Danh sách khách hàng trúng thưởng giải ngày Chương trình Khuyến mại Tết 2022

Danh sách khách hàng trúng thưởng giải ngày Chương trình Khuyến mại Tết 2022

11-03-2022

comment 0 vote 0

Danh sách khách hàng trúng thưởng giải ngày
Chương trình Khuyến mại Tết 2022

  1. 1. Giải Tấn Tài:

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Số giấy tờ

Giá trị

Loại giao dịch

Thời gian giao dịch

STT giao dịch theo giờ

1

9019053xx

DƯƠNG THỊ NGỌC TRANG

225694xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 08:01:58

3

2

9086569xx

VŨ THỤY UYÊN LINH

271896xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 08:11:02

33

3

9635196xx

TẠ VĂN HIẾU

26094004xxx

33000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

22/01/2022 09:00:52

3

4

9312102xx

LÊ THỊ HỒNG NGỌC

250790xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 09:06:19

33

5

9312102xx

LÊ THỊ HỒNG NGỌC

250790xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 10:00:21

3

6

9084784xx

TRỊNH ĐÌNH HƯNG

250358xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 10:04:00

33

7

9019053xx

DƯƠNG THỊ NGỌC TRANG

225694xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 11:01:46

3

8

9836366xx

TRẦN XUÂN THẮNG

36082008xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 11:10:22

33

9

9380122xx

PHAN THỊ HIỆP

212896xxx

33000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

22/01/2022 12:00:55

3

10

9347278xx

LÝ THỊ THANH ĐÀO

201696xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 12:07:47

33

11

9035080xx

LƯƠNG VIỆT DŨNG

191433xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 13:01:23

3

12

9374617xx

LÝ THU NGA

74194000xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 13:06:12

33

13

9075655xx

TRƯƠNG VĂN TRUNG

280731xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 14:00:43

3

14

9314422xx

TRẦN THỊ NHƯ Ý

191901xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 14:10:05

33

15

7627529xx

HUỲNH ĐẶNG LYN

281011xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 15:00:09

3

16

9022127xx

HÀ VĂN LĨNH

38086050xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 15:05:47

33

17

9013158xx

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG

215345xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 16:00:28

3

18

9052855xx

NGUYỄN NGỌC THƠ

52184000xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 16:07:16

33

19

9025859xx

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

23503xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 17:00:15

3

20

9314422xx

TRẦN THỊ NHƯ Ý

191901xxx

33000

Nạp tiền online qua ngân hàng

22/01/2022 17:06:19

33

21

7946052xx

PHẠM THANH HÙNG

233184xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 18:00:44

3

22

9722113xx

TRẦN TRUNG HẬU

301211xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 18:11:01

33

23

9031238xx

BÙI THÀNH NAM

82064000xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 19:01:01

3

24

3756753xx

ĐẶNG THỊ NGỌC TÂM

215167xxx

33000

Nạp tiền online qua ngân hàng

22/01/2022 19:09:40

33

25

3448353xx

CÙ HUY THIỆN

48086005xxx

33000

Nạp tiền online qua ngân hàng

22/01/2022 20:01:08

3

26

7891242xx

TRẦN TRÌNH BẢO NGỌC

352059xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 20:11:52

33

27

8996306xx

TRẦN MINH VƯƠNG

26095004xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 21:00:42

