Danh sách các tài khoản trúng thưởng CTKM "Lắc lì xì cùng MobiFone Money - Nhận ngay quà khủng" từ 07/02/2023 đến 12/02/2023

Danh sách các tài khoản trúng thưởng CTKM "Lắc lì xì cùng MobiFone Money - Nhận ngay quà khủng" từ 07/02/2023 đến 12/02/2023

calander
14/02/2023
Danh sách các tài khoản Ví điện tử'Tiền di động thực hiện lắc lì xì trúng các giải cộng 3.000VNĐ, 33.000VNĐ, 6.000VNĐ, 66.000VNĐ, 9.000VNĐ, 99.000VNĐ CTKM "Lắc lì xì cùng MobiFone Money - Nhận ngay quà khủng".

BÁO CÁO PHẦN THƯỞNG CỘNG TIỀN SỰ KIỆN (07-08/02/2023)

STT

Số TK

Loại tài khoản

Tên tài khoản

Giá trị (VNĐ)

Nội dung

Thời gian trúng thưởng

1

336394xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:45

2

783323xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:45

3

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:35

4

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:34

5

868303xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HẰNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:34

6

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:34

7

966139xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THU LIÊN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:34

8

868303xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HẰNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:33

9

966139xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THU LIÊN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:33

10

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:33

11

939985xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:26

12

898702xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:24

13

784324xxx

Tiền di động

NGUYỄN KIM DUNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:23

14

934606xxx

Tiền di động

PHẠM TIẾN DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:21

15

934606xxx

Tiền di động

PHẠM TIẾN DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:21

16

931788xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HÀ MY

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:19

17

934041xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:15

18

903996xxx

Ví điện tử

TỪ THỊ THU TRÀ

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:14

19

968545xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:13

20

939917xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:13

21

939917xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:10

22

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:10

23

934041xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:09

24

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:08

25

934041xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:08

26

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:08

27

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:08

28

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:08

29

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:07

30

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:06

31

367546xxx

Ví điện tử

VI THỊ LAN ANH

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:05

32

939547xxx

Ví điện tử

LÂM NGỌC TRỌNG NHÂN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:04

33

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:03

34

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:03

35

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:03

36

932334xxx

Ví điện tử

LÊ HỨA BẢO NHI

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:00

37

931106xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 22:00

38

901586xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ HUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:56

39

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:54

40

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:51

41

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:50

42

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:50

43

901586xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:49

44

964446xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THỦY

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:46

45

868303xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HẰNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:43

46

868303xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HẰNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:41

47

983973xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN HIỆP

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:39

48

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:38

49

868303xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HẰNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:35

50

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:33

51

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:31

52

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:24

53

783602xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:20

54

783602xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TRUNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:16

55

868303xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HẰNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:13

56

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:05

57

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:04

58

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:02

59

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 21:01

60

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:58

61

907889xxx

Ví điện tử

TRẦN THÁI LỆ HUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:57

62

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:56

63

765928xxx

Ví điện tử

VÕ HOÀNG HẢO

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:54

64

938618xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:53

65

938618xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:50

66

938618xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:49

67

931788xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HÀ MY

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:41

68

934540xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THIÊN VÂN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:39

69

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:36

70

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:34

71

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:33

72

789595xxx

Ví điện tử

VÕ TUYẾT HOA

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:32

73

787742xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIẾT ANH

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:30

74

345777xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH THỨC

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:25

75

931774xxx

Ví điện tử

HOÀNG ANH DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:25

76

777613xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:24

77

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:20

78

777613xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:20

79

777613xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:18

80

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:14

81

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:13

82

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:13

83

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:12

84

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:11

85

905330xxx

Ví điện tử

HUỲNH XUÂN GIANG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:10

86

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:10

87

706980xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIM THÚY

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:09

88

338108xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THẠO

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:08

89

905330xxx

Ví điện tử

HUỲNH XUÂN GIANG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:08

90

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:06

91

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:06

92

706980xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIM THÚY

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:06

93

905330xxx

Ví điện tử

HUỲNH XUÂN GIANG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:06

94

706980xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIM THÚY

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:05

95

979348xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THÀNH HUY

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:03

96

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:03

97

779366xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:02

98

905330xxx

Ví điện tử

HUỲNH XUÂN GIANG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:02

99

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:02

100

906084xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH TIẾN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:00

101

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 20:00

102

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:59

103

706980xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIM THÚY

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:58

104

906084xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH TIẾN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:57

105

906084xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH TIẾN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:57

106

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:55

107

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:55

108

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:53

109

787393xxx

Tiền di động

QUYẾT TIẾN HÙNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:50

110

939011xxx

Ví điện tử

PHẠM VÕ TRƯỜNG DUY

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:47

111

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:47

112

966139xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THU LIÊN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:46

113

976145xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ THƠM

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:45

114

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:44

115

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:44

116

962885xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ PHƯƠNG LINH

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:44

117

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:44

118

966139xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THU LIÊN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:44

119

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:44

120

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:37

121

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:36

122

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:35

123

767000xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHÍ NGUYỆN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:35

124

796446xxx

Tiền di động

NGÔ HẢI QUANG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:32

125

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:31

126

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:23

127

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:18

128

933090xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:14

129

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:07

130

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:03

131

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:03

132

936756xxx

Tiền di động

BÙI MẠNH TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 19:01

133

784202xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THU HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:42

134

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:41

135

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:38

136

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:33

137

786640xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRUNG HIẾU

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:30

138

793583xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC TRUNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:28

139

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:28

140

396365xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN HÒA

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:27

141

396365xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN HÒA

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:26

142

798606xxx

Tiền di động

NGUYỄN VĂN CHUNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:25

143

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:22

144

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:21

145

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:11

146

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:10

147

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:05

148

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:04

149

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:04

150

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:04

151

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:03

152

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:03

153

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:03

154

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:02

155

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:01

156

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:01

157

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:01

158

939032xxx

Tiền di động

DANH THỊ BÍCH LOAN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:01

159

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 18:00

160

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:59

161

938665xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LAN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:56

162

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:56

163

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:54

164

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:54

165

393505xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THÙY TRANG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:54

166

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:53

167

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:52

168

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:51

169

901644xxx

Ví điện tử

PHAN NGUYỄN MINH ĐẠT

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:47

170

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:45

171

779738xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HÙNG LONG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:43

172

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:37

173

903675xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG THẠCH

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:36

174

903675xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG THẠCH

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:35

175

904064xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC CHĂM

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:33

176

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:30

177

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:29

178

343515xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:27

179

901018xxx

Ví điện tử

TRẦN MINH TRUNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:27

180

343515xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:26

181

901018xxx

Ví điện tử

TRẦN MINH TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:25

182

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:24

183

394338xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HÀ

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:22

184

962885xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ PHƯƠNG LINH

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:22

185

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:19

186

939988xxx

Ví điện tử

TRẦN QUỐC CƯỜNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:16

187

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:15

188

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:14

189

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:14

190

787662xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN LAM

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:13

191

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:12

192

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:04

193

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:03

194

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:02

195

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:02

196

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:01

197

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:01

198

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:00

199

932737xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 17:00

200

904862xxx

Ví điện tử

VŨ ĐỨC THẮNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:59

201

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:59

202

913135xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN QUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:53

