Danh sách khách hàng trúng thưởng giải ngày Chương trình Khuyến mại Tết 2022

Danh sách khách hàng trúng thưởng giải ngày Chương trình Khuyến mại Tết 2022

calander
12/04/2022

Danh sách khách hàng trúng thưởng giải ngày
Chương trình Khuyến mại Tết 2022

  1. 1. Giải Tấn Tài:
STT Số tài khoản Tên tài khoản Số giấy tờ  Giá trị  Loại giao dịch Thời gian thực hiện STT giao dịch
theo mỗi khung giờ
1 03824560xx LÊ HỮU LÝ 341315xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 19:09:48 33
2 03835243xx NGUYỄN THỊ KIM THU 201786xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 08:01:13 3
3 07027400xx NGUYỄN MINH NGỌC 001191017xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 12:00:24 3
4 07035770xx NGUYỄN THỊ THÙY NHƯ 079197038xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 17:00:51 3
5 07077668xx PHAN ĐÌNH DUY 261481xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 19:00:40 3
6 07826129xx ĐỖ THỊ THU TRANG 201441xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 09:00:04 3
7 07871603xx NGUYỄN VĂN DU 187414xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 13:07:49 33
8 08558887xx LÊ THÀNH HIỆU 017427xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 17:05:26 33
9 08990543xx PHẠM ANH XUÂN 001195004xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 16:00:45 3
10 09012085xx BÙI THỊ LAN 113493xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 16:04:14 33
11 09013524xx NGUYỄN THỊ MAI 091100xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 20:00:32 3
12 09015299xx TRỊNH THỊ DUNG 038192003xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 14:03:11 33
13 09018727xx NGUYỄN THỊ LỆ HIỀN 225802xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 15:05:06 33
14 09019053xx DƯƠNG THỊ NGỌC TRANG 225694xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 14:04:16 33
15 09025858xx HOÀNG NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH 079189002xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 13:00:19 3
16 09026751xx ĐỖ TRỌNG TÙNG 077093000xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 19:01:04 3
17 09027676xx NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN C0560xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 20:12:15 33
18 09029113xx NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 079197011xxx   33.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 14/02/2022 09:01:57 33
19 09030000xx TRẦN NHẬT ANH PHONG 080078000xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 10:00:13 3
20 09031001xx HOÀNG THẢO NGUYÊN 060183000xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 13:04:49 33
21 09033336xx NGUYỄN THỊ CHIÊM 045177008xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 12:00:17 3
22 09036007xx NGUYỄN VĂN TUẤN 019073000xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 11:00:17 3
23 09036611xx LƯƠNG THẾ HIỆU 023547xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 15:00:12 3
24 09039489xx NGUYỄN HOÀNG THANH THẢO 079189013xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 19:07:08 33
25 09045767xx NGUYỄN THỊ MAI LOAN 183060xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 21:01:09 3
26 09045851xx NGUYỄN QUANG KỲ 290693xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 13:11:58 33
27 09046012xx TRẦN VĂN TOẢN 030090001xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 21:09:22 33
28 09048334xx TRỊNH THỊ HỒNG VÂN 135699xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 16:02:45 33
29 09051139xx LÝ THỊ TÚ 211558xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 09:00:07 3
30 09053418xx LÊ THỊ THANH 191888xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 14:04:37 33
31 09054705xx TRẦN THỊ MỘNG HOA 052187002xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 21:10:42 33
32 09056613xx HUỲNH TIẾN 049068013xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 13:00:49 3
33 09059661xx HÀ THỊ THANH THÚY 066183001xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 11:03:12 33
34 09061657xx NGUYỄN CAO CƯỜNG 031086019xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 10:02:58 33
35 09062660xx TRẦN HỒNG QUÂN 001085020xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 17:00:23 3
36 09063220xx LƯƠNG KIM HIẾU 024159xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 18:09:33 33
37 09063220xx LƯƠNG KIM HIẾU 024159xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 17:00:20 3
38 09066888xx LÊ ANH VY 079082006xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 21:01:22 3
39 09068154xx NGUYỄN THỊ BÍCH LY 276088xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 10:04:29 33
40 09068322xx TRẦN HUỲNH TRUNG KHANH 080071000xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 11:03:41 33
