Thông báo cập nhật tính năng trên Hệ sinh thái MobiFone Money

Thông báo cập nhật tính năng trên Hệ sinh thái MobiFone Money

calander
12/12/2022
MobiFone thông báo tới khách hàng về việc cập nhật một số tính năng trên Hệ sinh thái MobiFone Money.

Nội dung cụ thể như sau: 

STT

Hạng mục

Nội dung cập nhật

Thời gian áp dụng

1

 

Ứng dụng MobiFone Money

  • Bổ sung thanh toán qua mã VNPAY QR từ các website thương mại điện tử, merchant online.
  • Kết nối tài khoản Tiền di động với tài khoản ngân hàng Vietcombank.
  • Kết nối tài khoản Ví điện tử cá nhân và tài khoản Tiền di động với tài khoản Ngân hàng Nam Á Bank.
  • Cập nhật nội dung hiển thị trên thông báo biến động số dư thẻ/tài khoản ngân hàng khi nhận tiền từ tài khoản Tiền di động.
  • Tối ưu giao diện: nạp tiền, thanh toán, rút tiền (cho chọn nguồn tiền ngay giao diện nhập mã hóa đơn, nhập số tiền); giao diện kết quả giao dịch (hiển thị chi tiết giao dịch).
  • Bổ sung xác nhận OTP khi đăng ký thanh toán hóa đơn tự động.
  • Bổ sung mệnh giá trả trước MobiFone: 5.000đ, 60.000đ, 1.000.000đ, 2.000.000đ, 5.000.000đ.
  • Áp dụng phí khi thanh toán hóa đơn phí dịch vụ chung cư.

Từ ngày 08/12/2022

3

Hạn mức giao dịch

  • Tổng hợp hạn mức giao dịch các dịch vụ trên Hệ sinh thái Tài chính số MobiFone Money.

Từ ngày 29/10/2022