203

896737xxx

Ví điện tử

VĂN MINH NHẠN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:44

204

355320xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TOÀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:44

205

938613xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ HOÀI THANH

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:38

206

933934xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGỌC GIÀU

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:36

207

938673xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:35

208

868303xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HẰNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:35

209

938613xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ HOÀI THANH

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:33

210

989646xxx

Ví điện tử

ĐINH VĂN TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:32

211

907252xxx

Ví điện tử

LÊ NGỌC THẢO NHI

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:27

212

932975xxx

Ví điện tử

DƯƠNG VĂN QUỐC HUY

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:23

213

936336xxx

Tiền di động

PHẠM HUY HÙNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:22

214

939570xxx

Ví điện tử

PHẠM LÊ HỮU SANG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:19

215

937526xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ QUẾ HƯƠNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:18

216

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:18

217

905038xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HUY CƯỜNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:15

218

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:15

219

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:14

220

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:13

221

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:12

222

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:12

223

932095xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HỒNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:12

224

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:12

225

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:12

226

705329xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU SƠN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:11

227

938854xxx

Ví điện tử

LÊ THU NGÂN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:10

228

932095xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THU HỒNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:10

229

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:08

230

935023xxx

Ví điện tử

PHAM THỊ ÁNH NGUYỆT

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:07

231

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:07

232

938854xxx

Ví điện tử

LÊ THU NGÂN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:07

233

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:07

234

938854xxx

Ví điện tử

LÊ THU NGÂN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:07

235

935509xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:06

236

935307xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG ANH TÀI

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:05

237

908168xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THANH NHÀN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:04

238

909970xxx

Ví điện tử

TRẦN THÚY TRÂN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:04

239

937353xxx

Ví điện tử

TRẦN NHỰT PHONG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:03

240

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:01

241

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:01

242

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:01

243

935509xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:00

244

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:00

245

936182xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ HƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:00

246

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 16:00

247

936158xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG ANH

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:59

248

937017xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:58

249

934041xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:55

250

396726xxx

Ví điện tử

NGHIÊM THỊ QUYÊN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:54

251

901217xxx

Ví điện tử

ĐOÀN MINH TỒNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:53

252

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:53

253

396726xxx

Ví điện tử

NGHIÊM THỊ QUYÊN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:53

254

934613xxx

Ví điện tử

TRẦN QUANG ANH

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:52

255

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:46

256

395143xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI ANH

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:46

257

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:46

258

395143xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI ANH

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:45

259

939833xxx

Ví điện tử

PHẠM TRỌNG CẦU

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:44

260

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:42

261

909386xxx

Ví điện tử

VÕ VĂN CHÚC

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:42

262

776254xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:42

263

787662xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN LAM

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:41

264

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:41

265

783881xxx

Ví điện tử

LƯƠNG NGỌC HUY

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:40

266

945500xxx

Ví điện tử

HUỲNH TRÍ NGUYÊN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:40

267

896737xxx

Ví điện tử

VĂN MINH NHẠN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:39

268

936169xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC YẾN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:37

269

909386xxx

Ví điện tử

VÕ VĂN CHÚC

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:37

270

764128xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY HẢI

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:36

271

909386xxx

Ví điện tử

VÕ VĂN CHÚC

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:36

272

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:35

273

931106xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HIỀN NHI

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:34

274

902792xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THANH NHI

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:33

275

787662xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN LAM

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:32

276

902792xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THANH NHI

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:32

277

968871xxx

Ví điện tử

ĐOÀN ĐÌNH HƯNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:30

278

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:28

279

946559xxx

Ví điện tử

ĐẶNG NGUYỄN THU THỦY

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:28

280

787662xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN LAM

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:21

281

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:16

282

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:15

283

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:14

284

968545xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:14

285

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:12

286

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:12

287

906827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUYÊN TIÊN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 15:11

288

964446xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THỦY

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:54

289

939724xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THÀNH ĐIỂM

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:53

290

796908xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ LỆ HUYỀN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:44

291

939194xxx

Ví điện tử

ĐẶNG NGỌC ANH

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:39

292

934657xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRUNG HIẾU

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:36

293

898561xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN CÔNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:36

294

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:34

295

792728xxx

Ví điện tử

LÊ MINH QUÂN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:32

296

907355xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VŨ

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:32

297

932393xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TUẤN ANH

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:29

298

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:29

299

904116xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ HẢI YẾN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:28

300

837685xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ CHÚC QUỲNH

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:24

301

931788xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HÀ MY

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:22

302

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:13

303

378059xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG HẬU

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:11

304

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:10

305

378059xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG HẬU

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:08

306

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:04

307

967084xxx

Ví điện tử

ĐỖ MINH ĐĂNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:02

308

774063xxx

Ví điện tử

DƯƠNG NGỌC HẰNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 14:00

309

867470xxx

Ví điện tử

HOÀNG XUÂN THÀNH

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:59

310

908118xxx

Ví điện tử

HUỲNH THỊ HOA

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:56

311

898997xxx

Ví điện tử

LƯU THỊ MỸ HẠNH

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:52

312

934620xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ BÍCH HÀ

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:52

313

366707xxx

Ví điện tử

MAI HẢI YẾN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:28

314

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:19

315

934741xxx

Ví điện tử

VŨ VĂN NAM

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:17

316

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:17

317

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:16

318

896682xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG PHÚ

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:12

319

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:06

320

913849xxx

Ví điện tử

HUỲNH ĐỨC THẠNH

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:05

321

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:04

322

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:03

323

905686xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN TÔNG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 13:02

324

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:57

325

905257xxx

Ví điện tử

BÙI NGUYÊN VŨ

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:54

326

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:51

327

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:46

328

909997xxx

Ví điện tử

PHAN NGỌC TRÂM

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:46

329

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:44

330

938626xxx

Ví điện tử

HOU NHỘC CHẮN SÁN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:44

331

933328xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MAI TRANG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:37

332

933328xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MAI TRANG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:28

333

899827xxx

Ví điện tử

PHAN VĂN ĐẮC

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:22

334

899827xxx

Ví điện tử

PHAN VĂN ĐẮC

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:20

335

939858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TIẾN DŨNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:18

336

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:17

337

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:15

338

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:14

339

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:13

340

907035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:13

341

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:10

342

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:05

343

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:03

344

898088xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC HOÀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:03