3

28

9068286xx

NGUYỄN VĂN DŨNG

25075004xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 21:11:17

33

29

9093842xx

TĂNG VĂN ĐẬM

361396xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 08:08:39

33

30

9225300xx

TRỊNH QUỐC THUẤN

27041390xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 08:59:59

3

31

9399599xx

NGÔ HÒA BÌNH

250398 xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 09:00:27

3

32

9051786xx

MAI THỊ KIM LIÊN

C7277 xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 09:04:57

33

33

9326322xx

VƯƠNG VĨNH LỘC

24263 xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 10:00:11

3

34

7666436xx

CHÂU ĐÌNH HƯỞNG

54083001xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 10:09:28

33

35

9360886xx

QUÁCH THỊ THÚY BÌNH

132021xxx

33000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 11:00:55

3

36

9050726xx

LÊ QUỐC HẢI

46084001xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 11:12:20

33

37

9021656xx

VŨ THỊ THẮM

37155001xxx

33000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 12:00:16

3

38

9319079xx

TRƯƠNG THỊ MỸ LINH

201452xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 12:06:37

33

39

9342828xx

TRẦN THỊ THU HIỀN

31328xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 13:00:53

3

40

9383278xx

NGÔ THỊ THANH TRÚC

24360xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 13:29:25

33

41

9025858xx

HOÀNG NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH

79189002xxx

33000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 14:01:27

3

42

9018687xx

VÕ THÁI HIỂU

58090000xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 14:13:49

33

43

9390024xx

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

341204xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 15:01:29

3

44

9050545xx

TRẦN THỊ THU HẬU

240624xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 15:10:34

33

45

9020889xx

TRẦN THANH HÀ

1083002xxx

33000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 16:03:03

3

46

9377736xx

ĐOÀN THỊ BẢO NGỌC

362245xxx

33000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 16:14:08

33

47

9015956xx

PHẠM ĐỨC HẢI

1072001xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 17:00:42

3

48

9056699xx

ĐOÀN THỊ BÉ LÌNH

365687xxx

33000

Thanh toán qua ngân hàng liên kết

23/01/2022 17:06:25

33

49

9050910xx

ĐOÀN THỊ THANH THÚY

191534xxx

33000

Thanh toán qua ngân hàng liên kết

23/01/2022 18:00:41

3

50

9071799xx

PHAN NGỌC THẢO

334845xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 18:11:20

33

51

9061816xx

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

125041xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 19:00:42

3

52

9087479xx

BÙI LÊ ĐĂNG KHOA

93081010xxx

33000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 19:19:28

33

53

7728178xx

TĂNG NGỌC THANH XUÂN

341628xxx

33000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 20:00:05

3

54

9057793xx

TRẦN THỊ MINH HIẾU

201360xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 20:13:46

33

55

9083953xx

NGÔ CÔNG GIÀU

79075008xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 21:01:07

3

56

8968900xx

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

251000xxx

33000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 21:19:01

33

 

