Dịch vụ

THAO TÁC THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC SẠCH BẰNG DỊCH VỤ TIỀN DI ĐỘNG

Chọn “Nước sạch”

Tải ngay ứng dụng MobiFone Money

Nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn. Tải ứng dụng MobiFone Money trên App Store/CH Play áp dụng cho hệ điều hành IOS 10 và Android 5 trở lên

android app url ios app url