345

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:02

346

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:01

347

938626xxx

Ví điện tử

HOU NHỘC CHẮN SÁN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 12:00

348

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:57

349

964357xxx

Ví điện tử

TRANG QUANG VINH

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:56

350

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:50

351

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:50

352

795957xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN LỰC

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:50

353

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:49

354

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:47

355

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:21

356

939702xxx

Ví điện tử

HUỲNH TỨ TRỌNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:18

357

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:17

358

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:13

359

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:13

360

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:12

361

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:12

362

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:12

363

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:11

364

396365xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN HÒA

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:10

365

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:09

366

906948xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH TRUNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:03

367

783694xxx

Ví điện tử

VÕ PHƯỚC SANG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:02

368

786266xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÁI

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:01

369

901190xxx

Ví điện tử

VŨ NGỌC LÂM

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 11:00

370

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:53

371

906785xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ MINH CHÂU

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:52

372

901244xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HUỲNH GIAO

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:51

373

949910xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TÂM

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:51

374

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:38

375

901244xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HUỲNH GIAO

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:37

376

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:36

377

939192xxx

Ví điện tử

LÊ MINH HIẾU

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:32

378

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:27

379

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:21

380

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:20

381

932853xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG HOÀNG MINH

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:19

382

938867xxx

Tiền di động

NGUYỄN HOÀI NAM

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:18

383

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:17

384

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:16

385

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:15

386

907035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:15

387

907035xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:14

388

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:14

389

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:13

390

932941xxx

Ví điện tử

HỒ NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:13

391

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:13

392

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:11

393

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:10

394

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:10

395

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:09

396

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:05

397

903939xxx

Ví điện tử

TRẦN MỸ TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:03

398

904686xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ LOAN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:02

399

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 10:01

400

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:52

401

909681xxx

Ví điện tử

TRẦN XUÂN KHANH

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:50

402

898088xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC HOÀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:50

403

908221xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ TRÚC LY

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:48

404

938218xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:46

405

938218xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÀN

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:45

406

907712xxx

Ví điện tử

HOÀNG THỊ NGỌC THU

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:43

407

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:42

408

939917xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:39

409

932962xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ ÚT

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:18

410

907107xxx

Ví điện tử

PHAN VĂN QUI

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:15

411

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:14

412

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:13

413

932223xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VŨ ĐẠT

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:13

414

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:10

415

784202xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THU HƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:09

416

935509xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:08

417

935509xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:08

418

937688xxx

Ví điện tử

THÁI MAI HOÀNG ANH

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:06

419

932659xxx

Ví điện tử

QUÁCH TIỂU VÂN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:05

420

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:05

421

938854xxx

Ví điện tử

LÊ THU NGÂN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:04

422

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:03

423

962753xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TÂN

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:02

424

934517xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:02

425

396365xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN HÒA

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:01

426

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 9:01

427

909366xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC BÍCH LOAN

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:57

428

336727xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:55

429

905688xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CỬU PHONG THỦY

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:54

430

903349xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TUẤN ANH

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:51

431

933101xxx

Ví điện tử

NGÔ TRẦN THÚY VI

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:48

432

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:46

433

987870xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:43

434

931791xxx

Ví điện tử

VÕ TRỌNG NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:38

435

362181xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒ THU

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:38

436

901237xxx

Ví điện tử

VÕ NGUYÊN NGỌC

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:34

437

907252xxx

Ví điện tử

LÊ NGỌC THẢO NHI

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:33

438

908168xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THANH NHÀN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:32

439

907252xxx

Ví điện tử

LÊ NGỌC THẢO NHI

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:32

440

907283xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TRỰC

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:31

441

907283xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TRỰC

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:31

442

366707xxx

Ví điện tử

MAI HẢI YẾN

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:29

443

901071xxx

Ví điện tử

BÙI THẾ VINH

33.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:29

444

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:26

445

908040xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIM CHI

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:26

446

908168xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THANH NHÀN

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:26

447

886682xxx

Ví điện tử

PHẠM TRƯỜNG GIANG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:25

448

784202xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THU HƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:25

449

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:21

450

901633xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THỊ THÚY HẠNH

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:17

451

906008xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC HÀ

66.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:13

452

931691xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGA

9.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:11

453

776377xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÉ KHUYÊN

6.000

CTKM TET 2023

8/2/2023 8:09

454

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:43

455

932066xxx

Tiền di động

NGUYỄN HỮU LINH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:41

456

898722xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THÁI

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:41

457

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:41

458

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:39

459

932846xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:31

460

336394xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:24

461

938618xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:19

462

935979xxx

Ví điện tử

TRẦN ĐÌNH HIẾU

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:18

463

837685xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ CHÚC QUỲNH

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:17

464

938618xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:16

465

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:06

466

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 22:04

467

795551xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG VĂN HẢI BAN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:37

468

971758xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ NHỚ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:30

469

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:20

470

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:13

471

938386xxx

Ví điện tử

SẦM MINH PHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:12

472

938386xxx

Ví điện tử

SẦM MINH PHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:11

473

933193xxx

Tiền di động

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:07

474

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:05

475

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:05

476

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:04

477

399115xxx

Ví điện tử

LỒNG TẮC SẦU

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:01

478

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 21:01

479

765928xxx

Ví điện tử

VÕ HOÀNG HẢO

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:59

480

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:58

481

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:58

482

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:53

483

938613xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ HOÀI THANH

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:52

484

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:52

485

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:52

486

938613xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ HOÀI THANH

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:52

487

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:51

488

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:51

489

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:51

490

707461xxx

Ví điện tử

HOÀNG VIỆT CƯỜNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:51

491

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:51

492

782570xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH LÂM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:51

493

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:50

494

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:50

495

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:50

496

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:50

497

935417xxx

Ví điện tử

LƯU SÀO NAM

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:49

498

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:48

499

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:48

500

329211xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG HUY

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:44

501

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:42

502

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:41

503

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:40

504

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:39

505

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:38

506

766754xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:37

507

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:37

508

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:37

509

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:36

510

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:36

511

766754xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:35

512

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:35

513

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:35

514

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:35

515

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:35

516

909868xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH PHỤNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:34

517

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:33

518

909868xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH PHỤNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:33

519

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:33

520

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:33

521

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:32

522

932334xxx

Ví điện tử

LÊ HỨA BẢO NHI

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:31

523

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:31

524

932334xxx

Ví điện tử

LÊ HỨA BẢO NHI

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:31

525

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:30

526

903675xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG THẠCH

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:29

527

932334xxx

Ví điện tử

LÊ HỨA BẢO NHI

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:29

528

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:28

529

934137xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:28

530

934137xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:27

531

934137xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:26

532

766754xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:26

533

777613xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:25

534

777613xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:24

535

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:23

536

777613xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:23

537

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:22

538

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:21

539

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:20

540

354051xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN THIÊU

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:20

541

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:19

542

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:18

543

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:18

544

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:17

545

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:17

546

934137xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:17

547

933509xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:17

548

934137xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:17

549

934137xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:17

550

931831xxx

Tiền di động

NGÔ THANH TÂM

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:15

551

354286xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:14

552

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:14

553

931831xxx

Tiền di động

NGÔ THANH TÂM

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:14

554

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:14

555

934883xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:13

556

354286xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:13

557

901717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC CHUNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:12