41 09069639xx DIỆP CHÍ HẢI 364183xxx   33.000 Thanh toán qua ngân hàng liên kết 15/02/2022 18:00:31 3
42 09070853xx TRẦN THỊ MINH TUYỀN 371370xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 09:04:55 33
43 09072549xx TRẦN HUỲNH AN 079077000xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 20:00:45 3
44 09075966xx DƯƠNG TRẦN HOÀNG VŨ 087078000xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 18:07:57 33
45 09080381xx NGÔ THỊ HOÀNG DUNG 300739xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 14:00:19 3
46 09081151xx NGUYỄN QUỐC VIỆT 280731xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 17:03:11 33
47 09081151xx NGUYỄN QUỐC VIỆT 280731xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 12:10:13 33
48 09082256xx HUỲNH THỊ THANH THẢO 023568xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 17:03:39 33
49 09083247xx HỒ HOÀNG HẢI 021976xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 16:00:21 3
50 09084203xx LÊ THỊ TRINH 215362xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 12:04:41 33
51 09084344xx LÊ NHẬT HẰNG 042185005xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 08:02:47 33
52 09084644xx LÊ PA VEN 024061003xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 16:03:12 33
53 09088616xx NGUYỄN DUY CƯỜNG 111545xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 21:09:17 33
54 09098387xx NGUYỄN VĂN TUẤN C8406xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 14:00:36 3
55 09098611xx NGUYỄN THỊ HÒA 025184000xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 08:09:10 33
56 09099922xx TRƯƠNG QUỐC TÚ 023800xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 19:09:56 33
57 09099999xx NGUYỄN THÁI HIỀN 280713xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 19:01:39 3
58 09320719xx VÕ THỊ PHƯỜNG 215231xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 10:00:20 3
59 09320773xx LÊ NGỌC HÀ 025618xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 08:00:05 3
60 09320956xx TRẦN THỊ THU HỒNG 024814xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 20:00:33 3
61 09322205xx DƯƠNG THỊ HỒNG DUNG 135520xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 12:00:19 3
62 09327948xx LAI HUYỀN LINH 245163xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 18:05:03 33
63 09330372xx NGUYỄN THANH THẢO 215218xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 15:01:40 33
64 09331737xx PHẠM THỊ BẠCH YẾN 221113xxx   33.000 Nạp tiền online qua ngân hàng 15/02/2022 09:04:49 33
65 09335027xx PHẠM HỒNG PHÚC 281327xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 14:00:15 3
66 09338844xx ĐẬU THỊ THÚY 040190007xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 08:00:20 3
67 09340908xx ĐÀO THỊ THIÊN NGA 079192011xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 10:04:02 33
68 09344313xx MAI THÚY PHƯƠNG 031168008xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 21:00:27 3
69 09348609xx HUỲNH VÂN UYÊN 211775xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 15:00:06 3
70 09350506xx LÊ THỊ TRÂM 215041xxx   33.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 14/02/2022 18:00:46 3
71 09351226xx NGUYỄN THỊ KIM THỦY 215089xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 15:00:23 3
72 09351837xx LÊ HUYỀN 221223xxx   33.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 16/02/2022 09:00:21 3
73 09353695xx PHAN THỊ HẢI LÝ 192183xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 12:04:20 33
74 09353695xx PHAN THỊ HẢI LÝ 192183xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 20:06:16 33
75 09364110xx LÊ NGỌC TỨ 241623xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 11:00:07 3
76 09364755xx HOÀNG THỊ MY 036172016xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 16:00:24 3
77 09380682xx LẠI QUANG HUY 079093006xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 13:01:11 3
78 09386188xx NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 079188017xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 18:00:16 3
79 09390632xx PHAN ĐẶNG THU 365874xxx   33.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 10:00:33 3
80 09392702xx NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI 331683xxx   33.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 15/02/2022 20:14:42 33
81 09398586xx NGUYỄN TIẾN DŨNG 340791xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 08:06:50 33
82 09398586xx NGUYỄN TIẾN DŨNG 340791xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 11:00:17 3
83 09398586xx NGUYỄN TIẾN DŨNG 340791xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 11:03:18 33
