM PHỤNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:35

506

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:34

507

935322xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:33

508

765047xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ KIM HỒNG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:32

509

949126xxx

Ví điện tử

HUỲNH NGỌC NHÂN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:29

510

829107xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG NHUNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:29

511

973599xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ BÌNH

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:28

512

967887xxx

Ví điện tử

ĐÀO HOÀNG TIẾN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:25

513

327222xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ MINH THU

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:24

514

842924xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:22

515

937328xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH HẢI

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:21

516

396178xxx

Ví điện tử

LÊ THANH HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:08

517

978365xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:06

518

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 21:01

519

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:57

520

908741xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẰNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:57

521

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:55

522

905535xxx

Ví điện tử

PHẠM TRƯỜNG THIÊN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:50

523

908741xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẰNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:50

524

908741xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẰNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:49

525

905535xxx

Ví điện tử

PHẠM TRƯỜNG THIÊN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:49

526

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:45

527

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:40

528

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:35

529

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:34

530

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:34

531

777287xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN HIẾU

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:33

532

362046xxx

Ví điện tử

LÊ CAO LONG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:29

533

913597xxx

Ví điện tử

BÙI THỊ KIM HUỆ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:22

534

907250xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BÉ SÁU

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:18

535

346477xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ NGUYỆT ÁNH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:17

536

917322xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HƯNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:16

537

777287xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN HIẾU

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:13

538

377022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN KHANH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:12

539

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:12

540

938618xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:12

541

856133xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:10

542

856133xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:09

543

333495xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:09

544

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:06

545

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:03

546

949793xxx

Ví điện tử

ĐỖ TRUNG HIẾU

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:02

547

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:01

548

977774xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:00

549

326391xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:00

550

379428xxx

Ví điện tử

NGUYỄN GIA NHẬT

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 20:00

551

775632xxx

Ví điện tử

MAI XUÂN KHANH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:57

552

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:57

553

765081xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH LONG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:56

554

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:55

555

901399xxx

Ví điện tử

TRẦN NGỌC ĐỨC

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:52

556

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:49

557

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:47

558

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:47

559

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:46

560

981682xxx

Ví điện tử

LÊ HỮU HOÀN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:45

561

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:44

562

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:43

563

775632xxx

Ví điện tử

MAI XUÂN KHANH

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:43

564

938218xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÀN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:43

565

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:42

566

938218xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÀN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:41

567

372613xxx

Ví điện tử

ĐỖ HÀ NAM

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:41

568

355990xxx

Ví điện tử

ĐẶNG VĂN HÙNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:33

569

888921xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC NAM

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:30

570

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:29

571

945411xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG SƠN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:24

572

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:23

573

395075xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:23

574

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:22

575

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:21

576

775632xxx

Ví điện tử

MAI XUÂN KHANH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:20

577

938218xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÀN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:20

578

987047xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:15

579

786524xxx

Ví điện tử

NGÔ CÔNG TẤN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:14

580

856133xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:10

581

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:09

582

786524xxx

Ví điện tử

NGÔ CÔNG TẤN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:05

583

937005xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NA

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:03

584

962975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:03

585

903669xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 19:02

586

395075xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:55

587

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:50

588

333495xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:46

589

983973xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN HIỆP

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:41

590

908365xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:38

591

962042xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THU HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:38

592

349580xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIỀU OANH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:37

593

868291xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN PHƯỚC

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:36

594

374431xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MẠNH HÀ

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:36

595

349580xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIỀU OANH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:33

596

349580xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIỀU OANH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:33

597

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:31

598

768941xxx

Ví điện tử

ĐỖ HUY HÙNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:30

599

977774xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:29

600

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:25

601

973499xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ YẾN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:24

602

973499xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ YẾN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:24

603

374431xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MẠNH HÀ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:22

604

706800xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH TÙNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:21

605

355995xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HOÀI

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:21

606

778566xxx

Ví điện tử

HỒ VĂN BẢO

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:17

607

917322xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HƯNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:14

608

325466xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC SƠN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:08

609

985770xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:08

610

793336xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:05

611

985770xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ HUYỀN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:02

612

355995xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HOÀI

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 18:00

613

793336xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:59

614

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:58

615

962042xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THU HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:49