558

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:11

559

934137xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:10

560

787742xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIẾT ANH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:09

561

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:09

562

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 20:02

563

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:56

564

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:48

565

931810xxx

Ví điện tử

HÀ VĂN TÍNH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:47

566

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:39

567

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:38

568

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:37

569

939861xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRƯỜNG AN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:36

570

939861xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRƯỜNG AN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:36

571

933061xxx

Ví điện tử

PHẠM LÂM NGỌC PHỤNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:30

572

866334xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỄM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:29

573

787742xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIẾT ANH

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:24

574

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:22

575

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:21

576

906948xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH TRUNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:20

577

906948xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH TRUNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:19

578

939030xxx

Ví điện tử

LƯƠNG TẤN MAI

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:17

579

902522xxx

Ví điện tử

MAI THỊ HÀ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:17

580

936300xxx

Ví điện tử

NGUYỄN PHƯƠNG CHI

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:17

581

939030xxx

Ví điện tử

LƯƠNG TẤN MAI

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:17

582

902522xxx

Ví điện tử

MAI THỊ HÀ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:15

583

902522xxx

Ví điện tử

MAI THỊ HÀ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:14

584

902522xxx

Ví điện tử

MAI THỊ HÀ

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:14

585

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:13

586

902522xxx

Ví điện tử

MAI THỊ HÀ

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:12

587

902522xxx

Ví điện tử

MAI THỊ HÀ

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:11

588

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:11

589

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:10

590

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:09

591

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:08

592

777613xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 19:04

593

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:56

594

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:51

595

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:49

596

909997xxx

Ví điện tử

PHAN NGỌC TRÂM

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:47

597

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:46

598

935950xxx

Ví điện tử

HUỲNH QUANG NAM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:45

599

909997xxx

Ví điện tử

PHAN NGỌC TRÂM

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:45

600

369069xxx

Ví điện tử

PHẠM THANH TÙNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:42

601

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:41

602

777843xxx

Ví điện tử

MAI THỊ DIỄM HƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:39

603

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:39

604

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:38

605

904935xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MẠNH THẮNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:31

606

904935xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MẠNH THẮNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:31

607

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:22

608

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:21

609

902303xxx

Ví điện tử

HOÀNG THỊ THU

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:20

610

935950xxx

Ví điện tử

HUỲNH QUANG NAM

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:19

611

931533xxx

Ví điện tử

LÊ HOÀNG LỘC

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:18

612

779422xxx

Ví điện tử

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:15

613

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:12

614

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 18:10

615

376237xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TRỌNG THỊNH

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:55

616

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:46

617

971758xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ NHỚ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:44

618

763480xxx

Tiền di động

LÊ QUANG HUY

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:43

619

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:43

620

396365xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN HÒA

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:43

621

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:40

622

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:32

623

355961xxx

Ví điện tử

KHÚC NGỌC NAM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:31

624

934358xxx

Ví điện tử

LÝ THỊ THÙY LINH

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:21

625

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:19

626

934453xxx

Tiền di động

ĐỖ HẢI TÚ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 17:08

627

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:57

628

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:57

629

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:56

630

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:54

631

363941xxx

Ví điện tử

LÝ CẨM TÚ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:54

632

395739xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ VÂN ANH

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:21

633

907947xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ TÚY PHƯỢNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:18

634

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:09

635

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:08

636

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:04

637

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:03

638

938626xxx

Ví điện tử

HOU NHỘC CHẮN SÁN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:02

639

905783xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ ANH VŨ

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 16:01

640

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:58

641

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:55

642

793688xxx

Ví điện tử

BÙI THỊ HẢI

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:55

643

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:55

644

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:54

645

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:54

646

905432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ TRÂM HUYỀN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:54

647

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:53

648

795668xxx

Ví điện tử

LẠI NHÂN TRÍ

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:53

649

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:53

650

935972xxx

Ví điện tử

LÊ HOÀNG HẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:51

651

909226xxx

Ví điện tử

NGUYỄN XUÂN HẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:51

652

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:50

653

935972xxx

Ví điện tử

LÊ HOÀNG HẢO

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:50

654

902737xxx

Ví điện tử

HUỲNH CHÍ TÂM

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:49

655

797123xxx

Ví điện tử

LÊ TUẤN ANH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:49

656

935972xxx

Ví điện tử

LÊ HOÀNG HẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:47

657

902329xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:46

658

348689xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:46

659

787522xxx

Ví điện tử

LÊ ĐOÀN THU NGUYÊN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:45

660

932532xxx

Ví điện tử

HÀ MAI TRƯỜNG GIANG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:44

661

988283xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MẠNH HIẾU

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:42

662

349149xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỤY THẢO TRINH

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:41

663

907062xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG TÂM

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:40

664

904144xxx

Ví điện tử

TĂNG HOÀNG NGÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:36

665

783649xxx

Tiền di động

CHÂU THỊ ĐẦY

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:34

666

982275xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH HÀ

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:34

667

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:32

668

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:30

669

379134xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:28

670

786028xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THÁI BẢO

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:28

671

936117xxx

Ví điện tử

TÔ THỊ KIM THÚY

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:27

672

936654xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ QUYÊN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:27

673

934101xxx

Ví điện tử

TRỊNH THỊ THU TRANG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:27

674

379134xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:26

675

909098xxx

Ví điện tử

TRẦN THÁI THANH

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:26

676

786028xxx

Ví điện tử

PHẠM THỊ HUYÊN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:26

677

909098xxx

Ví điện tử

TRẦN THÁI THANH

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:23

678

909098xxx

Ví điện tử

TRẦN THÁI THANH

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:23

679

908040xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIM CHI

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:22

680

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:21

681

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:21

682

708441xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN KỲ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:19

683

938626xxx

Ví điện tử

HOU NHỘC CHẮN SÁN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:19

684

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:19

685

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:19

686

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:19

687

708441xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN KỲ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:18

688

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:18

689

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:17

690

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:17

691

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:17

692

703770xxx

Tiền di động

TRẦN LÊ NHÃ UYÊN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:17

693

774013xxx

Tiền di động

HUỲNH THỊ MỸ NHI

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:16

694

899579xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:16

695

366707xxx

Ví điện tử

MAI HẢI YẾN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:15

696

784054xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:15

697

937702xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:15

698

366707xxx

Ví điện tử

MAI HẢI YẾN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:14

699

931539xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CAO CƯỜNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:14

