VPBank liên kết trực tiếp với MobiFone Money

VPBank liên kết trực tiếp với MobiFone Money

calander
01/02/2024

Từ ngày 31/01/2024, khách hàng có thể liên kết trực tiếp Ví điện tử cá nhân trên ứng dụng MobiFone Money với Ngân hàng VPBank, bao gồm các tính năng:

  • Liên kết giữa Tài khoản thanh toán/Thẻ ghi nợ của khách hàng mở tại VPBank với Ví điện tử trên Ứng dụng MobiFone Money;
  • Tự động hủy liên kết giữa Tài khoản thanh toán/Thẻ ghi nợ của khách hàng mở tại VPBank với Ví điện tử của khách hàng trên ứng dụng MobiFone Money từ hệ thống VPBank;
  • Nạp tiền từ Tài khoản thanh toán/Thẻ ghi nợ của khách hàng mở tại VPBank vào Ví điện tử trên Ứng dụng MobiFone Money;
  • Rút tiền từ Ví điện tử của khách hàng về Tài khoản thanh toán/Thẻ ghi nợ đã liên kết của khách hàng đó mở tại VPBank trên Ứng dụng MobiFone Money.

Hạn mức giao dịch chi tiết tại đây.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 9090 (200đ/phút).