616

972741xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUẾ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:49

617

564069xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ TIẾN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:47

618

334728xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU CƯỜNG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:47

619

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:38

620

856133xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:24

621

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:24

622

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:24

623

931585xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ NGÁT

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:18

624

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:16

625

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:13

626

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:12

627

355990xxx

Ví điện tử

ĐẶNG VĂN HÙNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:06

628

913597xxx

Ví điện tử

BÙI THỊ KIM HUỆ

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 17:03

629

364494xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG THỊ THỦY

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:58

630

908341xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:52

631

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:49

632

981544xxx

Ví điện tử

HOÀNG QUANG HUY

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:48

633

333654xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC BỐN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:45

634

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:45

635

977274xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC HẢI

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:43

636

343062xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN TRƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:42

637

343062xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN TRƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:37

638

905333xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:36

639

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:33

640

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:29

641

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:28

642

932410xxx

Ví điện tử

LÊ KHẢ NHẬT QUỲNH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:28

643

767670xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:27

644

794102xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:20

645

333495xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:19

646

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:14

647

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:09

648

389739xxx

Ví điện tử

ĐÀO THỊ VINH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:08

649

933486xxx

Tiền di động

NGUYỄN ĐÌNH TRÚC

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:08

650

979020xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN THẠCH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:06

651

868291xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN PHƯỚC

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:05

652

949169xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:05

653

905535xxx

Ví điện tử

PHẠM TRƯỜNG THIÊN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:04

654

907946xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:02

655

979020xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN THẠCH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:01

656

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 16:01

657

909573xxx

Ví điện tử

LÊ ANH ĐÀO

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:58

658

327710xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆP

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:57

659

977774xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:57

660

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:56

661

393936xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:55

662

352615xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THU YÊN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:55

663

327710xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆP

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:55

664

387500xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HIẾU

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:54

665

352615xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THU YÊN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:53

666

962553xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ HẢI YẾN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:53

667

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:52

668

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:48

669

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:48

670

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:48

671

909573xxx

Ví điện tử

LÊ ANH ĐÀO

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:46

672

354286xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:38

673

976966xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THANH HUYÊN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:37

674

706611xxx

Ví điện tử

NGÔ HỒNG HẬU

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:37

675

328544xxx

Ví điện tử

VÕ LÊ THỊ THU THẢO

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:36

676

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:35

677

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:34

678

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:32

679

981544xxx

Ví điện tử

HOÀNG QUANG HUY

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:28

680

868291xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN PHƯỚC

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:27

681

706611xxx

Ví điện tử

NGÔ HỒNG HẬU

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:27

682

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:24

683

706611xxx

Ví điện tử

NGÔ HỒNG HẬU

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:24

684

977274xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC HẢI

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:23

685

829107xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG NHUNG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:22

686

976966xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THANH HUYÊN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:20

687

987047xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:20

688

985770xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ HUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:20

689

783123xxx

Ví điện tử

MÃ THỊ NGỌC BÍCH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:19

690

976474xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:16

691

706611xxx

Ví điện tử

NGÔ HỒNG HẬU

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:16

692

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:14

693

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:14

694

869898xxx

Ví điện tử

PHẠM MINH XUÂN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:12

695

374806xxx

Ví điện tử

DƯƠNG VĂN TUÂN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:10

696

985770xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ HUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:09

697

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:05

698

706611xxx

Ví điện tử

NGÔ HỒNG HẬU

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:03

699

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:03

700

364103xxx

Ví điện tử

ĐẶNG VĂN KHÁNH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 15:02

701

918144xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN THÍCH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:58

702

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:53

703

936360xxx

Ví điện tử

TRỊNH VĂN HẢI

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:53

704

377022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN KHANH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:52

705

976474xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:47

706

379428xxx

Ví điện tử

NGUYỄN GIA NHẬT

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:42

707

974083xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG ANH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:39

708

786028xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ HUYÊN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:35

709

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:33

710

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:31

711

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:30

712

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:29

713

962297xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ THANH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:24

714

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:23

715

896969xxx

Ví điện tử

VÕ NGỌC ĐIỆP

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:23

716

896969xxx

Ví điện tử

VÕ NGỌC ĐIỆP

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:22

717

903669xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:20

718

975073xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:19

719

935039xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BÍCH HIẾU

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:13

720

359884xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN ĐỊNH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:10

