Thông báo mức chiết khấu khi thanh toán trả sau trên MobiFone Money

Thông báo mức chiết khấu khi thanh toán trả sau trên MobiFone Money

calander
31/01/2023
Từ ngày 01/02/2023, MobiFone triển khai mức chiết khấu mới dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng MobiFone Money. Thuê bao MobiFone chính chủ khi thanh toán cước trả sau qua MobiFone Money sẽ được chiếu khấu trực tiếp 7% trên tổng số tiền thanh toán.

Từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 31/12/2024, các giao dịch thanh toán cước thuê bao trả sau MobiFone qua Hệ sinh thái MobiFone Money được áp dựng mức chiết khấu cụ thể như sau:

TT

Nguồn tiền thanh toán

Thuê bao thực hiện thanh toán trên Hệ sinh thái MobiFone Money

Thuê bao trả sau được thanh toán cước

Mức chiết khấu thanh toán

1

Từ 01/01/2023 – 31/01/2023

1.1

- Ví điện tử cá nhân, doanh nghiệp - Tiền di động - Tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ nội địa/thẻ quốc tế của ngân hàng

Thuê bao A

Thuê bao A

Thuê bao B

7%

2

Từ 01/02/2023 – 31/12/2024

2.1

- Ví điện tử cá nhân - Tiền di động

Thuê bao A

Thuê bao A

7%

2.2

Thuê bao A

Thuê bao B

5%

2.3

- Ví điện tử doanh nghiệp - Tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ nội địa/thẻ quốc tế của ngân hàng

 

 

0%

+ Đối với thuê bao trả sau được thanh toán có nợ cước: Chiết khấu thanh toán được áp dụng cho các giao dịch khi thanh toán cước trước ngày thứ 28 hàng tháng.

+ Đối với thuê bao trả sau không nợ cước: Không thực hiện thanh toán.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 9090 (200đ/phút).