84 09899932xx PHẠM THÚY LINH 352132xxx   33.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 15:03:17 33

 

  1. 2. Giải Đắc Lộc
STT Số tài khoản Tên tài khoản Số giấy tờ  Giá trị  Loại giao dịch Thời gian thực hiện STT giao dịch
theo mỗi khung giờ
1 07771507xx LÊ QUANG THÔNG 321276xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 08:01:12 6
2 07891861xx NGUYỄN THỊ XUÂN 026184002xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 16:07:11 66
3 07978012xx TRẦN NỮ HẠNH CHI 362489xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 09:08:23 66
4 08961290xx VŨ BÍCH PHƯỢNG 002196000xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 17:00:22 6
5 08981571xx LƯƠNG THỊ DIỄM PHƯƠNG 049190017xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 12:17:15 66
6 08994996xx NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 084192001xxx   66.000 Thanh toán qua ngân hàng liên kết 15/02/2022 18:01:04 6
7 09012455xx LÊ VÕ NGỌC ĐẠO 092082006xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 17:08:07 66
8 09013035xx VÕ THỊ KIM THOA 334256xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 08:02:18 6
9 09013103xx MAI THÙY TRANG 271884xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 21:16:12 66
10 09013133xx TRẦN HOÀNG ÁNH 230763xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 18:01:10 6
11 09019067xx THÁI THỊ MINH CHÂU 225665xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 18:15:14 66
12 09021056xx NGÔ THỊ TRANG 031678xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 18:10:56 66
13 09025228xx MAI THỊ HÀ 271785xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 19:01:53 6
14 09025858xx HOÀNG NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH 079189002xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 16:01:40 6
15 09027699xx NGUYỄN HOÀI NAM C2603xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 14:01:09 6
16 09031009xx TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 312501xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 14:00:33 6
17 09031188xx LÊ ĐÌNH PHONG 250410xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 18:01:09 6
18 09035734xx LÊ MINH HIẾU 066097016xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 17:09:56 66
19 09037732xx LÊ LONG HỒ 080070006xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 21:01:23 6
20 09039489xx NGUYỄN HOÀNG THANH THẢO 079189013xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 19:12:07 66
21 09043206xx ĐOÀN VĂN VŨ 034077002xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 20:24:01 66
22 09050720xx TRẦN THỊ HỒNG LỆ 052179009xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 16:05:06 66
23 09050720xx TRẦN THỊ HỒNG LỆ 052179009xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 15:00:55 6
24 09051342xx NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 201400xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 09:00:47 6
25 09053998xx HỒ THỊ HỒNG THÁI 205457xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 11:00:49 6
26 09055123xx ĐỖ CHÍ HIẾU 201492xxx   66.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 14/02/2022 15:00:10 6
27 09056613xx HUỲNH TIẾN 049068013xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 16:00:49 6
28 09056613xx HUỲNH TIẾN 049068013xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 13:01:26 6
29 09059661xx HÀ THỊ THANH THÚY 066183001xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 11:00:25 6
30 09061561xx NGUYỄN HỮU CÔNG 030084009xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 21:02:32 6
31 09061561xx NGUYỄN HỮU CÔNG 030084009xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 21:30:36 66
32 09061816xx NGUYỄN THỊ HƯƠNG 125041xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 12:12:35 66
33 09065157xx TRẦN THỊ MINH 017167007xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 10:00:26 6
34 09065157xx TRẦN THỊ MINH 017167007xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 14:07:06 66
35 09067545xx NGUYỄN QUANG ANH DUY 079202023xxx   66.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 15/02/2022 21:19:03 66
36 09068786xx TRẦN PHI ĐỨC 271825xxx   66.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 15/02/2022 10:01:00 6
37 09069779xx LÊ QUỐC KHÁNH 225258xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 15:07:01 66
38 09072549xx TRẦN HUỲNH AN 079077000xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 20:02:08 6
39 09075655xx TRƯƠNG VĂN TRUNG 280731xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 14:08:24 66
40 09075966xx DƯƠNG TRẦN HOÀNG VŨ 087078000xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 18:10:44 66
41 09076579xx NGUYỄN THANH PHONG 311721xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 11:05:50 66