700

931455xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:13

701

907484xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH NGHĨA

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:11

702

933048xxx

Ví điện tử

LÂM KIM ĐÀI

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:10

703

934620xxx

Ví điện tử

VŨ THỊ BÍCH HÀ

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:10

704

933048xxx

Ví điện tử

LÂM KIM ĐÀI

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:09

705

939711xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THÀNH VƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:09

706

396726xxx

Ví điện tử

NGHIÊM THỊ QUYÊN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:09

707

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:08

708

886853xxx

Ví điện tử

PHẠM ĐỨC NHẬT

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:06

709

784741xxx

Ví điện tử

BÙI THỊ THỦY

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:05

710

784741xxx

Ví điện tử

BÙI THỊ THỦY

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:04

711

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:03

712

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:02

713

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:02

714

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:00

715

777843xxx

Ví điện tử

MAI THỊ DIỄM HƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:00

716

977774xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 15:00

717

908221xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ TRÚC LY

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:57

718

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:56

719

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:53

720

908221xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ TRÚC LY

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:52

721

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:52

722

898669xxx

Ví điện tử

ĐẶNG QUỐC BÌNH

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:52

723

908221xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ TRÚC LY

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:52

724

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:52

725

908810xxx

Ví điện tử

LÂM CHÍ AN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:52

726

938626xxx

Ví điện tử

HOU NHỘC CHẮN SÁN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:50

727

907252xxx

Ví điện tử

LÊ NGỌC THẢO NHI

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:48

728

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:47

729

793930xxx

Ví điện tử

PHAN THANH HOÀI

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:46

730

903503xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TỊNH

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:42

731

909927xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THANH LIÊM

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:41

732

933222xxx

Ví điện tử

PHẠM XUÂN LỘC

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:40

733

933090xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:39

734

786266xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÁI

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:33

735

908155xxx

Ví điện tử

PHẠM KHÚC KHÁNH LINH

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:32

736

908155xxx

Ví điện tử

PHẠM KHÚC KHÁNH LINH

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:32

737

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:30

738

833980xxx

Ví điện tử

TẠ VĂN HIẾU

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:29

739

786266xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÁI

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:24

740

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:24

741

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:22

742

909200xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG THANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:20

743

886881xxx

Ví điện tử

ĐINH XUÂN HIỆP

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:16

744

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:15

745

932334xxx

Ví điện tử

LÊ HỨA BẢO NHI

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:15

746

886881xxx

Ví điện tử

ĐINH XUÂN HIỆP

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:14

747

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:13

748

942191xxx

Ví điện tử

ĐÀM QUANG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:13

749

932071xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ PHƯỜNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:12

750

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:12

751

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:07

752

932071xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ PHƯỜNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:07

753

706938xxx

Ví điện tử

LƯƠNG MINH NHỰT

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:07

754

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:07

755

932071xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ PHƯỜNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:06

756

932071xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ PHƯỜNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:04

757

937005xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NA

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:02

758

938173xxx

Ví điện tử

HUỲNH BÁ DANH

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 14:00

759

933222xxx

Ví điện tử

PHẠM XUÂN LỘC

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:59

760

902009xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NHƯ THẮNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:59

761

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:56

762

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:55

763

932695xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THÙY DUNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:53

764

939801xxx

Ví điện tử

LÊ HỒNG ÂN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:31

765

899502xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN AN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:31

766

902027xxx

Ví điện tử

PHẠM DUY KHA

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:31

767

901825xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC TIỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:27

768

902027xxx

Ví điện tử

PHẠM DUY KHA

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:26

769

337354xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN NGHĨA

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 13:03

770

338108xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THẠO

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:58

771

932659xxx

Ví điện tử

QUÁCH TIỂU VÂN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:51

772

812428xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH TRUNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:50

773

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:42

774

938854xxx

Ví điện tử

LÊ THU NGÂN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:42

775

938854xxx

Ví điện tử

LÊ THU NGÂN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:42

776

705201xxx

Ví điện tử

NGUYỄN LÊ HOÀNG SƠN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:34

777

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:34

778

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:32

779

909301xxx

Ví điện tử

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:31

780

796764xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUỐC MẪN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:29

781

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:29

782

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:28

783

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:22

784

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:22

785

378059xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG HẬU

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:19

786

797083xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ YẾN OANH

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:16

787

382152xxx

Ví điện tử

BÙI VĂN HƯỚNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:12

788

902822xxx

Ví điện tử

TĂNG TRỌNG NGHĨA

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:06

789

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:05

790

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:03

791

901084xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH THÙY VÂN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 12:00

792

933239xxx

Ví điện tử

BÙI VĂN NGHỊ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:56

793

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:56

794

907712xxx

Ví điện tử

HOÀNG THỊ NGỌC THU

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:55

795

902791xxx

Ví điện tử

HUỲNH THỊ YẾN LOAN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:55

796

907132xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH ĐIỀN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:55

797

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:55

798

937537xxx

Ví điện tử

VÕ PHI TOÀN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:54

799

773501xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:53

800

968871xxx

Ví điện tử

ĐOÀN ĐÌNH HƯNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:53

801

386631xxx

Ví điện tử

VŨ VĂN TÙNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:53

802

936562xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG HỮU TRÍ

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:52

803

931106xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HIỀN NHI

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:52

804

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:51

805

903693xxx

Ví điện tử

DIỆP MINH NGHỊ

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:51

806

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:50

807

903693xxx

Ví điện tử

DIỆP MINH NGHỊ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:50

808

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:50

809

386631xxx

Ví điện tử

VŨ VĂN TÙNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:49

810

386631xxx

Ví điện tử

VŨ VĂN TÙNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:49

811

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:49

812

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:48

813

908898xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ CẨM TÚ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:48

814

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:48

815

938769xxx

Ví điện tử

HUỲNH THỊ THỦY LINH

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:48

816

358774xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN SỰ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:48

817

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:47

818

358774xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN SỰ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:47

819

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:47

820

376500xxx

Ví điện tử

ĐỖ THỊ NGỌC THẮM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:47

821

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:47

822

396726xxx

Ví điện tử

NGHIÊM THỊ QUYÊN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:47

823

902821xxx

Ví điện tử

BÙI NHẬT NGUYỆT

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:46

824

945670xxx

Ví điện tử

LÊ MỘNG TUYỀN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:46

825

908898xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ CẨM TÚ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:46

826

908898xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ CẨM TÚ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:45

827

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:45

828

386631xxx

Ví điện tử

VŨ VĂN TÙNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:45

829

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:44

830

903693xxx

Ví điện tử

DIỆP MINH NGHỊ

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:43

831

899827xxx

Ví điện tử

PHAN VĂN ĐẮC

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:43

832

939020xxx

Ví điện tử

BÙI MINH QUÂN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:43

833

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:43

834

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:42

835

931319xxx

Ví điện tử

LÊ NGUYỄN NHỮ

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:42

836

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:42

837

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:42

838

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:42

839

386631xxx

Ví điện tử

VŨ VĂN TÙNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:42

840

901238xxx

Ví điện tử

ĐÀO VĂN ĐÔNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:41

841

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:41

842

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:41

843

901238xxx

Ví điện tử

ĐÀO VĂN ĐÔNG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:41

844

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:40

845

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:40

846

793186xxx

Tiền di động

BÙI VĂN THIỀU

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:40

847

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:40

848

793186xxx

Tiền di động

BÙI VĂN THIỀU

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:39

849

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:39

850

936679xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:38

851

939767xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THANH LAN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:38

852

931222xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THU THÚY

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:37

853

767986xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG VY

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:33

854

767986xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG VY

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:32

855

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:32

856

902728xxx

Ví điện tử

BÙI THỊ TRÚC LINH

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:32

857

903693xxx

Ví điện tử

DIỆP MINH NGHỊ

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:32

858

786124xxx

Tiền di động

NGUYỄN THIỆN TÂM

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:31

859

865584xxx

Ví điện tử

HOÀNG MINH THÔNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:31

860

888335xxx

Ví điện tử

PHAN TUẤN KIỆT

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:30

861

786124xxx

Tiền di động

NGUYỄN THIỆN TÂM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:30

862

703514xxx

Ví điện tử

BÙI MINH THƯƠNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:30

863

888335xxx

Ví điện tử

PHAN TUẤN KIỆT

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:29

864

908098xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN TIẾN

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:28

865

907172xxx

Ví điện tử

TRẦN NGỌC TRIỆU

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:25

866

931691xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGA

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:25

867

888335xxx

Ví điện tử

PHAN TUẤN KIỆT

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:24

868

972424xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG QUANG NAM

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:22

869

909997xxx

Ví điện tử

PHAN NGỌC TRÂM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:19

870

909997xxx

Ví điện tử

PHAN NGỌC TRÂM

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:19

871

896573xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT ANH

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:18

872

898341xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIM HUỆ

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:12

873

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:10

874

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:10

875

968871xxx

Ví điện tử

ĐOÀN ĐÌNH HƯNG

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:09

876

935950xxx

Ví điện tử

HUỲNH QUANG NAM

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:07

877

987870xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:07

878

932071xxx

Ví điện tử

VÕ THỊ PHƯỜNG

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:06

879

908674xxx

Ví điện tử

PHẠM QUỐC QUYỀN

3.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:05

880

935950xxx

Ví điện tử

HUỲNH QUANG NAM

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:03

881

901465xxx

Tiền di động

NGUYỄN QUỐC BẢO

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:01

882

898399xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ HOA

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:00

883

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 11:00

884

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:59

885

907987xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MIỀN

33.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:59

886

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:59

887

973505xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN NGHĨA

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:58

888

909566xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH LONG

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:56

889

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:51

890

905686xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN TÔNG

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:49

891

934592xxx

Ví điện tử

LÊ VĂN VINH

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:48

892

896624xxx

Ví điện tử

PHẠM NGỌC THANH

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:25

893

896624xxx

Ví điện tử

PHẠM NGỌC THANH

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:24

894

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:22

895

387146xxx

Ví điện tử

PHẠM THANH HÀ

99.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:11

896

936919xxx

Tiền di động

NGUYỄN VĂN SƠN

6.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 10:09

897

931952xxx

Ví điện tử

LÊ QUỐC BẢO

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 9:25

898

931777xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THU THỦY

66.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 9:03

899

934830xxx

Ví điện tử

NGÔ QUANG TRƯỞNG

9.000

CTKM TET 2023

7/2/2023 8:30

BÁO CÁO PHẦN THƯỞNG CỘNG TIỀN SỰ KIỆN (09-12/02/2023)

STT

 Số TK

Loại tài khoản

Tên tài khoản

Giá trị (VNĐ)

Nội dung

Thời gian trúng thưởng

1

396178xxx

Ví điện tử

LÊ THANH HUYỀN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:57

2

827551xxx

Ví điện tử

HUỲNH CHÍ THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:45

3

349910xxx

Ví điện tử

HOÀNG NGỌC MAI

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:41

4

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:41

5

349910xxx

Ví điện tử

HOÀNG NGỌC MAI

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:41

6

397978xxx

Ví điện tử

TRẦN HIỂN QUÂN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:38

7

359715xxx

Ví điện tử

CHU VĂN BÌNH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:37

8

977774xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:37

9

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:37

10

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:36

11

353845xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LAN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:35

12

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:35

13

359715xxx

Ví điện tử

CHU VĂN BÌNH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:35

14

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:34

15

396309xxx

Ví điện tử

HOÀNG THỊ THU TRANG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:34

16

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:33

17

988283xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MẠNH HIẾU

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:33

18

908365xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:32

19

398345xxx

Ví điện tử

LÊ ANH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:31

20

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:30

21

938874xxx

Ví điện tử

TRẦN THANH PHONG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:27

22

908365xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:26

23

774324xxx

Ví điện tử

HOÀNG SƠN ĐÔNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:22

24

981976xxx

Ví điện tử

CHU DANH CƯỜNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:22

25

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:20

26

398345xxx

Ví điện tử

LÊ ANH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:18

27

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:16

28

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 22:15

29

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:59

30

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:55

31

359715xxx

Ví điện tử

CHU VĂN BÌNH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:54

32

911168xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THỊ DIỄM MY

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:52

33

359715xxx

Ví điện tử

CHU VĂN BÌNH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:51

34

971758xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ NHỚ

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:43

35

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:41

36

797240xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BẢO NGỌC

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:40

37

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:39

38

763164xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NHẬT NAM

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:39

39

369832xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ TUYẾN

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:39

40

363947xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TIẾN DŨNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:38

41

369832xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ TUYẾN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:38

42

385384xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:38

43

353845xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LAN

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:37

44

774200xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÙI HỒNG THẮM

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:37

45

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:36

46

919354xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN KIÊN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:35

47

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:35

48

937688xxx

Ví điện tử

THÁI MAI HOÀNG ANH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:34

49

936756xxx

Ví điện tử

BÙI MẠNH TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:33

50

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:33

51

792794xxx

Ví điện tử

PHẠM VĂN LỘC

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:32

52

774200xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÙI HỒNG THẮM

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:31

53

363947xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TIẾN DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:30

54

937623xxx

Tiền di động

NGUYỄN NGỌC TRÚC ANH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:29

55

979401xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ CHÍN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:28

56

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:25

57

796879xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THANH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:23

58

326455xxx

Ví điện tử

TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:21

59

782532xxx

Ví điện tử

LÝ NGỌC MỸ LINH

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:20

60

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:15

61

971758xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ NHỚ

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:14

62

779989xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HẢI HIỀN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:09

63

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:08

64

933742xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CỬU THỊ HOÀI

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:07

65

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 21:06

66

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:55

67

348585xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI THY

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:52

68

867695xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC QUÂN

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:50

69

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:47

70

854718xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HUY

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:46

71

917322xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HƯNG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:45

72

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:44

73

917322xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HƯNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:41

74

385384xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:39

75

971758xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ NHỚ

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:36

76

385384xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:36

77

974966xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĨNH BỬU

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:25

78

394687xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÁ LINH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:22

79

355320xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TOÀN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:21

80

984939xxx

Ví điện tử

ĐỖ VĂN DƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:21

81

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:20

82

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:20

83

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:19

84

345777xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH THỨC

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:17

85

962042xxx

Ví điện tử

NGÔ THỊ THU HUYỀN

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:17

86

901217xxx

Ví điện tử

ĐOÀN MINH TỒNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:17

87

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:16

88

939655xxx

Ví điện tử

VŨ CÔNG HƯỞNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:16

89

786524xxx

Ví điện tử

NGÔ CÔNG TẤN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:16

90

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:14

91

908341xxx

Ví điện tử

VÕ TẤN TRUNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:14

92

898481xxx

Ví điện tử

VŨ ANH TUẤN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:14

93

869898xxx

Ví điện tử

PHẠM MINH XUÂN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:13

94

988510xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THÙY DƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:10

95

986426xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN QUÝ

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:10

96

939655xxx

Ví điện tử

VŨ CÔNG HƯỞNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:10

97

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:10

98

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:10

99

986426xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN QUÝ

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:09

100

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:09

101

394646xxx

Ví điện tử

CAO THÀNH THÁI

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:08

102

367546xxx

Ví điện tử

VI THỊ LAN ANH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:08

103

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:07

104

397743xxx

Ví điện tử

ĐOÀN THU TRANG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:06

105

394646xxx

Ví điện tử

CAO THÀNH THÁI

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:05

106

793336xxx

Ví điện tử

LƯƠNG THỊ BÍCH PHƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:04

107

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:02

108

939655xxx

Ví điện tử

VŨ CÔNG HƯỞNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 20:01

109

932522xxx

Ví điện tử

ĐINH THỊ NGỌC LAN

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:59

110

939655xxx

Ví điện tử

VŨ CÔNG HƯỞNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:59

111

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:58

112

395143xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI ANH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:57

113

905324xxx

Ví điện tử

LÊ HUỲNH QUỐC KHÁNH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:54

114

867695xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC QUÂN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:54

115

867695xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC QUÂN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:52

116

344827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:49

117

908942xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐỨC THI

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:41

118

353845xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LAN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:39

119

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:37

120

963899xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VÂN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:34

121

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:19

122

945411xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG SƠN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:17

123

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:14

124

941213xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:08

125

907337xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC HƯNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:00

126

939053xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HUỲNH KHÁNH DUY

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 19:00

127

907917xxx

Ví điện tử

CAO TRẦN TẤN SANG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:43

128

907917xxx

Ví điện tử

CAO TRẦN TẤN SANG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:40

129

394646xxx

Ví điện tử

CAO THÀNH THÁI

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:40

130

363947xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TIẾN DŨNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:40

131

907917xxx

Ví điện tử

CAO TRẦN TẤN SANG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:37

132

376540xxx

Ví điện tử

TRẦN TRÍ TRUNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:36

133

933927xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HÀ

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:35

134

397789xxx

Ví điện tử

HỒ THỦY TIÊN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:33

135

933742xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CỬU THỊ HOÀI

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:32

136

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:25

137

862943xxx

Ví điện tử

LÊ HUỲNH QUỐC KHÁNH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:24

138

902902xxx

Ví điện tử

LÊ ĐỨC NHUẬN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:21

139

367319xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH HOÀNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:19

140

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:11

141

932803xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TẤN PHÁT

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:07

142

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:07

143

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:06

144

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:02

145

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 18:00

146

906751xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ KIỀU OANH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:58

147

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:57

148

938457xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ MỸ ANH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:56

149

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:54

150

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:53

151

385212xxx

Ví điện tử

TĂNG MINH ĐOÀN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:52

152

854718xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HUY

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:51

153

917322xxx

Ví điện tử

PHẠM THỚI HƯNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:49

154

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:48

155

388858xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỒNG PHONG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:48

156

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:44

157

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:44

158

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:42

159

366635xxx

Ví điện tử

HUỲNH HỮU CANG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:42

160

842581xxx

Ví điện tử

MAI TÙNG LÂM

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:42

161

385212xxx

Ví điện tử

TĂNG MINH ĐOÀN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:41

162

378263xxx

Ví điện tử

TRẦN TIẾN ANH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:40

163

976966xxx

Ví điện tử

DƯƠNG THANH HUYÊN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:40

164

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:40

165

378263xxx

Ví điện tử

TRẦN TIẾN ANH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:38

166

774413xxx

Ví điện tử

LÊ QUỐC HUY

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:38

167

355320xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TOÀN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:35

168

367319xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MINH HOÀNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:34

169

774608xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THANH THÚY

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:30

170

779422xxx

Ví điện tử

NGUYỄN PHƯƠNG NAM

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:29

171

774608xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THANH THÚY

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:29

172

796939xxx

Ví điện tử

PHAN THANH LAM

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:25

173

938665xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LAN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:21

174

932326xxx

Tiền di động

NGUYỄN HỒ THU

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:20

175

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:13

176

896745xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HỮU THẮNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:12

177

346466xxx

Ví điện tử

HỒ PHI TRIỂN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:11

178

941213xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:10

179

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:07

180

334728xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU CƯỜNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:04

181

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:02

182

905273xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG NHÂN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:02

183

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:02

184

868975xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN VINH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 17:00

185

817681xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN LINH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:58

186

938626xxx

Ví điện tử

HOU NHỘC CHẮN SÁN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:54

187

862659xxx

Ví điện tử

HỒ ĐỨC DƯƠNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:51

188

862659xxx

Ví điện tử

HỒ ĐỨC DƯƠNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:50

189

939570xxx

Ví điện tử

PHẠM LÊ HỮU SANG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:45

190

939570xxx

Ví điện tử

PHẠM LÊ HỮU SANG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:45

191

888949xxx

Ví điện tử

THÁI THỊ THIÊN NGA

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:44

192

907046xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DIỆU HOÀI

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:43

193

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:39

194

888949xxx

Ví điện tử

THÁI THỊ THIÊN NGA

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:38

195

939570xxx

Ví điện tử

PHẠM LÊ HỮU SANG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:35

196

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:35

197

343221xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ DUNG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:35

198

948950xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN TUYẾN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:31

199

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:30

200

979401xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ CHÍN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:29

