Điều kiện, điều khoản đăng ký sử dụng dịch vụ liên kết trực tuyến Ví điện tử với tài khoản thanh toán Agribank trên ứng dụng MobiFone Money

Điều kiện, điều khoản đăng ký sử dụng dịch vụ liên kết trực tuyến Ví điện tử với tài khoản thanh toán Agribank trên ứng dụng MobiFone Money

calander
02/03/2023

Kính gửi Quý Khách hàng,

Điều kiện và điều khoản đăng ký dịch vụ liên kết trực tuyến ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money này được áp dụng cho các Khách hàng có tài khoản thanh toán mở tại Agribank có nhu cầu đăng ký dịch vụ liên kết trực tuyến Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money. Trước khi sử dụng dịch vụ liên kết ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money hợp tác giữa MobiFone và Agribank, khách hàng vui lòng đọc cẩn thận tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng như được quy định dưới đây. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, có nghĩa là khách hàng chấp thuận các điều khoản và điều kiện này.

1. Giải thích từ ngữ:

(a) Agribank: là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

(b) MobiFone: là Tổng công ty Viễn thông MobiFone, là đơn vị cung cấp dịch vụ Ví điện tử.

(c) Khách hàng: là khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán mở tại Agribank có nhu cầu đăng ký dịch vụ liên kết trực tuyến Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money.

(d) Tài khoản liên kết trực tuyến Ví điện tử (sau đây gọi tắt là Tài khoản liên kết): là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại Agribank của Khách hàng được dùng để liên kết trực tuyến Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money.

(e) Dịch vụ E-Commerce là dịch vụ của Agribank cho phép Khách hàng có tài khoản thanh toán mở tại Agribank thực hiện: Đăng ký trên các kênh điện tử của Agribank (Agribank E-Mobile Banking, Agribank eBanking,...) các dịch vụ liên kết trực tuyến (liên kết ví điện tử,...), thanh toán trực tuyến (trích nợ tự động, thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ có kết nối hệ thống với Agribank,...) và các dịch vụ khác do Agribank cung cấp trong từng thời kỳ; Thanh toán trực tuyến cho các giao dịch mua hàng hóa/ dịch vụ hợp pháp, hợp lệ, được pháp luật cho phép trên website/ ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị hành chính công có kết nối hệ thống với Agribank sử dụng số tiền khả dụng trong tài khoản thanh toán tại Agribank.

(g) Dịch vụ liên kết trực tuyến Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money: là dịch vụ cho phép Khách hàng thực hiện liên kết ví trực tuyến trên ứng dụng MobiFone Money với tài khoản liên kết có trạng thái đăng ký dịch vụ E-Commerce là đang hoạt động (Active) trên hệ thống của Agribank tại thời điểm Khách hàng thực hiện liên kết ví trực tuyến.

2. Khách hàng cam kết:

(a) Là chủ tài khoản liên kết mở tại Agribank và có nhu cầu liên kết Ví điện tử trực tuyến trên ứng dụng MobiFone Money.

(b) Cung cấp đầy đủ các thông tin như giấy tờ tùy thân, hình ảnh chân dung… và cam kết các thông tin cung cấp trên là trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp khi thực hiện liên kết trực tuyến Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money.

3. Khách hàng đã định danh điện tử (eKYC) thành công trên hệ thống của MobiFone và đồng ý sử dụng các thông tin cá nhân, thông tin số tài khoản, số điện thoại đã đăng ký với MobiFone hoặc Agribank để nhận mật khẩu OTP hoặc xác thực cho các giao dịch liên quan đến Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money.

4. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Agribank được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản liên kết của Khách hàng để thực hiện các giao dịch nạp/rút Ví điện tử. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đồng ý với Bản điều kiện, điều khoản sử dụng Dịch vụ cho đến khi Ngân hàng nhận được thông báo của Khách hàng về việc thay đổi hoặc ngừng sử dụng dịch vụ liên kết, nạp/rút Ví điện tử.

5. Khách hàng thực hiện liên kết ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money thành công có thể thực hiện các giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử từ tài khoản liên kết hoặc rút tiền từ Ví điện tử về tài khoản liên kết của khách hàng mở tại Agribank.

6. Khách hàng cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến mã xác thực OTP, Soft OTP, … và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến rủi ro, tổn thất với các giao dịch tài chính, phi tài chính trên môi trường Internet.

7. Khi có nhu cầu hủy dịch vụ liên kết Ví điện tử, Khách hàng chủ động thực hiện trên ứng dụng MobiFone Money.

8. Khách hàng chủ động thông báo qua tổng đài điện thoại của Agribank, tổng đài chăm sóc khách hàng của MobiFone hoặc chi nhánh Agribank gần nhất ngay khi phát hiện tài khoản liên kết hoặc Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money của khách hàng bị nghi ngờ gian lận, lợi dụng. Trường hợp khách hàng thông báo qua tổng đài điện thoại của Agribank, MobiFone, Khách hàng đến bất kỳ chi nhánh của Agribank, hoặc cửa hàng MobiFone để hoàn tất các thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất.

9. Khách hàng thông báo kịp thời cho Agribank khi có những thay đổi của chủ tài khoản về các thông tin, như: Địa chỉ liên lạc/nơi cư trú, số điện thoại nhận mật khẩu OTP, v.v... Trường hợp không thông báo, nếu phát sinh rủi ro, tổn thất khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

10. Khách hàng chấp nhận và cho phép Agribank và MobiFone sử dụng các thông tin cá nhân của Khách hàng như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Họ tên, Số tài khoản,… đã cung cấp để thực hiện việc xác thực thông tin khách hàng và sử dụng trong quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

11. Agribank có quyền gửi tin nhắn thông báo các chương trình quảng cáo, khuyến mại của Agribank qua tin nhắn SMS hoặc OTT hoặc email của Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ!