Thông báo mức chiết khấu cho khách hàng mua dịch vụ của các nhà mạng ngoại mạng trên hệ sinh thái MobiFone Money

Thông báo mức chiết khấu cho khách hàng mua dịch vụ của các nhà mạng ngoại mạng trên hệ sinh thái MobiFone Money

calander
02/03/2023

Từ ngày 01/03/2023, MobiFone thông báo áp dụng mức chiết khấu mới cho khách hàng mua dịch vụ của các nhà mạng ngoại mạng trên hệ sinh thái MobiFone Money, nội dung cụ thể như sau:

STT

LOẠI DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CỤ THỂ

MỨC CHIẾT KHẤU CHO KHÁCH HÀNG

1

Dịch vụ di động nhà mạng

Topup Viettel mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

0,75%

Topup Viettel mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

2

Topup Vinaphone mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

1,50%

Topup Vinaphone mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0

3

Topup Vietnamobile mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

2,25%

Topup Vietnamobile mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

4

Topup Gmobile mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

1%

Topup Gmobile mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

5

Thẻ Viettel mệnh giá 10.000 VNĐ, 30.000 VNĐ

0%

Thẻ Viettel các mệnh giá còn lại (50.000 VNĐ, 200.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, 500.000 VNĐ)

1,50%

Thẻ Viettel mệnh giá 100.000 VNĐ

1%

Thẻ Viettel mệnh giá 20.000 VNĐ

0%

6

Thẻ Vinaphone mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

1,25%

Thẻ Vinaphone mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

7

Thẻ Vietnamobile mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

2,25%

Thẻ Vietnamobile mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

8

Thẻ Gmobile mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

1%

Thẻ Gmobile mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

9

Topup Itel mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

1,50%

Topup Itel mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

10

Topup Wintel mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

1,50%

 

Topup Wintel mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

11

Dịch vụ Data

Data Topup Viettel mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

5%

Data Topup Viettel mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

12

Data Topup Vinaphone mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

2,5%

Data Topup Vinaphone mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

13

Mã thẻ data Viettel mệnh giá từ 50.000 VNĐ trở lên

5%

Mã thẻ data Viettel mệnh giá nhỏ hơn 50.000 VNĐ

0%

14

Thẻ Data 3G Vinaphone mệnh giá 20.000 VNĐ

0%

Thẻ Data 3G Vinaphone mệnh giá 50.000 VNĐ

7,50%

Thẻ Data 3G Vinaphone MG 70.000 VNĐ, 100.000 VNĐ

5%

Thẻ Data 3G Vinaphone MG 120.000 VNĐ, 150.000 VNĐ

1%

Lưu ý: Khách hàng có thể mua dịch vụ của các nhà mạng ngoại mạng bằng số dư Ví điện tử, số dư tài khoản Tiền di động hoặc tài khoản/thẻ ngân hàng được hỗ trợ trên hệ sinh thái MobiFone Money với mức chiết khấu cụ thể như bảng trên.