Cách Lấy Mã Khách Hàng Đóng Tiền Nước Nhanh, Đơn Giản

Cách Lấy Mã Khách Hàng Đóng Tiền Nước Nhanh, Đơn Giản

16-09-2022

comment 0 vote 0

Bạn muốn tìm cách lấy mã khách hàng đóng tiền nước để thanh toán trực tuyến? Làm thế nào để tra cứu nhanh mã khách hàng tiền nước của mình? MobiFone Money xin giới thiệu đến bạn top 4 cách tìm mã khách hàng đóng tiền nước nhanh, đơn giản nhất.
 1. Mã khách hàng tin nưc là gì?

  Trưc đây, khách hàng thưng ch quan tâm đến s tin nưc cn phi np mi khi đến hn thanh toán. Nhưng vi s phát trin ca công ngh, khách hàng hoàn toàn có th thanh toán trc tuyến thay vì đến trực tiếp ti địa điểm thu tiền tập trung. Chỉ cần có mã khách hàng đóng tin nưc đã d dàng tìm kiếm thông tin hóa đơn và thanh toán nhanh chóng. 

  mã khách hàng đóng tiền nước
  Định nghĩa mã khách hàng đóng tin nưc chi tiết

  Mã khách hàng đóng tin nưc hay còn được gi vi nhiu tên khác như mã dch v, mã hóa đơn, s danh b,.. và là nhng ch và s được mã hóa t thông tin khách hàng. Mi khách hàng s có mt mã s riêng và duy nht do nhà cung cp nước đưa để phân bit. 

 2. Tra cu mã khách hàng đóng tin nưc đơn gin

  Ngày càng có nhiu gii pháp thanh toán tin nưc hiu qu, nhanh chóng. Các nhà cung cp dch v đã mở rộng nhiu cách tra cu mã khác nhau. Điều này nhm to điều kin cho vic thanh toán chủ động và thun tin hơn. Dưi đây là mt s cách tìm mã khách hàng đóng tin nưc ph biến: 

  • Tra cu trên hóa đơn, giy thông báo tin nưc 
  • Liên hệ đến CSKH ca nhà cung cp đ tra cu 
  • Đến các đa đim thu tin nưc, tr s công ty cp nưc 
  • Xem qua SMS, email hoặc tra cu trên hóa đơn GTGT 
 3. ng dn cách ly mã khách hàng đóng tin nưc online

  Hình thc thanh toán tin nưc trc tuyến đang dn thay thế cách thanh toán trc tiếp. Nhờ đó, khách hàng tiết kim thi gian và công sc di chuyn. Đng thi, thanh toán trc tuyến còn có cơ hi nhn nhiu ưu đãi hp dn. Dưi đây là hưng dn cách ly mã khách hàng đóng tin nưc online chi tiết. 

  1. Tra cu trên website 

   Mi công ty cp nưc đều xây dng trang website ca riêng mình. Ti đây, công ty s cp nht tình hình liên quan đến vn đềc sinh hot, các thông báo, chính sách. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đăng nhp vào địa ch website để tra cu hóa đơn tin nưc. 

   Ưu điểm ca tra cu website là mi thông tin v hp đng, công n, số đồng hồ đều đưc th hin chi tiết. Khách hàng cũng có th qun lý và so sánh tin nưc qua tng tháng. Nhờ đó, có kế hoch tiêu dùng mt cách tiết kim hơn. Cách ly mã khách hàng đóng tin nưc trên website chi tiết như sau; 

   • c 1: Nhn vào trang website công ty cp nưc ti khu vc 
   • c 2: Nhp mã khách hàng (ID)/ tên khách hàng hoc đa ch. Bm “Tìm kiếm” 
   • c 3: Kim tra bng thông tin tin nưc 
  2. Tra cu trên ví đin t 

   Ví đin t có tính năng thanh toán chi phí sinh hot như tin nưc, tin đin, mng,.. Ch cn ti ng dng v máy và kết ni vi Internet là bn đã có th s dng mi lúc mi nơi. Các ví đin tử đang hoạt động đa số đều đưc cp phép bi Ngân hàng Nhà nưc. Vy nên, tính an toàn và bo mt thông tin hoàn toàn đưc bo đm. 

   cách lấy mã khách hàng đóng tiền nước
   Cách lấy mã khách hàng đóng tiền nước bằng ví điện tử tiện dụng

   Hơn hết, ví điện t có chc năng thông báo đến hn thanh toán hóa đơn c. Điều này rt phù hp vi khách hàng bn rn, tránh trưng hp np tr. Nếu s dng ví điện t thưng xuyên, khách hàng có cơ hi nhn được nhiu chương trình khuyến mãi, ưu đãi hp dn. Chng hn như gim giá theo phn trăm khi hóa đơn đạt đến mc tin nht định, chơi game nhn quà, hoàn tin,.. Sau đây là cách hướng dẫn tìm mã khách hàng đóng tin nưc qua ví điện t: 

   • c 1: Đăng ký tài khoản cho ví đin t 
   • c 2: Chn mc “Thanh toán hóa đơn” trên giao din chính 
  3. c 3: Chn mc “Tin nưc” vi hình git nưc 
  4. c 4: Chn công ty cung cp nưc. Tiếp đó, mã khách hàng đóng tin nưc hin lên. 
 4. Tìm mã khách hàng đóng tin nưc ti website Thế Gii Di Đng

  Thế Gii Di Đng là trm thu h tin nưc, tin đin, tin mng,... đưc nhiu khách hàng tin dùng. Cách ly mã khách hàng đóng tin nưc bng bên th ba có quy trình thanh toán rt nhanh. Khách hàng ch cn nhp mã khách hàng và số điện thoi là đã có th hoàn tt th tc thanh toán. Cách đóng tin nưc qua website ca Thế Gii Di Đng như sau: 

  • c 1: Nhn vào đưng link ca website Thế Gii Di Đng 
  • c 2: Chn mc “Đóng tin nưc” 
  • c 3: Chn khu vc đang sinh sng và chn công ty cp nưc 
  • c 4: Điền tt c các thông tin cn thiết 
  • c 5: Thông tin hóa đơn hin ra 
 5. ng dn thanh toán tin nưc nhanh chóng

  Bên cnh ví đin t, bn có th s dng Internet Banking đ thanh toán tin nưc. La chn hình thc nào cũng đu rt tin li và siêu nhanh chóng. Bài viết xin gii thiu cho bn mt vài ng dng thanh toán tin nưc đưc s dng nhiu nht. 

  1. Thanh toán hóa đơn tin nưc qua Internet Banking 

   Tính năng thanh toán tin nưc qua Internet Banking đã đưc nhiu ngân hàng ng dng vào thc tế. Đây cũng là giải pháp thanh toán thông minh, nhiu tin li cho khách hàng. Tuy mi giao din ng dng khác nhau, nhưng các bưc thanh toán khá đng nht. Dưi đây là các bưc tham kho cách ly mã khách hàng đóng tin nưc đơn giản: 

   • c 1: Ti và cài đặt app Internet Banking. 
   • c 2: Truy cập ứng dụng, chn mc “Thanh toán” tại giao din chính. Bm chn “Nưc” 
   • c 3: Chn tài khon thanh toán. Nhp mã khách hàng đóng tin nưc và công ty dch v. 
   • c 4: Kim tra thông tin tên khách hàng, hóa đơn, s tin. Bm “Tiếp tc” 
   • c 5: Nhp mã xác thc OTP. Kết thúc quá trình thanh toán 
  2. Thanh toán hóa đơn tin nưc qua MobiFone Money 

   MobiFone Money là ng dng thanh toán đưc phát trin bi Tng Công ty Vin thông MobiFone. Bng cách liên kết vi tài khon ngân hàng, khách hàng có th m kênh thanh toán do mình qun lý. Ví đin t MobiFone Money cho phép khách hàng thc hin thanh toán tin nưc, chuyn tin, np di đng,.. Khi đăng ký MobiFone Money, khách hàng có cơ hi nhn đưc nhiu chương trình khuyến mãi hp dn. 

   • c 1: Ti cài đặt ng dng MobiFone Money trên thiết b 
   tìm mã khách hàng đóng tiền nước
   Tải ứng dụng MobiFone Money về thiết bị
   • c 2: Chn “Ví đin t”. Chn mc “Thanh toán hóa đơn”. Chn “Nưc sch” 
   mã khách hàng đóng tiền nước
   Mục "Nước sạch" nằm ở phần ví điện tử
   • c 3: Chn công ty cp nưc trong khu vc bn sng 
   Cách lấy mã khách hàng đóng tiền nước
   Lựa chọn chính xác công ty cấp nước
   • c 4: Nhp mã khách hàng 
    mã khách hàng đóng tiền nước
   Điền cẩn thận thông tin khách hàng
   • c 5:  Kim tra thông tin số tiền cần nạp đã đúng chưa 
   tìm mã khách hàng đóng tiền nước
   Xem lại thông tin khách hàng kỹ lưỡng
   • Bước 6: Nhp mã OTP để hoàn tt thanh toán 
   cách lấy mã khách hàng đóng tiền nước
   Một giao dịch chỉ có 1 mã OTP
 6. Các khu vc có th thanh toán tin nưc online

  Tng khu vc vùng min s có công ty cp nưc khác nhau. Vic thanh toán và cách ly mã khách hàng đóng tin nưc cũng không ging nhau. Nm bt đưc khu vc thanh toán tin nưc là yếu t quan trng giúp khách hàng gii quyết các vn đ phát sinh. Các khu vc thanh toán tin nưc online như sau: 

  • Khu vc H Chí Minh có Tng Công ty Cp nưc Sài Gòn (SAWACO). Đây là mt trong công ty cp nưc ln nht trong thành ph H Chí Minh nói riêng và cc nói chung. SAWACO có hơn 10 công ty con ti khu vc H Chí Minh là: Công ty Cp nưc Gia Đnh; Công ty Cp nưc Nhà Bè; Công ty Cp nưc Tân Hòa. 
  • Khu vc Thủ đô Hà Nội có các chi nhánh ln gm: Công ty c phn VIWACO; Công ty nưc Sch Hà Ni (Hawacom); Công ty c phn nưc Sch Nam Hà Ni. 
  • Ngoài ra, ti Đà Nng, Cn Thơ, Đng Nai, Tha Thiên Huế,.. cũng có tr s ca các công ty cp nưc ln nh khác. 
 7. Nhng lưu ý cn biết khi tra mã và thanh toán hóa đơn tin nưc

  Cách ly mã khách hàng đóng tin nưc có th thc hin bng nhiu cách khác nhau. Tuy nhiên, hình thc nào cũng s có nhng mt hn chế ca nó. K gian có th li dng điều này đ gây hi cho khách hàng, chiếm đot tài sn,.. Vy nên khi tìm mã khách hàng đóng tin nưc, bn cn lưu ý mt số điểm sau: 

  • La chn nhng kênh thanh toán có giy chng nhn ca B về độ an toàn, uy tín cao 
  • La chn nhng kênh có tính năng thông báo và nhc nh khi đến hn 
  • Kim tra thông tin kng trưc khi giao dch 
  • Không đưc đ l mt khu tài khon, mã OTP cho ngưi khác biết 

Mong rng vi 4 cách ly mã khách hàng đóng tin nưc trên có th giúp khách hàng tra cu d dàng. Nếu bn đang có ý đnh ti ng dng ví đin t, MobiFone Money chính là la chn s mt dành cho bn. Vi công ngh hin đi và tiên tiến, chúng tôi mang đến nhng giá tr tt nht cho khách hàng.