  1. 2. Giải Đắc Lộc

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Số giấy tờ

Giá trị

Loại giao dịch

Thời gian giao dịch

STT giao dịch theo giờ

1

9351226xx

NGUYỄN THỊ KIM THỦY

215089xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 08:03:15

6

2

8983771xx

PHẠM QUỐC DINH

225688xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 08:20:02

66

3

7779309xx

LÊ VĂN MINH

79086000xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 09:01:10

6

4

9312102xx

LÊ THỊ HỒNG NGỌC

250790xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 09:11:12

66

5

9093460xx

TRẦN THIỆN BÌNH

300108xxx

66000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

22/01/2022 10:00:39

6

6

9056477xx

PHẠM VĂN HUY

64078001xxx

66000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

22/01/2022 10:08:39

66

7

9096410xx

NGUYỄN KHẮC NGUYÊN

86083000xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 11:03:22

6

8

9066857xx

VŨ NGỌC LÂM

49089005xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 11:16:05

66

9

9068531xx

NGUYỄN SƠN TÙNG

215293xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 12:01:32

6

10

9066994xx

HỒ THANH TUẤN

92088002xxx

66000

Thanh toán qua ngân hàng liên kết

22/01/2022 12:21:22

66

11

9359129xx

HÀ THỊ THANH THANH

215020xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 13:02:10

6

12

9084203xx

LÊ THỊ TRINH

215362xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 13:14:45

66

13

9314422xx

TRẦN THỊ NHƯ Ý

191901xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

22/01/2022 14:01:36

6

14

9057522xx

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

46167005xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 14:19:59

66

15

9320773xx

LÊ NGỌC HÀ

25618xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 15:00:26

6

16

9061502xx

NGUYỄN VĂN TRUNG

23501xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 15:10:55

66

17

9030579xx

PHAN CHÂU HIỀN

205257xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 16:01:22

6

18

9019053xx

DƯƠNG THỊ NGỌC TRANG

225694xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 16:16:47

66

19

9314422xx

TRẦN THỊ NHƯ Ý

191901xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 17:00:23

6

20

7779309xx

LÊ VĂN MINH

79086000xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 17:11:58

66

21

9046428xx

LÊ VĂN THƠ

13557xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 18:01:38

6

22

9398586xx

NGUYỄN TIẾN DŨNG

340791xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 18:28:50

66

23

9392839xx

NGUYỄN THỊ THẮM

312379xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 19:01:45

6

24

3851629xx

TRIỆU THỊ MAI HƯƠNG

25199001xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 19:16:30

66

25

7878781xx

ĐỖ HẬU NGHĨA

83093015xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 20:01:20

6

26

9019696xx

LƯƠNG THỊ MINH

201879xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 20:26:15

66

27

9068286xx

NGUYỄN VĂN DŨNG

25075004xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 21:01:48

6

28

9068286xx

NGUYỄN VĂN DŨNG

25075004xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 21:23:36

66

29

9785120xx

NGUYỄN VĂN DŨNG

205889xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 08:01:21

6

30

7065527xx

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

371591xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 08:17:15

66

31

9098809xx

NGUYỄN QUANG VIỆT

C8714xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 09:00:45

6

32

9071445xx

TRẦN THỊ NGỌC LỆ

23701xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 09:10:49

66

33

9326154xx

TRỊNH TIẾN HƯNG

172395xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 10:02:24

6

34

9764277xx

NGUYỄN CHÍ TOẢN

363670xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 10:21:21

66

35

9053403xx

LÝ GIANG ĐÔNG

211213xxx

66000

Thanh toán qua ngân hàng liên kết

23/01/2022 11:01:27

6

36

9056628xx

TRẦN THỊ KIM TIẾT

201891xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 11:25:28

66

37

9029692xx

NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG UYÊN

24925xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 12:00:41

6

38

9054705xx

TRẦN THỊ MỘNG HOA

52187002xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 12:23:35

66

39

9057793xx

TRẦN THỊ MINH HIẾU

201360xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 13:03:13

6

40

9389167xx

PHAN THỊ THY LINH

54185007xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 13:48:50

66

41

9074074xx

LÊ THỊ HỒNG PHẤN

24707xxx

66000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 14:03:15

6

42

9383278xx

NGÔ THỊ THANH TRÚC

24360xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 14:24:40

66

43

9056076xx

BÙI THỊ XUÂN LỘC

46173000xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 15:03:29

6

44

9088926xx

ĐỖ THỊ QUÝT

212719xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 15:23:36

66

45

9057151xx

MAI THỊ NGỌC HOA

201526xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 16:03:34

6

46

9055068xx

NGUYỄN THỊ NHÀN

201712xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 16:21:09

66

47

9370176xx

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

301266xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 17:01:32

6

48

9370176xx

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

301266xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 17:15:01

66

49

9050910xx

ĐOÀN THỊ THANH THÚY

191534xxx

66000

Thanh toán qua ngân hàng liên kết

23/01/2022 18:01:07

6

50

3685867xx

NGUYỄN THỊ MAI

191842xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 18:30:07

66

51

9081326xx

LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG

197228xxx

66000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 19:01:55

6

52

7891242xx

TRẦN TRÌNH BẢO NGỌC

352059xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 19:33:44

66

53

8599777xx

VŨ NHẬT ANH

31956xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 20:01:25

6

54

9075452xx

LÊ DUY KHÁNH

321304xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 20:27:30

66

55

7028791xx

NGUYỄN THỊ KIM SƠN

92197000xxx

66000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 21:01:52

6

56

9055874xx

TRƯƠNG THỊ MỸ CHÂU

201502xxx

66000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 21:40:11

66

 

