THAO TÁC THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN LỰC

Chọn “Điện lực”

1

Chọn “Điện lực”

Trên giao diện chính của ứng dụng MobiFone Money, chọn dịch vụ “Điện lực”

2

Chọn nhà cung cấp dịch vụ

Chọn khu vực/Nhà cung cấp dịch vụ

3

Nhập mã khách hàng

Nhập mã khách hàng/mã hợp đồng, chọn “Tiếp theo”

4

Kiểm tra thông tin hóa đơn

Kiểm tra thông tin giao dịch và chọn Nguồn tiền thanh toán, sau đó chọn “Thanh toán”

5

Nhập mã xác thực

Nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký

Chọn “Điện lực”

Trên giao diện chính của ứng dụng MobiFone Money, chọn dịch vụ “Điện lực”

Tải Ngay MobiFone Money

Nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn. Tải ứng dụng MobiFone Money trên App Store/CH Play áp dụng cho hệ điều hành IOS 10 và Android 5 trở lên

android app url ios app url