MobiFone tham gia Hội nghị Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MobiFone tham gia Hội nghị Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

calander
11/08/2022
Sáng 11/8/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng, đơn vị trong khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau” nhằm đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020 – 2022 và bàn các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

Sáng 11/8/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng, đơn vị trong khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau” nhằm đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2020 – 2022 và bàn các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

Hội nghị cũng diễn ra Lễ khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động, các doanh nghiệp trong Khối thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác... Đây là những minh chứng cụ thể để các doanh nghiệp Nhà nước thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MobiFone triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh và khẳng định thương hiệu hàng hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chất lượng cao, mang thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, với việc chuyển đổi số đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, Hội nghị là cơ hội để MobiFone chứng minh được sự chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp bằng việc mang ra thị trường những giải pháp hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.