42 09078003xx NGUYỄN THỊ DIỄM 025074xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 13:00:42 6
43 09079125xx HOÀNG MINH TUẤN 241261xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 10:07:19 66
44 09079125xx HOÀNG MINH TUẤN 241261xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 14:11:23 66
45 09082236xx TRẦN VĂN MINH DÂN 077086001xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 11:00:16 6
46 09084644xx LÊ PA VEN 024061003xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 16:06:02 66
47 09086048xx ĐỒNG MỸ KHÁNH BĂNG 079194017xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 11:06:47 66
48 09088858xx TRẦN THỊ MỸ GIANG 241136xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 13:02:21 6
49 09088915xx QUÁCH VĂN SẾN 371243xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 17:01:19 6
50 09092724xx LÊ NGUYỄN BÍCH TRÂM 025421xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 08:12:00 66
51 09092989xx NGUYỄN CÔNG THẢI 079079001xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 08:00:16 6
52 09096639xx TRƯƠNG PHÚ ĐỒNG 070083001xxx   66.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 15/02/2022 09:07:57 66
53 09099768xx ĐÀO THỊ BÍCH THÙY 025459xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 13:21:14 66
54 09099922xx TRƯƠNG QUỐC TÚ 023800xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 20:19:05 66
55 09099999xx NGUYỄN THÁI HIỀN 280713xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 19:02:19 6
56 09099999xx NGUYỄN THÁI HIỀN 280713xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 19:21:15 66
57 09314188xx TRƯƠNG MINH PHÚ 079091011xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 08:07:16 66
58 09314437xx VŨ THỊ KIM HIỀN 212321xxx   66.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 15/02/2022 19:01:48 6
59 09315683xx TRẦN THANH DUYỆT 022087005xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 15:00:25 6
60 09317175xx NGUYỄN XUÂN ĐOÀN 034088001xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 12:01:47 6
61 09320719xx VÕ THỊ PHƯỜNG 215231xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 21:02:48 6
62 09320773xx LÊ NGỌC HÀ 025618xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 19:15:46 66
63 09320773xx LÊ NGỌC HÀ 025618xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 10:00:29 6
64 09327489xx NGUYỄN LÊ TRỌNG NGHĨA 079086003xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 15:09:18 66
65 09327948xx LAI HUYỀN LINH 245163xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 13:14:38 66
66 09328721xx HUỲNH CHÍ THIỆN 334498xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 09:00:18 6
67 09330485xx LÂM KIM ĐÀI 072184000xxx   66.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 14/02/2022 11:05:52 66
68 09334488xx NGÔ THÔNG THÁI 087086019xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 17:00:47 6
69 09344238xx LÊ THỊ THU HẰNG 001186019xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 13:16:08 66
70 09346738xx NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 034186001xxx   66.000 Nạp tiền online qua ngân hàng 16/02/2022 12:00:37 6
71 09349998xx NGUYỄN TUẤN LINH 012020xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 14:00:42 6
72 09351226xx NGUYỄN THỊ KIM THỦY 215089xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 20:00:44 6
73 09351334xx TRẦN THẾ TÀI 201705xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 17:06:38 66
74 09352125xx HOÀNG THỊ KIM NGÂN 197224xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 09:04:28 66
75 09353695xx PHAN THỊ HẢI LÝ 192183xxx   66.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 16/02/2022 10:07:09 66
76 09353695xx PHAN THỊ HẢI LÝ 192183xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 20:12:01 66
77 09357774xx TRỊNH ĐỖ PHƯỚC 052071008xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 09:00:22 6
78 09364755xx HOÀNG THỊ MY 036172016xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 08:13:33 66
79 09364755xx HOÀNG THỊ MY 036172016xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 10:09:17 66
80 09368814xx NGUYỄN THỊ LÀN 142346xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 15:04:09 66
81 09373872xx TRỊNH THỊ DUYÊN 038187003xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 12:00:55 6
82 09389167xx PHAN THỊ THY LINH 054185007xxx   66.000 Thanh toán qua ngân hàng liên kết 16/02/2022 12:12:23 66
83 09396643xx NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 371219xxx   66.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 20:01:11 6
84 09872275xx ĐOÀN MINH PHƯỚC 350929xxx   66.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 16:00:34 6

 

  1. 3. Giải Phú Quý
STT Số tài khoản Tên tài khoản Số giấy tờ  Giá trị  Loại giao dịch Thời gian thực hiện STT giao dịch
theo mỗi khung giờ
1 07055880xx NGUYỄN HUỲNH KIM LIÊN 251266xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 16:00:52 8
2 07055880xx NGUYỄN HUỲNH KIM LIÊN 251266xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 21:25:26 88
3 07060797xx NGUYỄN THỊ CHI 212716xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 12:02:21 8
4 07069366xx NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 371262xxx   88.000 Thanh toán qua ngân hàng liên kết 16/02/2022 08:01:36 8
5 07074114xx NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 280845xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 14:13:25 88
6 07627529xx HUỲNH ĐẶNG LYN 281011xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 11:00:37 8
7 07828335xx HUỲNH TẤN PHỤC 331639xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 18:14:59 88
8 07886679xx TRẦN ĐÌNH TÙNG 206266xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 09:00:30 8
9 07953831xx NGÔ THỊ BÍNH NGUYỆT 101286xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 08:10:22 88
10 07978012xx TRẦN NỮ HẠNH CHI 362489xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 18:01:24 8
11 07983191xx NGUYỄN PHÚC THU PHƯƠNG 077189002xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 21:03:34 8
12 07998537xx NGUYỄN THỊ XUYẾN 311855xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 13:25:05 88
13 08558887xx LÊ THÀNH HIỆU 017427xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 13:01:50 8
14 08558887xx LÊ THÀNH HIỆU 017427xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 17:00:28 8
15 09013919xx TRẦN THỊ HỒNG CHINH 113330xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 19:02:12 8
16 09014142xx NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY 201224xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 17:01:37 8
17 09016801xx VŨ NGỌC NHƯ QUỲNH 250710xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 11:00:57 8
18 09016801xx VŨ NGỌC NHƯ QUỲNH 250710xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 08:02:37 8
19 09017656xx LÊ HUYỀN TRANG 001188024xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 10:11:24 88
20 09018077xx NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH 331701xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 16:09:59 88
21 09023503xx NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 301173xxx   88.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 16/02/2022 09:00:57 8
22 09024783xx HOÀNG THỊ LAN ANH 272501xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 11:00:43 8
23 09025228xx MAI THỊ HÀ 271785xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 19:20:54 88
24 09025228xx MAI THỊ HÀ 271785xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 20:02:59 8
25 09026751xx ĐỖ TRỌNG TÙNG 077093000xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 14:01:32 8
26 09027676xx NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN C0560xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 21:39:27 88
27 09030089xx LÊ NGỌC TRÂM 001174010xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 20:01:26 8
28 09036767xx NGUYỄN VĂN HỒNG 340649xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 20:28:49 88
29 09036886xx HUỲNH NGỌC ĐÁNG 251014xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 10:09:40 88
30 09037732xx LÊ LONG HỒ 080070006xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 20:01:22 8
31 09038052xx LÊ TRỌNG THANH 022852xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 18:01:53 8
32 09040636xx PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 022181004xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 21:01:42 8
33 09041151xx HOÀNG ANH DŨNG 031078007xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 13:24:20 88
34 09048334xx TRỊNH THỊ HỒNG VÂN 135699xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 16:07:29 88
35 09051449xx TRỊNH THỊ HOÀI 225397xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 16:07:48 88
36 09053967xx HOÀNG ĐÌNH CẨN 230981xxx   88.000 Nạp tiền online qua ngân hàng 16/02/2022 08:14:43 88
37 09056613xx HUỲNH TIẾN 049068013xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 12:17:19 88
38 09057575xx TÔ THỊ KIM LAN 225268xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 21:18:42 88
39 09059293xx NGUYỄN HOÀNG THÚY HẰNG 201513xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 09:09:49 88
40 09063220xx LƯƠNG KIM HIẾU 024159xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 13:19:08 88
41 09063220xx LƯƠNG KIM HIẾU 024159xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 18:17:45 88