201

774200xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÙI HỒNG THẮM

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:27

202

788006xxx

Ví điện tử

LƯƠNG ĐỨC TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:26

203

856804xxx

Ví điện tử

TRẦN VĂN HÙNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:26

204

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:22

205

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:21

206

786028xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THÁI BẢO

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:21

207

786028xxx

Ví điện tử

ĐẶNG THÁI BẢO

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:19

208

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:16

209

901097xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ LÝ LỆ

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:10

210

862943xxx

Ví điện tử

LÊ HUỲNH QUỐC KHÁNH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:09

211

908530xxx

Ví điện tử

NGÔ HIỀN ĐỨC

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:08

212

372613xxx

Ví điện tử

ĐỖ HÀ NAM

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 16:05

213

372613xxx

Ví điện tử

ĐỖ HÀ NAM

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:57

214

389739xxx

Ví điện tử

ĐÀO THỊ VINH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:49

215

971277xxx

Ví điện tử

PHẠM MINH HIỀN

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:46

216

769787xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:45

217

986432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:41

218

354789xxx

Ví điện tử

NGUYỄN QUANG TRƯỞNG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:41

219

385384xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:41

220

385384xxx

Ví điện tử

BÙI QUANG THÀNH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:39

221

972871xxx

Ví điện tử

HOÀNG THỊ GIANG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:38

222

798136xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẢI MINH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:33

223

344400xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THÚY VÂN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:31

224

774200xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÙI HỒNG THẮM

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:28

225

964325xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THANH HOA

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:26

226

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:22

227

766795xxx

Ví điện tử

TRỊNH KIỀU TRÂM

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:21

228

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:20

229

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:16

230

962497xxx

Ví điện tử

ĐẶNG QUANG THÁI

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:16

231

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:15

232

354499xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ XUÂN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:14

233

903361xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VĂN CÔNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:14

234

948879xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:13

235

365987xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ THU THỦY

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:11

236

334728xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CHU CƯỜNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:11

237

901244xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HUỲNH GIAO

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:11

238

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:10

239

933101xxx

Ví điện tử

NGÔ TRẦN THÚY VI

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:07

240

774063xxx

Ví điện tử

DƯƠNG NGỌC HẰNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:07

241

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:04

242

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:04

243

779923xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ MINH THƯ

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:04

244

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:02

245

399419xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ HẠNH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:02

246

869898xxx

Ví điện tử

PHẠM MINH XUÂN

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:01

247

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:01

248

941213xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 15:01

249

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:51

250

939786xxx

Ví điện tử

ĐỖ THANH NHÀN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:51

251

349910xxx

Ví điện tử

HOÀNG NGỌC MAI

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:50

252

349910xxx

Ví điện tử

HOÀNG NGỌC MAI

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:49

253

774042xxx

Tiền di động

ĐIÊU KIM PHỤNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:46

254

366457xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH NHÂN

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:42

255

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:41

256

378263xxx

Ví điện tử

TRẦN TIẾN ANH

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:41

257

774042xxx

Tiền di động

ĐIÊU KIM PHỤNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:40

258

363947xxx

Ví điện tử

NGUYỄN TIẾN DŨNG

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:40

259

385947xxx

Ví điện tử

TRẦN NHÂN

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:39

260

378263xxx

Ví điện tử

TRẦN TIẾN ANH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:38

261

907602xxx

Ví điện tử

PHAN QUỐC CƯỜNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:36

262

901529xxx

Tiền di động

PHẠM VĂN HOÁN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:36

263

774042xxx

Tiền di động

ĐIÊU KIM PHỤNG

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:35

264

364974xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HOÀNG PHỤNG

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:29

265

905273xxx

Ví điện tử

NGUYỄN CÔNG NHÂN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:20

266

369629xxx

Ví điện tử

TRẦN QUANG VINH

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:18

267

394687xxx

Ví điện tử

NGUYỄN BÁ LINH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:18

268

901244xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HUỲNH GIAO

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:16

269

344827xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:16

270

901244xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ HUỲNH GIAO

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:16

271

964022xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ KIỀU LÝ

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:10

272

971758xxx

Ví điện tử

PHAN THỊ NHỚ

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:07

273

939003xxx

Ví điện tử

VÕ HOÀNG LỄ

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:05

274

376125xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:04

275

355320xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DUY TOÀN

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:03

276

392717xxx

Ví điện tử

NGUYỄN DANH ĐẠT

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:02

277

856133xxx

Ví điện tử

LÊ ĐÌNH DŨNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:00

278

985359xxx

Ví điện tử

TRẦN HỮU DŨNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 14:00

279

372613xxx

Ví điện tử

ĐỖ HÀ NAM

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:59

280

777456xxx

Tiền di động

HUỲNH THỊ MINH TÂM

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:57

281

777456xxx

Tiền di động

HUỲNH THỊ MINH TÂM

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:55

282

388765xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THU THẢO

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:52

283

329100xxx

Ví điện tử

ĐÀO THỊ LOAN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:52

284

325466xxx

Ví điện tử

NGUYỄN NGỌC SƠN

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:52

285

329100xxx

Ví điện tử

ĐÀO THỊ LOAN

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:50

286

348585xxx

Ví điện tử

NGUYỄN MAI THY

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:49

287

377191xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ NHƯ THẠCH

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:43

288

986432xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:42

289

966495xxx

Ví điện tử

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:40

290

779989xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HẢI HIỀN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:39

291

987962xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ VUI

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:38

292

762911xxx

Ví điện tử

PHAN MINH HY

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:35

293

981544xxx

Ví điện tử

HOÀNG QUANG HUY

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:34

294

938848xxx

Ví điện tử

DƯƠNG MINH DƯƠNG

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:32

295

585259xxx

Ví điện tử

ĐỖ MẠNH KIÊN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:32

296

937328xxx

Ví điện tử

NGUYỄN THANH HẢI

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:30

297

902777xxx

Ví điện tử

TĂNG HIẾN PHÚC

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:29

298

902777xxx

Ví điện tử

TĂNG HIẾN PHÚC

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:29

299

941213xxx

Ví điện tử

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

3.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:22

300

828132xxx

Ví điện tử

ĐOÀN MINH KHA

66.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:22

301

966821xxx

Ví điện tử

CHU TAM DUY ANH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:20

302

862519xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ YẾN NHI

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:17

303

899648xxx

Ví điện tử

VĂN CÔNG KIỆT

9.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:14

304

786476xxx

Ví điện tử

LÊ THỊ THÚY HẰNG

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:11

305

798104xxx

Ví điện tử

HUỲNH VĂN TUẤN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:11

306

354286xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

33.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:11

307

779989xxx

Ví điện tử

NGUYỄN HẢI HIỀN

6.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:11

308

939933xxx

Ví điện tử

TRẦN THỊ THÚY VÂN

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:10

309

907853xxx

Ví điện tử

NGÔ MINH ĐỨC

99.000

CTKM TET 2023

12/2/2023 13:10

310

904691xxx

Ví điện tử

PHAN TẤN THÀNH