Thông báo điều chỉnh mức chiết khấu khi nạp tiền điện thoại MobiFone bằng tài khoản Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money

Thông báo điều chỉnh mức chiết khấu khi nạp tiền điện thoại MobiFone bằng tài khoản Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money

calander
01/04/2023
MobiFone thông báo điều chỉnh mức chiết khấu khi khách hàng mua thẻ trả trước MobiFone bằng nguồn tiền Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money.

Từ ngày 01/04/2023, MobiFone áp dụng mức chiết khấu mới cho khách hàng nạp tiền điện thoại trả trước MobiFone, sử dụng nguồn thanh toán từ Ví điện tử trên ứng dụng MobiFone Money, nội dung cụ thể như sau:

Thuê bao được nạp tiền

Mệnh giá nạp tiền

Nguồn tiền thanh toán

Chiết khấu áp dụng

Ngày vàng khuyến mại nạp tiền hàng tháng theo thông báo từ MobiFone

Các ngày còn lại

Thuê bao MobiFone chính chủ

≥ 20.000 VNĐ

Tiền di động

10%

8%

Thuê bao MobiFone chính chủ

≥ 20.000 VNĐ

Ví điện tử cá nhân.

8%

6%

Thuê bao MobiFone không chính chủ

≥ 20.000 VNĐ

Tiền di động

5%

4%

Thuê bao MobiFone không chính chủ

≥ 20.000 VNĐ

Ví điện tử cá nhân.

4%

3%

Tất cả thuê bao MobiFone

< 20.000 VNĐ

Ví điện tử cá nhân.

Tiền di động

0%

0%

Tất cả thuê bao MobiFone

Các mệnh giá hiện đang cung cấp cho khách hàng

Tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng

0%

0%

Lưu ý:

  • Thuê bao chính chủ: Thuê bao MobiFone được nạp tiền trùng với số thuê bao đăng ký tài khoản Ví điện tử hoặc tài khoản Tiền di động (Mobile money) thực hiện thanh toán.
  • Thuê bao không chính chủ: Thuê bao MobiFone được nạp tiền khác với số thuê bao đăng ký tài khoản Ví điện tử hoặc tài khoản Tiền di động (Mobile money) thực hiện thanh toán.