721

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:02

722

374035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:02

723

382136xxx

Ví điện tử

MÃ TẤN PHƯỚC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 14:00

724

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:56

725

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:54

726

969735xxx

Ví điện tử

LẠI THỊ NỤ

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:53

727

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:52

728

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:52

729

355052xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHONG LAN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:52

730

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:52

731

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:51

732

376804xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH TIẾN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:49

733

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:45

734

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:44

735

379428xxx

Ví điện tử

NGUYỄN GIA NHẬT

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:43

736

787278xxx

Ví điện tử

NGÔ THÚY NGA

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:41

737

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:33

738

975811xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ MINH THU

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:29

739

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:20

740

905535xxx

Ví điện tử

PHẠM TRƯỜNG THIÊN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:07

741

909829xxx

Ví điện tử

NGUYỄN LONG HOÀNG VŨ

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:04

742

888222xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN ĐẠT

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:04

743

987047xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:04

744

355052xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ PHONG LAN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:02

745

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:00

746

388765xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THẢO

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 13:00

747

774200xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÙI HỒNG THẮM

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:55

748

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:53

749

374035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:50

750

374035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:50

751

354300xxx

Ví điện tử

HÀ VĂN THIỆN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:49

752

972741xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUẾ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:47

753

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:44

754

937353xxx

Ví điện tử

TRẦN NHỰT PHONG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:43

755

978365xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:42

756

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:39

757

962553xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ HẢI YẾN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:35

758

326391xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGỌC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:35

759

338257xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:35

760

344643xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUỆ

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:34

761

338257xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:34

762

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:33

763

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:33

764

338257xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:33

765

937030xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ HỒNG NHƯ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:32

766

344827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:31

767

338257xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ TẦN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:31

768

866940xxx

Ví điện tử

KHUẤT THU TRANG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:31

769

763549xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ BÍCH TRUYỀN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:30

770

354300xxx

Ví điện tử

HÀ VĂN THIỆN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:30

771

769787xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:30

772

962297xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ THANH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:29

773

344643xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUỆ

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:29

774

867695xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC QUÂN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:29

775

866940xxx

Ví điện tử

KHUẤT THU TRANG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:28

776

774200xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÙI HỒNG THẮM

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:27

777

939716xxx

Ví điện tử

TRẦN VĨ KIỆT

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:25

778

976070xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ĐIỆP

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:23

779

833601xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:21

780

372613xxx

Ví điện tử

ĐỖ HÀ NAM

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:17

781

833601xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:15

782

981682xxx

Ví điện tử

LÊ HỮU HOÀN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:15

783

888222xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN ĐẠT

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:15

784

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:12

785

937688xxx

Ví điện tử

THÁI MAI HOÀNG ANH

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:12

786

854718xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HUY

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:09

787

349601xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:09

788

987047xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:08

789

397789xxx

Ví điện tử

HỒ THỦY TIÊN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:08

790

376066xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CỬU ANH DŨNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:07

791

907946xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:05

792

355320xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TOÀN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:05

793

935524xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HÀ

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:04

794

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:03

795

907946xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 12:01

796

972154xxx

Ví điện tử

LÊ MINH SĨ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:56

797

972741xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUẾ

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:56

798

963102xxx

Ví điện tử

BÙI THỊ HIỆP

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:55

799

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:52

800

933949xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MỸ NGUYỆT

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:48

801

977274xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC HẢI

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:47

802

395075xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:38

803

907946xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:35

804

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:34

805

347432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:32

806

333375xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN NGÀ

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:25

807

933633xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRẦN QUANG TRIỂN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:25

808

395075xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:23

809

909573xxx

Ví điện tử

LÊ ANH ĐÀO

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:21

810

908341xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN TRUNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:20

811

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:19

812

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:18

813

347432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:17

814

866940xxx

Ví điện tử

KHUẤT THU TRANG

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:14

815

938769xxx

Ví điện tử

HUỲNH THỊ THỦY LINH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:14

816

935524xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HÀ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:13