  1. 3. Giải Phú Quý

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Số giấy tờ

Giá trị

Loại giao dịch

Thời gian giao dịch

STT giao dịch theo giờ

1

9056699xx

ĐOÀN THỊ BÉ LÌNH

365687xxx

88000

Thanh toán qua ngân hàng liên kết

22/01/2022 08:03:50

8

2

9083953xx

NGÔ CÔNG GIÀU

79075008xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 08:24:29

88

3

9031009xx

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

312501xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 09:01:23

8

4

9326052xx

NGUYỄN NGỌC TIỀN

79182000xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 09:13:57

88

5

9312102xx

LÊ THỊ HỒNG NGỌC

250790xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 10:00:52

8

6

9082524xx

VÕ THANH HẢI

C5628xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 10:15:03

88

7

9395594xx

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

363786xxx

88000

Nạp tiền online qua ngân hàng

22/01/2022 11:03:36

8

8

9096961xx

NGUYỄN MINH ĐẠT

21868xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 11:22:51

88

9

9086694xx

ÂU TÂM HÀO

79082018xxx

88000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

22/01/2022 12:01:45

8

10

9388525xx

TRẦN THỊ HỒNG GẤM

72187003xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 12:30:39

88

11

9359129xx

HÀ THỊ THANH THANH

215020xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 13:02:58

8

12

9010172xx

DƯƠNG THỊ THÚY NGÂN

371443xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 13:20:40

88

13

9622995xx

NGUYỄN THỊ THỦY TRANG

215320xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 14:02:35

8

14

9068627xx

LƯU THANH BÌNH

311984xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 14:26:04

88

15

7627529xx

HUỲNH ĐẶNG LYN

281011xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 15:00:44

8

16

9028887xx

LƯ MINH BÍCH QUÂN

79172017xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 15:15:46

88

17

9033962xx

TRƯƠNG CHÍ NGHĨA

87061001xxx

88000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

22/01/2022 16:01:51

8

18

9344313xx

MAI THÚY PHƯƠNG

31168008xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 16:21:54

88

19

9314422xx

TRẦN THỊ NHƯ Ý

191901xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 17:00:53

8

20

9025859xx

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

23503xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 17:15:17

88

21

9057911xx

HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂM

201832xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 18:01:55

8

22

9321061xx

NGUYỄN MINH TRƯỜNG

70087006xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 18:39:13

88

23

8968900xx

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

251000xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 19:02:21

8

24

9389269xx

NGUYỄN THỊ THANH MAI

79189001xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 19:22:00

88

25

7955711xx

NGUYỄN HỮU DUY

142872xxx

88000

Nạp tiền online qua ngân hàng

22/01/2022 20:01:46

8

26

9178257xx

NGUYỄN MINH ĐƯƠNG

381169xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 20:36:19

88

27

9061816xx

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

125041xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

22/01/2022 21:02:47

8

28

9049899xx

LÊ VĂN HỒNG

27079008xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

22/01/2022 21:31:39

88

29

9355507xx

VÕ THỊ ANH THƯ

48191000xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 08:01:55

8

30

9390008xx

NGUYỄN BÁ PHÁT

365841xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 08:25:50

88

31

9399599xx

NGÔ HÒA BÌNH

250398xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 09:01:08

8

32

9067257xx

NGUYỄN VĂN HÓA

205693xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 09:18:10

88

33

7666436xx

CHÂU ĐÌNH HƯỞNG

54083001xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 10:02:34

8

34

9333788xx

NGUYỄN TIẾN VŨ

25602xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 10:29:49

88

35

9364165xx

PHẠM THỊ LAN ANH

142329xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 11:01:40

8

36

9016061xx

PHAN XUÂN THỦY

285740xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 11:33:14

88

37

9324455xx

NGUYỄN THANH QUANG

46087010xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 12:00:48

8

38

9013524xx

NGUYỄN THỊ MAI

91100xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 12:35:34

88

39

9092983xx

NGUYỄN THANH CHÁNH

311586xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 13:04:28

8

40

9065015xx

PHAN THỊ THU HỒNG

52187016xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 13:59:56

88

41

9074074xx

LÊ THỊ HỒNG PHẤN

24707xxx

88000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 14:03:33

8

42

9395770xx

VÕ MINH LUÂN

312312xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 14:31:27

88

43

78580056xx

NGUYỄN HOÀI NAM

56085013xxx

88000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 15:03:51

8

44

9087883xx

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

321450xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 15:29:42

88

45

9020889xx

TRẦN THANH HÀ

1083002xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 16:04:04

8

46

9088858xx

TRẦN THỊ MỸ GIANG

241136xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 16:31:11

88

47

9312121xx

VÕ MINH THẮNG

51088002xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 17:01:43

8

48

9071799xx

PHAN NGỌC THẢO

334845xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 17:21:51

88

49

8526198xx

ĐINH THỊ HÀ THƯƠNG

187776xxx

88000

Nạp tiền online qua ngân hàng

23/01/2022 18:01:51

8

50

9325318xx

NGUYỄN THỊ TRANG

221312xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 18:40:53

88

51

9054694xx

TRẦN THỊ THẢO LY

48182000xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 19:02:25

8

52

9029589xx

NGUYỄN THÁI SƠN

74081001xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 19:52:57

88

53

9079265xx

LÊ THANH HÙNG

300953xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 20:01:44

8

54

9775183xx

PHẠM THỊ NGỌC ANH

79183001xxx

88000

Nạp Ví điện tử từ ngân hàng liên kết

23/01/2022 20:33:52

88

55

9017987xx

VŨ TRUNG KIÊN

1083019xxx

88000

Thanh toán online qua ngân hàng

23/01/2022 21:02:35

8

56

9861311xx

PHAN THỊ KIM PHƯỢNG

13305xxx

88000

Thanh toán qua Ví điện tử

23/01/2022 21:46:46

88