42 09065157xx TRẦN THỊ MINH 017167007xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 14:00:39 8
43 09066857xx VŨ NGỌC LÂM 049089005xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 10:00:38 8
44 09066857xx VŨ NGỌC LÂM 049089005xxx   88.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 14/02/2022 09:00:29 8
45 09066950xx NGUYỄN THẾ QUÍ 215116xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 15:09:23 88
46 09067545xx NGUYỄN QUANG ANH DUY 079202023xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 12:00:48 8
47 09067545xx NGUYỄN QUANG ANH DUY 079202023xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 17:00:49 8
48 09070366xx PHẠM THỊ TRÚC DUYÊN 341682xxx   88.000 Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết 15/02/2022 15:11:12 88
49 09071445xx TRẦN THỊ NGỌC LỆ 023701xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 19:27:06 88
50 09079125xx HOÀNG MINH TUẤN 241261xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 09:05:48 88
51 09080685xx LÊ ANH KHOA 075081000xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 17:10:23 88
52 09081151xx NGUYỄN QUỐC VIỆT 280731xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 17:09:41 88
53 09081979xx NGUYỄN HỒNG NHUNG 251081xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 18:01:18 8
54 09083232xx LÊ VINH TUẤN 051077000xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 10:09:39 88
55 09086048xx ĐỒNG MỸ KHÁNH BĂNG 079194017xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 10:01:16 8
56 09086743xx PHẠM QUỐC QUYỀN 271746xxx   88.000 Nạp tiền online qua ngân hàng 15/02/2022 08:16:57 88
57 09087891xx PHAN KẾ DUY 079090000xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 19:02:27 8
58 09092724xx LÊ NGUYỄN BÍCH TRÂM 025421xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 11:07:42 88
59 09094097xx TRƯƠNG NGỌC ĐẦY 331499xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 15:00:19 8
60 09098696xx LÊ PHƯỚC THANH 321233xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 12:22:19 88
61 09099768xx ĐÀO THỊ BÍCH THÙY 025459xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 09:10:16 88
62 09099999xx NGUYỄN THÁI HIỀN 280713xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 19:03:08 8
63 09134501xx TRẦN THỊ THANH HẰNG 079173033xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 20:14:49 88
64 09314188xx TRƯƠNG MINH PHÚ 079091011xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 08:00:27 8
65 09319019xx LÊ QUAN ĐỆ 079084019xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 14:09:24 88
66 09320223xx ĐOÀN SĨ CHÁNH 049089000xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 15:00:46 8
67 09320719xx VÕ THỊ PHƯỜNG 215231xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 21:04:06 8
68 09321732xx NGUYỄN THỊ BẢO HIỀN C4204xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 17:14:20 88
69 09322205xx DƯƠNG THỊ HỒNG DUNG 135520xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 12:01:13 8
70 09330955xx NGUYỄN TIẾN PHONG 250728xxx   88.000 Nạp tiền online qua ngân hàng 15/02/2022 15:01:24 8
71 09332761xx NGUYỄN THẾ PHONG 079091039xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 10:00:44 8
72 09335027xx PHẠM HỒNG PHÚC 281327xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 14:10:21 88
73 09349525xx LÊ NGUYỄN PHƯƠNG CHI 225413xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 14:01:19 8
74 09360962xx NGUYỄN DO THAO 173340xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 12:16:27 88
75 09360976xx NGUYỄN THỊ NHUNG 024185001xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 15/02/2022 19:15:58 88
76 09370176xx NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 301266xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 13:01:19 8
77 09377009xx VÕ VĂN THẮNG 301509xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 16/02/2022 11:09:08 88
78 09377416xx TRẦN THỊ KIM HUÊ 074185002xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 15/02/2022 16:01:56 8
79 09380122xx PHAN THỊ HIỆP 212896xxx   88.000 Chuyển khoản Ví điện tử 15/02/2022 11:07:52 88
80 09380682xx LẠI QUANG HUY 079093006xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 13:02:49 8
81 09388358xx HỒ THỊ MỸ LỆ 052183000xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 15:06:23 88
82 09397955xx NGUYỄN THỊ THANH 370843xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 14/02/2022 16:00:38 8
83 09399344xx LÊ NGUYỄN PHÁT KIM NGÂN 351909xxx   88.000 Thanh toán qua Ví điện tử 14/02/2022 18:14:31 88
84 09622995xx NGUYỄN THỊ THỦY TRANG 215320xxx   88.000 Thanh toán online qua ngân hàng 16/02/2022 20:24:01 88