817

866940xxx

Ví điện tử

KHUẤT THU TRANG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:12

818

395878xxx

Ví điện tử

ĐỖ XUÂN DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 11:10

819

981682xxx

Ví điện tử

LÊ HỮU HOÀN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:58

820

328951xxx

Ví điện tử

ĐỒNG NGỌC SÁNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:57

821

827551xxx

Ví điện tử

HUỲNH CHÍ THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:55

822

568039xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MẬU

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:54

823

888222xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN ĐẠT

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:51

824

961047xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THÙY

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:45

825

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:43

826

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:43

827

866002xxx

Ví điện tử

TRẦN MINH SANG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:39

828

356714xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN VŨ

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:33

829

344827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:33

830

388765xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THẢO

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:31

831

981544xxx

Ví điện tử

HOÀNG QUANG HUY

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:29

832

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:27

833

898016xxx

Ví điện tử

HOÀNG DUY QUÍ

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:26

834

775742xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LỘC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:23

835

862582xxx

Ví điện tử

TRẦN MINH SANG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:23

836

374035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:21

837

382321xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:20

838

333495xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÚC PHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:18

839

349601xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ THẢO

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:16

840

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:16

841

355320xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TOÀN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:11

842

917322xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HƯNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:09

843

398305xxx

Ví điện tử

NGUYỄN KHẮC ĐỨC

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:06

844

936110xxx

Ví điện tử

HOÀNG TUẤN SƠN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:06

845

388848xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG PHỤNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 10:00

846

563050xxx

Ví điện tử

LÊ TUẤN THÀNH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:59

847

866940xxx

Ví điện tử

KHUẤT THU TRANG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:59

848

777456xxx

Ví điện tử

HUỲNH THỊ MINH TÂM

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:58

849

972741xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUẾ

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:56

850

563050xxx

Ví điện tử

LÊ TUẤN THÀNH

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:52

851

904047xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG MINH CHÂU

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:51

852

903416xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:46

853

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:46

854

961047xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THÙY

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:46

855

333573xxx

Ví điện tử

THẾ THỊ THAO

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:42

856

981682xxx

Ví điện tử

LÊ HỮU HOÀN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:35

857

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:35

858

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:33

859

981031xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN TÙNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:31

860

928421xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TRUNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:31

861

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:30

862

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:21

863

397978xxx

Ví điện tử

TRẦN HIỂN QUÂN

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:18

864

986432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:17

865

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:15

866

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:14

867

829107xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG NHUNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:09

868

769000xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TÀI

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:05

869

563050xxx

Ví điện tử

LÊ TUẤN THÀNH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:05

870

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:04

871

397392xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:04

872

762022xxx

Ví điện tử

MAI THỊ MỘNG KIỀU

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:04

873

961047xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THÙY

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:03

874

769000xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TÀI

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:02

875

562469xxx

Ví điện tử

VŨ THẾ PHONG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:02

876

563050xxx

Ví điện tử

LÊ TUẤN THÀNH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:01

877

901624xxx

Ví điện tử

LÊ PHƯỚC THỊNH

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:00

878

778566xxx

Ví điện tử

HỒ VĂN BẢO

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 9:00

879

396178xxx

Ví điện tử

LÊ THANH HUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:59

880

973450xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:59

881

366707xxx

Ví điện tử

MAI HẢI YẾN

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:58

882

334728xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU CƯỜNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:57

883

931585xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ NGÁT

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:56

884

355990xxx

Ví điện tử

ĐẶNG VĂN HÙNG

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:56

885

379428xxx

Ví điện tử

NGUYỄN GIA NHẬT

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:55

886

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:53

887

355990xxx

Ví điện tử

ĐẶNG VĂN HÙNG

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:51

888

333654xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC BỐN

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:47

889

907859xxx

Ví điện tử

NGÔ VĂN QUẬN

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:42

890

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:42

891

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:40

892

762022xxx

Ví điện tử

MAI THỊ MỘNG KIỀU

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:38

893

327222xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ MINH THU

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:26

894

986432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

9.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:24

895

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

66.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:24

896

938114xxx

Ví điện tử

PHAN THÀNH VINH

33.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:21

897

909573xxx

Ví điện tử

LÊ ANH ĐÀO

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:20

898

387500xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HIẾU

3.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:15

899

987047xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:13

900

854718xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HUY

99.000

CTKM TET 2023

6/3/2023 8:09

 

TỔNG

32.496.000